Autoři
Jméno:   Publilius Syrus
Doba:   První století po Kristu
Práce:   římský dramatik a básník syrského původu, 1. století př. n. l.
Život:   Dnes málo známý, ale kdysi významný dramatik a filosof. Jeho Myšlenky byly oblíbenou četbou ve středověku i raném novověku. Jeho divadla byla stále žádanější. Oblibu v něm měl i G.J.Caesar, který ho považoval za jednoho z nejmoudřejších lidí v Římě


odeslat pohlednici    Lék je špatný, když ničí něco přírodního


odeslat pohlednici    Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama


odeslat pohlednici    Lakomec vždy si najde, proč by odepřel


odeslat pohlednici    Smrt lakomce je jeho první dobrý čin


odeslat pohlednici    Milovat a být rozumný nemůže ani bůh


odeslat pohlednici    Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné


odeslat pohlednici    Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí


odeslat pohlednici    Jen pro bolest si člověk štěstí nachází


odeslat pohlednici    Zlato se pozná v ohni, ctnost v neštěstí


odeslat pohlednici    Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůze


odeslat pohlednici    Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv


odeslat pohlednici    Jsou časté sňatky příležitost k pomluvám


odeslat pohlednici    Jak slza je láska: v oku vzniká, k srdci proniká


odeslat pohlednici    Je nemožné být rozumný a milovat


odeslat pohlednici    O čem nechceš, aby se mluvilo, nikomu neříkej


odeslat pohlednici    Pravda o sobě vypovídá dostatečně výmluvně


odeslat pohlednici    Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží


odeslat pohlednici    Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval


odeslat pohlednici    Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes


odeslat pohlednici    Až poznáš zvyky přítele, měj na ně ohledy


odeslat pohlednici    Sneseš-li chyby přítele, přisvoj si je


odeslat pohlednici    Je lepší zemřít než v hanbě otročit


odeslat pohlednici    Jen statečný a šťastný může závist snést


odeslat pohlednici    Jen činem roste mužnost, otálením strach


odeslat pohlednici    Kdo sebe sám se bojí, stálá muka prožívá


odeslat pohlednici    Je-li věc nejistá, je nejcennější odvaha


odeslat pohlednici    Kde strach má sídlo, zřídka spánek přebývá


odeslat pohlednici    Koho se mnozí bojí, musí se mnoha bát


odeslat pohlednici    I velká rychlost je pro touhu pomalá


odeslat pohlednici    Přiznává se k vině, kdo se soudu vyhýbá

Zobrazeny citáty 1 až 30 z 47.
1 - 30 | 31 - 47

Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net