Autoři
Jméno:   Jan Amos Komenský
Doba:   1592 - 1670
Práce:   Český teolog, biskup jednoty bratrské
Život:   Teoretik jazykového vzdělávání, autor četných pedagogických prací. Po emigraci roku 1628 žil Polsku, Švédsku, Uhrách, Anglii a Nizozemí


odeslat pohlednici    Jsme povinni chránit tělo před nemocemi


odeslat pohlednici    Jediným učitelem hodným toho jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti


odeslat pohlednici    Škola hrou


odeslat pohlednici    Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou


odeslat pohlednici    Kdo co dělá s chutí, míle, práce jest mu kratochvíle


odeslat pohlednici    Neslavno jest zoufati si nad pokrokem


odeslat pohlednici    Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem


odeslat pohlednici    Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest


odeslat pohlednici    S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole


odeslat pohlednici    Říkám otevřeně, že jsme stejně dbal o jazyk jako o věcné poznání, poněvadž se snažím o obojí: aby naši lidé vzplanuli touhou po vzdělání i aby se více věnovali péči o svůj jazyk.


odeslat pohlednici    Vyučovati mládež není přednášeti jim hromady slov, frází, sentencí a tím je vycpávati, ale otevírati jim rozum, aby z něho jako z pupence listí, květ a ovoce vyrůstaly.


odeslat pohlednici    Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.


odeslat pohlednici    Kdo chce být člověkem, musí vidět nejen to, co mu leží pod nohama, ale musí se ohlédnouti i za tím, co již přešlo, aby se učil z minulosti pro budoucnost.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net