Citáty
Prohlížíte kategorii Nuda, lenost a nicnedělání


odeslat pohlednici  @  Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto krajně důležité učit dítě již od mládí pracovat Immanuel Kant
odeslat pohlednici  @  Nuda je smrtelný hřích učitele Johann Friedrich Herbart
odeslat pohlednici  @  Luk se láme, když je napjatý, ale duše ztrácí své síly nečinností Plútarchos
odeslat pohlednici  @  Je lépe se opotřebovat než zrezivět Denis Diderot
odeslat pohlednici  @  Je lepší dělat tu nejmenší věc na světě než se potloukat půl hodiny Johan Wolfgang von Goethe
odeslat pohlednici  @  Povaleč má vždycky správný čas Elbert Hubbard
odeslat pohlednici  @  Život je příliš krátký a čas, který ztratíme zíváním, se nám nikdy nevrátí Stendhal
odeslat pohlednici  @  Když nemám co dělat, pracuji Karel Čapek
odeslat pohlednici  @  Klid není štěstím, když je naším jediným zaměstnáním Karl Ludwig Börne
odeslat pohlednici  @  Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný - zdá se však, že ho zatím mnozí pokládají za rajskou blaženost Charles-Louis de Secondat Montesquieu
odeslat pohlednici  @  Podvodníci a pokrytci jsou ti, co dělají všechno slovem a nic činem Démokritos z Abdér
odeslat pohlednici  @  Nic nepobízí k zahálce tak jako prázdné řeči. Kdyby lidé mlčeli a nemluvili hlouposti, jimiž zapuzují nudu ze zahálky, nesnesli by ji Lev Nikolajevič Tolstoj
odeslat pohlednici  @  Kdybychom po celý rok hráli jako o svátcích, byl by sport zrovna tak nudný jako práce William Shakespeare
odeslat pohlednici  @  Ze všeho nejvíc vyčerpává nečinnost Aristotelés ze Stageiry
odeslat pohlednici  @  Zahálkou se lidé učí špatnému jednání Walther von der Vegelweide
odeslat pohlednici  @  Ctnostmi nazýváme věci, které jsme neudělali z lenosti, zbabělosti nebo z hlouposti Henry Miller
odeslat pohlednici  @  Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny Oscar Wilde
odeslat pohlednici  @  Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme Lucius Annaeus Seneca
odeslat pohlednici  @  Lenost je zvyk odpočívat dříve, než se člověk unaví Jules Renard
odeslat pohlednici  @  Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet jiných Anton Pavlovič Čechov
odeslat pohlednici  @  Vrcholem lenosti je vstávat v pět hodin ráno, abyste mohli delší dobu nic nedělat Tristan Bernard
odeslat pohlednici  @  Nedělat nic je v silách každého člověka. Samuel Johnson
odeslat pohlednici  @  Lenost je hloupost těla, hloupost je lenost ducha. Lucius Annaeus Seneca
odeslat pohlednici  @  Nudit se ve společnosti určitých lidí je známkou inteligence. William Somerset Maugham
odeslat pohlednici  @  Cizí hlad neobyčejně nudí. Kutr Tucholský
odeslat pohlednici  @  Co nám v naší epoše schází? Abychom se mohli trochu nudit. Jean Dutourd
odeslat pohlednici  @  Tajemství nudnosti: povědět vše, co víte. Voltaire
odeslat pohlednici  @  Ne, nějaký rozdíl tu přece je: ty se nudíš se mnou a já se nudím bez tebe. Ilja Ilf
odeslat pohlednici  @  Dovedl si poručit, ale nikdy se neposlechl. Milan Růžička

Zpět na seznam kategoriíDalší stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net