Autoři
Jméno:   Josef Čapek
Doba:   23.3. 1887 - duben 1945
Práce:   Český malíř, grafik, ilustrátor, scénárista, spisovatel a výtvarný kritik
Život:   Redaktor Uměleckého měsíčníku a Volných směrů


odeslat pohlednici    Přesvědčení, které o sobě mládež má: že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také - a ještě více - krásné a povzbudivé


odeslat pohlednici    I proto se děsíme smrti, že někdy zdá se býti dezercí


odeslat pohlednici    Člověk, umíraje, je mezi živoucími sám, je vůbec mnoho sám


odeslat pohlednici    Bohatý si může své vzruchy a své události kupovat. K chudému přicházejí ve formě ran


odeslat pohlednici    Lidé, kteří lehce vydělávají příliš mnoho peněz, neznají ve skutečnosti život


odeslat pohlednici    Lidské množství nesmí být považováno pouze za krvavou, cukající se kaši, která se člení, tříbí a formuje až teprve slovem diktátorským


odeslat pohlednici    Nesvoboda není ohavnou újmou jen na vůli; ale na důstojnosti. Nesvoboda není kázní; je ponížením


odeslat pohlednici    Devatenácté století vynalezlo něco nespoutanějšího než páru a elektřinu, totiž dějiny


odeslat pohlednici    Nemyslím, že by svět mohl být kdy naprosto dobrý: jsem si však jist, že by mohl a musí být nepoměrně lepší


odeslat pohlednici    Lidé přemýšlejí spíše pod tlakem nutnosti než z čisté potřeby


odeslat pohlednici    Kde se počíná hledat pravda, povznáší se i život


odeslat pohlednici    Nejřečnějšími mezi lidmi bývají hlupáci; ti mají ze všech nejvíce co povídat; otevíraje hubu k mluvení, domnívají se tím momentem získávati na významu


odeslat pohlednici    Je to pěkné, je-li člověk se sebou spokojen. Je-li ale se sebou nespokojen, může to být pravděpodobně ještě větší věc


odeslat pohlednici    Musíš se vzdát ješitnosti, zištné ctižádosti, panovačnosti - ale ne síly


odeslat pohlednici    Není zlých pravd, ale jsou zlé skutečnosti


odeslat pohlednici    Nosím v sobě přemnohé slabosti. Nemoha je celé přemoci, nedej jim aspoň v sobě převahu


odeslat pohlednici    Nemůžeme jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžeme navzájem pomoci!


odeslat pohlednici    Budeme se raději všemi dýchajícími póry držet co nejúporněji milené marnosti života; nic nám ji, právě ji, nenahradí


odeslat pohlednici    Rozum a pravda spočívají spíše na dně myšlení a mlčení než na povrchu mluvení


odeslat pohlednici    Dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velkých činů a velkých lidí, ale i lidské hlouposti


odeslat pohlednici    Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči


odeslat pohlednici    Člověk je v podstatě bytost s těmi ostatními nespokojená


odeslat pohlednici    Mládež chce poznávat život a rozumět mu datem dneška


odeslat pohlednici    Člověk často z nešikovnosti a mnohdy ze špatně užité dobré vůle hmotu kazí


odeslat pohlednici    Válka je hrozná, nepřípustná, ale ještě hroznější a nepřípustnější je otroctví


odeslat pohlednici    Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je.


odeslat pohlednici    Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku.


odeslat pohlednici    Jsi-li rozčilen, nebruč, netrkej, nekousej! Děje-li se bezpráví, křič, pravím, volej a křič!


odeslat pohlednici    Ze dvou různých mínění vítězívá vždycky spíše to hlučnější.


odeslat pohlednici    Jsou vítězství, která jsou hanbou.

Zobrazeny citáty 1 až 30 z 33.
1 - 30 | 31 - 33

Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net