Autoři
Jméno:   Franz Kafka
Doba:   1883 - 1924
Práce:   Pražský německý spisovatel
Život:   Jeho dílo odráží otřesy a nejistotu moderního světa, ovlivnil světovou literaturu a myšlení po 2.světové válce, proslavily ho posmrtně vydané romány Zámek, Amerika a Proces


odeslat pohlednici    Mládí je šťastné pro svou schopnost vidět krásu. Kdo si uchovává schopnost vidět krásu - nestárne


odeslat pohlednici    Snad existuje jen jeden hlavní hřích: netrpělivost. Kvůli netrpělivosti jsme byli vyhnáni z ráje: kvůli netrpělivosti se nemůžeme vrátit


odeslat pohlednici    Člověk může všechno, jenom sám před sebou neunikne


odeslat pohlednici    Každý člověk má svůj vlastní život a svého vlastního boha. Svého obhájce a soudce


odeslat pohlednici    Logika je sice neotřesitelná, ale člověku, který chce žít, neodolá.


odeslat pohlednici    Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará jen o okamžik, neboť se nestará ano o ten okamžik, ale jen o jeho trvání.


odeslat pohlednici    Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.


odeslat pohlednici    Co jsem zatím viděl, ve škole - jsou zaměřeni na vymazání individuality.


odeslat pohlednici    Co jsem zatím viděl, ve škole - jsou zaměřeni na vymazání individuality.


odeslat pohlednici    Z opravdového protivníka vejde do tebe bezmezná odvaha.


odeslat pohlednici    Je cíl, ale nikoliv cesta; to, co nazýváme cestou, je váhání.


odeslat pohlednici    Dřív jsem nechápal, proč jsem na svou otázku nedostal odpověď, dnes nechápu, jak jsem mohl věřit, že se mohu ptát. Ale já jsem přece nevěřil, já se jen ptal.


odeslat pohlednici    Kdo ve světě miluje bližního, nedopouští se více ani méně bezpráví než ten, kdo ve světě miluje sebe. Zbývá už jen otázka, je-li to první možné.


odeslat pohlednici    To, že je jenom duchovní svět, nám bere naději a dává jistotu.


odeslat pohlednici    Teoreticky existuje možnost dokonalého štěstí: věřit v cosi nezničitelného v sobě a neusilovat o ně.


odeslat pohlednici    Styk s lidmi svádí k sebepozorování.


odeslat pohlednici    Duch se osvobodí, až když přestane být oporou.


odeslat pohlednici    Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat; kdo ji chce poznat, musí být lží.


odeslat pohlednici    ...nelze však zrušit, co se stalo, lze to pouze znejasnit...


odeslat pohlednici    Víra jako stínadlo, tak těžká, tak lehká.


odeslat pohlednici    Jen zde je utrpení utrpením. Nikoli v tom smyslu, že ti, co zde trpí, by měli být jinde ze své utrpení vyvýšeni, nýbrž v tom smyslu, že to, co na tomto světě nazýváme utrpením, v jiném světě, beze změny, oproštěno pouze o svůj protiklad, je blaženstvím.


odeslat pohlednici    Lze vědět o ďábelství, ale nikdy v ně nelze věřit, neboť neexistuje více ďábelství, než je zde.


odeslat pohlednici    V míru se nehneš z místa, ve válce vykrvácíš.


odeslat pohlednici    Věčné mládí je nemožné; i kdyby mu nic nestálo v cestě, znemožnilo by je sebepozorování.


odeslat pohlednici    Zlo o dobru ví, ale nikoliv dobro o zlu.


odeslat pohlednici    Jedním z prostředků zla je dialog.


odeslat pohlednici    Kdo věří, nemůže prožívat zázraky. Ve dne není vidět hvězdy.


odeslat pohlednici    Kdo koná zázraky, praví: Nemohu se zříci světa.


odeslat pohlednici    Dialog nijak neoslabuje přesvědčení - nad tím nemusíme naříkat -, ale svědčí o slabém přesvědčení.


odeslat pohlednici    Němota patří k atributům dokonalosti.

Zobrazeny citáty 1 až 30 z 42.
1 - 30 | 31 - 42

Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net