Citáty
Prohlížíte kategorii Moc, vláda, autorita


odeslat pohlednici  @  Občané tu nejsou kvůli konzulům, ale naopak Dante Alighieri
odeslat pohlednici  @  Čeho je třeba se vystříhat, není ani tak omyl jako rozpor se sebou samým; právě touto druhou chybou ztrácí autorita svou sílu Napoleon Bonaparte
odeslat pohlednici  @  Je krásné něčemu velet, i kdyby to bylo jen stádo dobytka Miguel de Cervantes y Saavedra
odeslat pohlednici  @  Lidské množství nesmí být považováno pouze za krvavou, cukající se kaši, která se člení, tříbí a formuje až teprve slovem diktátorským Josef Čapek
odeslat pohlednici  @  Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem Marcus Tullius Cicero
odeslat pohlednici  @  Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc Abraham Lincoln
odeslat pohlednici  @  K řízení státu jsou způsobilí právě ti, kteří jsou k tomu povoláni proti své vůli Platón
odeslat pohlednici  @  Moc má ten, kdo platí Bertolt Brecht
odeslat pohlednici  @  Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad sebou, je nejmocnější Lao-c´ (Starý mistr)
odeslat pohlednici  @  Cílem moci je moc George Orwell
odeslat pohlednici  @  Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlonosti je tyranie Blaise Pascal
odeslat pohlednici  @  Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká Publius Cornelius Tacitus
odeslat pohlednici  @  Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc Publius Cornelius Tacitus
odeslat pohlednici  @  Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce Voltaire
odeslat pohlednici  @  Spravedlnost a moc musí být jedno, aby se spravedlnost stala mocí a moc spravedlností Blaise Pascal
odeslat pohlednici  @  Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním Charles-Louis de Secondat Montesquieu
odeslat pohlednici  @  Nauč se poslouchat, budeš umět vládnout Solón
odeslat pohlednici  @  Je snadné vládnout dobrým Titus Maccius Plautus
odeslat pohlednici  @  Rozkazovat se učíme tím, že posloucháme Gaius Plinius Secundus Maior
odeslat pohlednici  @  Ten, kdo je nejlépe způsobilý vládnout, může i druhé nejlépe uzpůsobit Dante Alighieri
odeslat pohlednici  @  Lidská povaha je příliš slabá na to, aby dokázala opovrhovat mocí Marcus Tullius Cicero
odeslat pohlednici  @  Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu William Shakespeare
odeslat pohlednici  @  Moc není dána člověku, aby utlačoval slabého, nýbrž aby ho podporoval a pomáhal mu John Ruskin
odeslat pohlednici  @  Skoro každý jedinec, v obyčejném životě bystrý, předvídavý, kulturní, jen co se dostane k moci, ztratí rozum Henri Troyat
odeslat pohlednici  @  Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější, než armáda lvů, kterou vede beran Napoleon Bonaparte
odeslat pohlednici  @  Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním Lucius Annaeus Seneca
odeslat pohlednici  @  Hospodářská krize je jiný název pro mravní bídu. Tomáš Baťa
odeslat pohlednici  @  Moc zkalí ta nejlepší srdce, stejně jako víno zkalí ty nejlepší hlavy. Žádný člověk není natolik dobrý a moudrý, aby se mu dala svěřit absolutní moc. Charles Caleb Colton
odeslat pohlednici  @  Je těžké vládnout lidu, který má mnoho vědomostí. Lao-c´ (Starý mistr)
odeslat pohlednici  @  Dej mi šest řádek napsaných rukou toho nejpoctivějšího člověka a já v nich naleznu něco, za co ho můžeme pověsit. Armand Jean du Plessis, vévoda de RichelieuZobrazeny citáty 1 až 30 z 73.
1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 73

Zpět na seznam kategoriíDalší stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net