Autoři
Jméno:   Marcus Aurelius Antoninus
Doba:   121 - 180
Práce:   Římský císař
Život:   Byl představitelem filozofie helénského stoicismu, pronásledoval křesťany, bojoval s Kvády a Markomany


odeslat pohlednici    Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení


odeslat pohlednici    Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará


odeslat pohlednici    Kde člověk upadl, tam musí vstát, aby se opět dostal nahoru


odeslat pohlednici    Vše, co slyšíme, je názor, ne fakt. Vše, co vidíme, je úhel pohledu, ne pravda.


odeslat pohlednici    Život člověka je takový, jaký si ho udělají jeho myšlenky.


odeslat pohlednici    Jen stěží lze nalézt člověka, který by byl nešťasten proto, že si nevšímá, co se děje v duši jeho bližního; kdo však nesleduje hnutí své vlastní duše, nevyhnutelně je nešťastný.


odeslat pohlednici    Dopřej si času, aby ses přiučil něčemu vskutku užitečnému, a přestaň bloudit nazdařbůh!


odeslat pohlednici    Zpozdile si vedou také ti, kdož se v životě lopotí do úpadu, nemají však před sebou cíl, k němuž by zamířili každou svou snahou a každou vůbec představou. Kdo nesleduje v životě jeden a týž cíl, ten ani sám nemůže být po celý život ustavičně jeden a tentýž. Toto tvrzení však samo o sobě nestačí, nedodáš-li ještě k tomu, jaký to má být cíl.


odeslat pohlednici    Na žádné věci ať ti neujde její pravá jakost a pravá cena! Všemu, co se v naše představy příliš svůdně vemlouvá, strhujme masku, neboť klamná představa je nebezpečný podvodník; právě tehdy, když si myslíš, že se obíráš věcmi obzvláště důležitými, býváš podváděn nejvíce!


odeslat pohlednici    O tom, čeho nemáš, nepřemýšlej tak, jako bys to už měl, nýbrž z toho, co máš, ber v úvahu to nejlepší, a tu si zase uvědomuj, jak citelně bys pohřešoval tyto statky, kdybys je neměl!Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net