Autoři
Jméno:   Móhándás Karamčand Gándhí
Doba:   2.10. 1869 - 30.1. 1948
Práce:   Zvaný Máhatmá (Velká duše). Indický politik a národní vůdce
Život:   Zasloužil se o samostatnost Indie


odeslat pohlednici    Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum


odeslat pohlednici    Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou


odeslat pohlednici    Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí


odeslat pohlednici    Radost, kterou působíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k vám košatější a zářivější


odeslat pohlednici    Nikdo mě nemůže zranit bez mého svolení.


odeslat pohlednici    Napřed tě ignorují, pak se ti smějí, pak s tebou chtějí bojovat a pak zvítězíš.


odeslat pohlednici    Slaboch nedokáže odpustit. Odpuštění je vlastností silných lidí.


odeslat pohlednici    Na světě je sedm hříchů: bohatství bez práce, potěšení bez svědomí, znalosti bez charakteru, obchod bez morálky, věda bez lidskosti, pobožnost bez oběti, politika bez zásad.


odeslat pohlednici    Poněvadž zrak lidí je většinou zakalen sobectvím, považují omylem nemravnost za mravnost, křivdu za právo, neřest za ctnost.


odeslat pohlednici    Velký rozdíl mezi zákonem státním a mravním spočívá v tom, že zákon mravní má sídlo v duši každého člověka.


odeslat pohlednici    Nepravost může po nějakou dobu vítězit, ale dříve či později ji očekává strašná zkáza.


odeslat pohlednici    Člověk nabývá velikosti přesně na témž stupni, v jakém pracuje pro blaho svých bližních.


odeslat pohlednici    Spojení mezi prostředky a cílem je stejně nevyhnutelné jako spojení mezi semenem a stromem. Nečisté prostředky mají za výsledek nečistý cíl.


odeslat pohlednici    Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net