Citáty
Prohlížíte kategorii Technika, objevy, vynálezy, věda, pokrok


odeslat pohlednici  @  Nic není objeveno a zároveň hned dokonalé Marcus Tullius Cicero
odeslat pohlednici  @  Neslavno jest zoufati si nad pokrokem Jan Amos Komenský
odeslat pohlednici  @  Pokrok nespočívá v tom, včerejšek zbořit, ale zachovat jeho podstatu, která má sílu stvořit lepší dnešek José Ortega y Gasset
odeslat pohlednici  @  Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost fakt či fantazie Albert Einstein
odeslat pohlednici  @  Věda nikdy nevyřeší jeden problém, aniž by vyprodukovala deset nových George Bernard Shaw
odeslat pohlednici  @  Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se ji nenaučili rozumně užívat Albert Einstein
odeslat pohlednici  @  Teprve smrtí dogmatu začíná věda. Galileo Galilei
odeslat pohlednici  @  Ani jeden velký objev se nezrodil bez smělého odhadu Isaac Newton
odeslat pohlednici  @  Původ a vznik nových věcí záleží mnohdy na náhodných okolnostech, které s vlastním problémem nemají naprosto nic společného Otto Wichterle
odeslat pohlednici  @  Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem Julius Zeyer
odeslat pohlednici  @  Věda: jednomu je vznešenou bohyní, jinému je krávou, která mu dává mléko Johann Christopher Friedrich Schiller
odeslat pohlednici  @  Logika vás dostane z bodu A do bodu B, představivost vás dostane kamkoliv. Albert Einstein
odeslat pohlednici  @  Každá pokročilá technologie je k nerozeznání od magie. Arthur Charles Clarke
odeslat pohlednici  @  Ani všechna technika na světě neodčiní neschopnost všímat si. Elliot Errwit
odeslat pohlednici  @  Světu vládne optická projekce, ale to je jen jeden ze způsobů vidění, a to takový, který nás izoluje od světa. David Hockney
odeslat pohlednici  @  Zásluha o vynález mluvicího stroje nepřísluší mně, ale Bohu, jenž stvořil ženu. Já jsem vynalezl pouze první mluvicí stroj, který lze zastavit. Thomas Alva Edison
odeslat pohlednici  @  Posláním vědy je hledat ta nejjednodušší vysvětlení složitých skutečností. Snadno podléháme omylu, že skutečnosti jsou jednoduché, protože jednoduchost je to, co hledáme. Vůdčím mottem každého filosofa přírody by tedy mělo být „Hledej jednoduchost – a nedůvěřuj jí“. Alfred North Whitehead
odeslat pohlednici  @  Tisíc jablek spadlo na nos zeměkoule, a jen Newton doved´ těžit ze své boule. Vítězslav Nezval
odeslat pohlednici  @  Ti, kteří se zabývají praxí bez vědění, jsou jako námořníci bez kormidla a bez kompasu, kteří vstupují na loď a nikdy s jistotou nevědí, kam plují. Leonardo da Vinci
odeslat pohlednici  @  Jediní ptáci, kteří mluví, jsou papoušci; a ti nelétají vysoko. Wilbur Wright
odeslat pohlednici  @  Pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost. Albert Einstein
odeslat pohlednici  @  Každé dítě se rodí jako vědec, ale časem to z nich vytlučeme. Jen málo z nich projde systémem s netknutým údivem a nadšením pro vědecké zkoumání. Carl Edward Sagan
odeslat pohlednici  @  Více než stroje potřebujeme lidskost. Charles Spencer Chaplin
odeslat pohlednici  @  To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle. Marcus Tullius Cicero





Zpět na seznam kategorií



Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net