Citáty
Prohlížíte kategorii Technika, objevy, vynálezy, věda, pokrok


odeslat pohlednici  @  Nic není objeveno a zároveň hned dokonalé Marcus Tullius Cicero
odeslat pohlednici  @  Neslavno jest zoufati si nad pokrokem Jan Amos Komenský
odeslat pohlednici  @  Pokrok nespočívá v tom, včerejšek zbořit, ale zachovat jeho podstatu, která má sílu stvořit lepší dnešek Jose Ortega y Gasset
odeslat pohlednici  @  Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost fakt či fantazie Albert Einstein
odeslat pohlednici  @  Věda nikdy nevyřeší jeden problém, aniž by vyprodukovala deset nových George Bernard Shaw
odeslat pohlednici  @  Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat Albert Einstein
odeslat pohlednici  @  Teprve zánikem dogmatu začíná věda Galileo Galilei
odeslat pohlednici  @  Ani jeden velký objev se nezrodil bez smělého odhadu Isaac Newton
odeslat pohlednici  @  Původ a vznik nových věcí záleží mnohdy na náhodných okolnostech, které s vlastním problémem nemají naprosto nic společného Otto Wichterle
odeslat pohlednici  @  Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem Julius Zeyer
odeslat pohlednici  @  Věda: jednomu je vznešenou bohyní, jinému je krávou, která mu dává mléko Johann Christopher Friedrich Schiller
odeslat pohlednici  @  Logika vás dostane z bodu A do bodu B, představivost vás dostane kamkoliv. Albert Einstein
odeslat pohlednici  @  Každá pokročilá technologie je k nerozeznání od magie. Arthur Charles Clarke
odeslat pohlednici  @  Ani všechna technika na světě neodčiní neschopnost všímat si. Elliot Errwit
odeslat pohlednici  @  Světu vládne optická projekce, ale to je jen jeden ze způsobů vidění, a to takový, který nás izoluje od světa. David Hockney
odeslat pohlednici  @  Zásluha o vynález mluvicího stroje nepřísluší mně, ale Bohu, jenž stvořil ženu. Já jsem vynalezl pouze první mluvicí stroj, který lze zastavit. Thomas Alva Edison
odeslat pohlednici  @  Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší vysvětlení složitých skutečností. Snadno podléháme omylu, že skutečnosti jsou jednoduché, protože jednoduchost je to, co hledáme. Vůdčím mottem každého filosofa přírody by tedy mělo být „Hledej jednoduchost – a nedůvěřuj jí“. Alfred North Whitehead
odeslat pohlednici  @  Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule, a jen Newton doved´ těžit ze své boule. Vítězslav Nezval

Zpět na seznam kategoriíDalší krásné stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net
Citáty slávnych