Citáty
Prohlížíte kategorii Rozum a moudrost


odeslat pohlednici  @  Moudří plodí nové myšlenky a blázni je rozšiřují Heinrich Heine
odeslat pohlednici  @  Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný Epikúros ze Samu
odeslat pohlednici  @  Devět desetin moudrosti je být moudrý včas Marcus Tullius Cicero
odeslat pohlednici  @  Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radost ve věcech dostupných John Ruskin
odeslat pohlednici  @  Ne moudrost, hloupost je umíněná Sofoklés
odeslat pohlednici  @  Umlčování nepatří do výzbroje chytrých, protože umlčováním druhého přestává být chytrý chytrým. Hloupý nemá být umlčen, ale vyslyšen. Mlčící hloupý se těžko pozná Miroslav Horníček
odeslat pohlednici  @  Žárlivost nikdy neponechá rozumu tolik volnosti, aby viděl věci tak, jak skutečně jsou Miguel de Cervantes y Saavedra
odeslat pohlednici  @  Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka. Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem cítil Ludwig van Beethoven
odeslat pohlednici  @  Rozum člověka je jeho ctností, když schází rozum, schází i ctnost Daniil Charms
odeslat pohlednici  @  Umění být moudrým spočívá v umění vědět, čemu nevěnovat pozornost. William James
odeslat pohlednici  @  Dovedně v pravý čas bláznem se tvářit - toť nejvyšší moudrost. Desiderius Erasmus Rotterdamský
odeslat pohlednici  @  Zeptat se je začátek procesu přijímání. Jim Rohn
odeslat pohlednici  @  Záleží jen na vás, naučíte-li se myslet. Narodili jste se s rozumem. Voltaire
odeslat pohlednici  @  Zabývejme se pouze věcmi, které můžeme ovlivnit. Stephen R. Covey
odeslat pohlednici  @  Velký rozum je často s šíleností blízce spřízněn. John Dryden
odeslat pohlednici  @  Spánek rozumu plodí nestvůry. Francisco Goya
odeslat pohlednici  @  Jsou tři cesty k získání moudrosti. První je cesta zkušeností, ta je nejtěžší. Druhá cesta je napodobení. To je cesta nejlehčí. Třetí cesta je cestou přemýšlení. Ta je nejušlechtilejší. Konfucius
odeslat pohlednici  @  Úcta je pro lidskou osobnost počátkem moudra ve všech společenských otázkách, ale především ve vzdělávání. Bertrand Arthur William Russell
odeslat pohlednici  @  Zub moudrosti, onen zub, jejž dosud většině lidí k stáru museli vytrhnout. Miroslav Holub
odeslat pohlednici  @  Vědět, že víme, co víme, a že nevíme, co nevíme, to je skutečné vědění. Henry David Thoreau
odeslat pohlednici  @  Není nám dovoleno vědět vše. Quintus Flaccus Horatius
odeslat pohlednici  @  Mozek je aparát, jehož pomocí si myslíme, že myslíme. Julian Tuwim
odeslat pohlednici  @  Je zbytečné, aby se můj rozum skláněl a poklesal - k tomu mi stačí kolena. Michel de Montaigne
odeslat pohlednici  @  Moudrost objevuj v sobě. Neznámý
odeslat pohlednici  @  Je lepší, abys byl moudrý a nezdál se tak, než aby ses zdál moudrý, ale nebyl. Přesto lidé většinou usilují o opak. Thomas Fuller
odeslat pohlednici  @  Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky. Hermann Hesse
odeslat pohlednici  @  Moudrost sama nemá příliš mnoho fantazie, ale umí ji ocenit. Milan Růžička
odeslat pohlednici  @  Kdo ví, že ví, je chytrý. Kdo ví, že neví, je hloupý. Ivan Sergejevič Turgeněv
odeslat pohlednici  @  Co je lepší než moudrost? Žena. A co je lepší než dobrá žena? Nic. Geoffrey Chaucer
odeslat pohlednici  @  Kdysi bylo méně učených a více moudrých. Dnes, zdá se, je tomu naopak. Milan RůžičkaZobrazeny citáty 91 až 120 z 153.
1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 153

Zpět na seznam kategoriíDalší stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net