Autoři
Jméno:   Albert Einstein
Doba:   1879 - 1955
Práce:   Německý fyzik
Život:   Od roku 1933 žil v emigraci v USA, byl profesorem na německé univerzitě v Praze, autor speciální (1905) a obecné (1916) teorie relativity, nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1921


odeslat pohlednici    Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista


odeslat pohlednici    Prázdný žaludek je špatný politický rádce


odeslat pohlednici    Ale je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít atom než zničit předsudky


odeslat pohlednici    Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost fakt či fantazie


odeslat pohlednici    Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat


odeslat pohlednici    Když jsem měl dvacet, myslel jsem na lásku. Pak už jsem miloval jenom myšlení


odeslat pohlednici    Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to


odeslat pohlednici    Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Tím prvním si ovšem nejsem tak jist


odeslat pohlednici    Logika vás dostane z bodu A do bodu B, představivost vás dostane kamkoliv.


odeslat pohlednici    Pokud to nedokážeš vysvětlit jednoduše, pak jsi nic nepochopil!


odeslat pohlednici    Imaginace je důležitější než znalosti.


odeslat pohlednici    Jsou dva způsoby, jak žít: první je, že nic není zázrak, druhý je, že vše kolem nás je zázrak.


odeslat pohlednici    Bůh existuje pro ty, kteří v něj věří.


odeslat pohlednici    Svět je dar pro poznávání. Není nepochopitelný a je v něm nepomíjející inspirace. Ale Bůh není zlomyslný. Je jenom rafinovaný.


odeslat pohlednici    Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.


odeslat pohlednici    Člověk je součástí celku, námi zvaného „vesmír“, částí omezenou v čase a prostoru. Prožívá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od zbytku – jakýsi druh optické iluze jeho vědomí. Tento klam je pro nás svým způsobem vězením, omezuje nás na naše osobní touhy a na lásku k několika lidem, kteří jsou nám nejbližší. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu a obejmeme všechny živé tvory a celou přírodu v její kráse.


odeslat pohlednici    Snáze rozbiješ atom než pomluvu.


odeslat pohlednici    Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, nikoli z toho, co je schopen získat.


odeslat pohlednici    Představivost je důležitější než znalost.


odeslat pohlednici    Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.


odeslat pohlednici    Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost.


odeslat pohlednici    Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.


odeslat pohlednici    Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.


odeslat pohlednici    Samotáři mají čas přemýšlet, hledat pravdu, poddávat se zvědavosti. Buďte samotář a váš život bude mít význam.


odeslat pohlednici    Absolutní je jen pravda kosmu.


odeslat pohlednici    Intuice je posvátný dar a racionální mysl je věrný sluha. Vytvořili jsme společnost, která ctí sluhu a zapomněla na svůj dar.


odeslat pohlednici    Ne všechno, co se počítá. se dá spočítat, a ne všechno, co se dá spočítat, se počítá.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net