Autoři
Jméno:   Talmud
Doba:   6. stol.
Práce:   sbírka žid., náb., etic. sentencí
Život:   neuvedeno


odeslat pohlednici    Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle


odeslat pohlednici    Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí


odeslat pohlednici    Nejsi povinen dokončit práci, ale nemáš se od ní odvracet


odeslat pohlednici    Kdo je moudrý? Kdo se učí od každého


odeslat pohlednici    Kdo je moudrý? Ten, kdo pozná ještě moudřejšího


odeslat pohlednici    Když někdo zachrání jediný život, je to, jako by zachránil celý svět; když někdo zničí jediný život, je to, jako by zničil celý svět


odeslat pohlednici    Nemá-li zloděj příležitost, věří na svou poctivost


odeslat pohlednici    Kdo jednou dvakrát zhřeší, ten hledí již na hřích jako na něco dovoleného


odeslat pohlednici    Rodící spor se podobá potoku, který se dere hrází: jakmile se prodral, už ho neudržíš


odeslat pohlednici    Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé se nepamatuje.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net