Autoři
Jméno:   Jan Hus
Doba:   1369 nebo 1370 – 6. července 1415
Práce:   český středověký náboženský myslitel, římskokatolický kněz, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel
Život:   Jedním z klíčových bodů jeho pozdějšího otevřeného rozkolu s církví bylo i to, že podporoval překládání Bible do srozumitelné češtiny a němčiny. Byl církví prohlášen za kacíře a upálen. Po jeho smrti se vzedmula husitská revoluce.


odeslat pohlednici    Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí


odeslat pohlednici    Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě osvobodí.


odeslat pohlednici    Vznikne-li pohoršení pro pravdu, je lepší, aby vzniklo pohoršení, než aby byla opuštěna pravda.


odeslat pohlednici    Protož dím to k svému svědomí, že kdybych znal cizozemce odkudkoli v jeho ctnosti, an více boha miluje a o dobré stojí než můj bratr, byl by mi milejší než bratr. A proto kněží dobří Angličané jsou mi milejší než nestateční kněží češští a Němec dobrý milejší než bratr zlý.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net