Autoři
Jméno:   Platón
Doba:   427 - 347 př.n.l.
Práce:   Řecký filozof
Život:   Sókratův žák, zakladatel pojmové spekulativní filozofie, učitel Aristotelův. Založil athénskou Akademii a napsal cca 30 filozofických spisů


odeslat pohlednici    Nikdo neví, co je smrt, a přece se ji všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem; třeba je pro člověka největším dobrem


odeslat pohlednici    Nezáleží jen na rodičích a vychovatelích, ale na celé obci, jak se dítě vyvíjí


odeslat pohlednici    K řízení státu jsou způsobilí právě ti, kteří jsou k tomu povoláni proti své vůli


odeslat pohlednici    Co nevím, o tom si nemyslím, že to vím


odeslat pohlednici    Pravda je krásná a trvalá věc


odeslat pohlednici    Moudří mluví, aby něco řekli, blázni rozprávějí, jen aby povídali


odeslat pohlednici    Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti


odeslat pohlednici    Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky


odeslat pohlednici    Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání


odeslat pohlednici    Chlapec se stává mužem tehdy, když obejde kaluž místo toho aby ji přeskočil


odeslat pohlednici    Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskytějším místům duše


odeslat pohlednici    Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní


odeslat pohlednici    Láska je touha ploditi v kráse


odeslat pohlednici    Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče!


odeslat pohlednici    Hledáme-li dobro pro své bližní, nalézáme i své vlastní.


odeslat pohlednici    Nemůžeš změnit lidi kolem sebe. Jediné, co můžeš změnit, je to, které lidi chceš mít kolem sebe.


odeslat pohlednici    Vědomosti získané na základě donucení se neudrží na mysli.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net