Autoři
Jméno:   Arthur Schopenhauer
Doba:   1788 - 1860
Práce:   Německý filozof
Život:   Zástupce radikálního pesimismu a etiky soucitu. Hlásal, že ve světě vládne boj všech proti všem a člověk je v podstatě špatný


odeslat pohlednici    Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva


odeslat pohlednici    Prvních čtyřicet let života nám dalo text a dalších třicet to opatřujeme komentářem


odeslat pohlednici    Ve stáří není větší útěchy nad tu, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi


odeslat pohlednici    Zdraví převažuje zvláště všechny vnější statky tak velice, že zdravý žebrák je skutečně šťastnější než nemocný král


odeslat pohlednici    Největším ze všech bláznovství je obětovat své zdraví, ať je to pro cokoli, pro výdělek, postup, učenost, slávu, nemluvě o rozkoši a prchavých požitcích: spíš by člověk měl dávat zdraví přednost přede vším ostatním


odeslat pohlednici    Vůle je silný slepec, který nese na ramenou chromého vidoucího


odeslat pohlednici    Každý národ vidí nedostatky jiných a všichni mají pravdu


odeslat pohlednici    Sláva je něco, co se musí vyhrát - čest je něco, co se nesmí ztratit


odeslat pohlednici    Mnohý člověk má čisté svědomí jen proto, že má slabou paměť


odeslat pohlednici    Krása je otevřený doporučený dopis, který vám už předem získává srdce jiných


odeslat pohlednici    Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen


odeslat pohlednici    Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl


odeslat pohlednici    Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie


odeslat pohlednici    Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek


odeslat pohlednici    Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král


odeslat pohlednici    Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá


odeslat pohlednici    Zcela šťasten se necítí nikdo, ledaže by byl opilý


odeslat pohlednici    V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud.


odeslat pohlednici    To, co lidé nazývají osudem, jsou většinou jen jejich vlastní hloupé činy


odeslat pohlednici    Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci, které nespatříš zrakem, přesto však uznáš, že jsou.


odeslat pohlednici    Každý člověk považuje hranice svého vlastního zorného pole za hranice světa.


odeslat pohlednici    Je nespolečenský? Tím je už napůl řečeno, že je to chlapík výtečných vlastností.


odeslat pohlednici    Veškerá zamilovanost, ať se již tváří sebeéteričtěji, má svoje kořeny jedině jen v pudu pohlavním.


odeslat pohlednici    Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.


odeslat pohlednici    Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net