Přísloví


 @  České - Starý přítel a staré víno řídko chybuje

 @  České - Vzácných předků potomek často bývá holomek

 @  České - Chceš-li moudrým mužem slouti, dej řečem mimo se plouti. (zaznamenáno 1582)

 @  České - Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

 @  České - Chudoba cti netratí. Polibte mne v ..., bohatí. (dle Čelakovského)

 @  České - Co škodí, to učí.

 @  České - Čím déle v les, tím více dřev.

 @  České - Čím výše vystoupíš, tím větší rozhled.

 @  České - Člověka po řeči, bylinu po vůni poznáš.

 @  České - Děvče do dvanácti češ,do šestnácti střez, po šestnácti děkuj tomu, kdo vyvede dceru z domu.

 @  České - Dnes tlusto a zejtra pusto.

 @  České - Dobré víno tvoří dobrou krev, dobrá krev je předpokladem dobré nálady, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům, dobré skutky dělají člověka člověkem.

 @  České - Dokud sedí u matičky, to jsou krotky jak ovčičky, ale když se s muži svedou, tu jim teprv huby jedou.

 @  České - Drže se starých rady a nedojdeš vady.

 @  České - Hrnec po zvuku se pozná.

 @  České - Jaká hlava, takové přísloví.

 @  České - Jaký život, taková smrt.

 @  České - Jazyk bez kostí, ale kosti láme.

 @  České - Jazyk nešpatný voják.

 @  České - Jeden řeřavý uhel se od druhého hřeje.

 @  České - Jedinou ranou dub nepadne.

 @  České - Ještě není všem dnům konec.

 @  České - Každé pachole plno svévole.

 @  České - Každému hrábě k sobě hrabou.

 @  České - Každý ať před svou síní mete.

 @  České - Kde cesta rovná, nezajížděj.

 @  České - Kdo chce užívat sladkého, musí dřív okusit kyselého.

 @  České - Kdo chceš škody zbýti, nedej jiskře ohněm býti. (zaznamenáno 1533)

 @  České - Kdo chodí jen po ptačím hlásku, nachází pírka z ocásku.

 @  České - Kdo mluví pravdu jinému, býváť hlava zbita jemu.


Zobrazená přísloví 121 až 150 z 692.
1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360 | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 692
Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net