Autoři
Jméno:   John Ruskin
Doba:   8.2. 1819 - 20.1. 1900
Práce:   Anglický výtvarný kritik, historik, teoretik a kreslíř
Život:   Ovlivnil hnutí Arts and Crafts (Umění a řemesla)


odeslat pohlednici    Jak strašný by byl svět, kdyby se nerodily ustavičně děti, jež s sebou přinášejí možnost dokonalosti a nevinnost


odeslat pohlednici    Všechny pravdivé myšlenky jsou myšlenky živé a projevují svůj život tím, že dovedou sílit a měnit se. Ale mění se jako strom a ne jako oblak


odeslat pohlednici    Trpělivým čekáním se nikam nedostaneme, jen trpělivou prací


odeslat pohlednici    Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu


odeslat pohlednici    Až když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo


odeslat pohlednici    Zaslouží-li člověk pochvaly, dbejte, abyste mu ji neodepřeli


odeslat pohlednici    Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla


odeslat pohlednici    Moc není dána člověku, aby utlačoval slabého, nýbrž aby ho podporoval a pomáhal mu


odeslat pohlednici    Vyhledejme, co máme s ostatními společného, ne co nás od nich dělí


odeslat pohlednici    Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných


odeslat pohlednici    Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.


odeslat pohlednici    Neznám nic podivuhodnějšího než to, že lidé uznávají poctivost ve hře, ale nikoli v práci.


odeslat pohlednici    Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net