Autoři
Jméno:   František Vymazal
Doba:   1841 - 1917
Práce:   český polyglot, filolog, editor jazykových, dějepisných a občanskovědných učebnic a konverzačních příruček; překladatel z ruštiny a němčiny
Život:   Nikdy se neoženil,vedl podivínský život,věnoval se literární práci a jazykové pedagogice.Vypracoval řadu učebnic pro samouky „snadno a rychle“,založených na zajímavém výukovém systému:student se učil kratičké příkladové věty,v nichž si osvojil gramatiku.


odeslat pohlednici    Některé věci se kupují jen proto, že jsou laciné nebo hodně drahé


odeslat pohlednici    Člověk bez peněz je vlk bez zubů


odeslat pohlednici    Mnozí přišli skrz peníze o rozum, ale málokdo ho skrz peníze nabyl


odeslat pohlednici    Ctižádost je produktivní forma ješitnosti.


odeslat pohlednici    Dobrý učitel nepředpokládá nic.


odeslat pohlednici    Hodná žena je stokrát víc než krásná žena.


odeslat pohlednici    Veřejné mínění plodí moc a moc plodí veřejné mínění.


odeslat pohlednici    Žena je buď kniha se sedmi pečetěmi anebo korespondenční lístek.


odeslat pohlednici    Celá pokolení opakují špatně to, co řekl jeden dobře.


odeslat pohlednici    Domnělá nemoc je někdy horší než skutečná.


odeslat pohlednici    Důvěra k lékaři léčí lépe než lékař sám.


odeslat pohlednici    Hloupost se tlačí dopředu, aby byla viděna; rozum ustupuje, aby se díval.


odeslat pohlednici    Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.


odeslat pohlednici    Peníze jsou nejbezpečnější prostředek k pokoření člověka.


odeslat pohlednici    Pravá bída nastává teprve, když jsme pozbyli naděje.


odeslat pohlednici    Škola vykoná dost, když nezabije v žákovi rozum.


odeslat pohlednici    Zrnko vtipu vydá víc než mnohá kniha moudrosti.


odeslat pohlednici    Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.Zpět na seznam autorů


Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net