Autoři
Jméno:   Démokritos z Abdér
Doba:   Asi 460 př.n.l. - 370 př.n.l.
Práce:   Řecký filozof a vědec
Život:   Autor více než 70 spisů o filosofii, matematice, lékařství, gramatice, básnictví, hudbě aj., zachovány jsou pouze ve zlomcích. Zavedl pojem atomu jako základní, dále nedělitelné částice (atomismus)


odeslat pohlednici    Pokoušet se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času


odeslat pohlednici    Nesnaž se vědět všechno, sice se nenaučíš ničemu


odeslat pohlednici    Člověka si váží nebo neváží podle toho, co dělá, ale i podle toho, co chce


odeslat pohlednici    Šetrnost i hlad jsou užitečné a v pravý čas též utrácení; rozeznat jej ukazuje řádného člověka


odeslat pohlednici    Získávati peníze není neužitečné, ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší


odeslat pohlednici    Snášet slušně chudobu svědčí o rozumnosti


odeslat pohlednici    Podvodníci a pokrytci jsou ti, co dělají všechno slovem a nic činem


odeslat pohlednici    Slovo je oděvem myšlenky


odeslat pohlednici    Je panovačné všechno rozprávět a nic nechtít slyšet


odeslat pohlednici    Člověk je svět v malém


odeslat pohlednici    Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství


odeslat pohlednici    Stejné smýšlení plodí přátelství


odeslat pohlednici    Mnozí vysoce vzdělaní nemají rozum


odeslat pohlednici    Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý


odeslat pohlednici    Ten kdo získá dobrého zetě, najde syna. Kdo zlého, ztratí dceru


odeslat pohlednici    Chválit za krásné činy je krásné, ale chválit za špatné činy je dílem podvodníka a lháře


odeslat pohlednici    Velmi ubližují nerozumným ti, kteří je chválí


odeslat pohlednici    Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem


odeslat pohlednici    Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji


odeslat pohlednici    Ustavičná práce se usnadňuje návykem


odeslat pohlednici    U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu


odeslat pohlednici    Statečný je nejen ten, kdo ovládá nepřítele, nýbrž také ten, kdo přemáhá rozkoše. Neboť někteří panují nad obcemi, ale nad nimi panují ženy


odeslat pohlednici    Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit


odeslat pohlednici    Mnozí dělají nejhanebnější věci a pronášejí nejlepší řeči.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net