Citáty
Prohlížíte kategorii Spravedlnost


odeslat pohlednici  @  Vždycky buďte spravedliví. Tím se jedněm zavděčíte a druhé ohromíte George Bernard Shaw
odeslat pohlednici  @  Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost Francois Duc de la Rochefoucauld
odeslat pohlednici  @  Máte statečné srdce a smysl pro spravedlnost. A to je právě to, co dělá člověka člověkem Karel May
odeslat pohlednici  @  Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlonosti je tyranie Blaise Pascal
odeslat pohlednici  @  Spravedlnost a moc musí být jedno, aby se spravedlnost stala mocí a moc spravedlností Blaise Pascal
odeslat pohlednici  @  Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen Arthur Schopenhauer
odeslat pohlednici  @  Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví Lucius Annaeus Seneca
odeslat pohlednici  @  Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí druhé strany, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl spravedlivě Lucius Annaeus Seneca
odeslat pohlednici  @  Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi Immanuel Kant
odeslat pohlednici  @  Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý Démokritos z Abdér
odeslat pohlednici  @  Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří Marcus Tullius Cicero
odeslat pohlednici  @  Náklonnost nebo nenávist kreslí spravedlnost k nepoznání Blaise Pascal
odeslat pohlednici  @  Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný Epikúros ze Samu
odeslat pohlednici  @  Nespravedlnost, kterou děláme, a ta, kterou sami trpíme, není vážena na týchž vahách. Ezop ( řecky Aisópos )
odeslat pohlednici  @  Mnozí soudí co nejrychleji z obavy, aby neprobudili spravedlnost. Milan Růžička
odeslat pohlednici  @  Byl tak spravedlivý, že se mu neodvážili dát žádnou funkci. Antonín Štubňa
odeslat pohlednici  @  Spravedlnost patří k nejlepšímu, co je v člověku. Bertrand Arthur William Russell
odeslat pohlednici  @  Že se dá z něčeho vyklouznout smrtí, je mnohdy nespravedlivé. Friedrich Dürrenmatt
odeslat pohlednici  @  Spravedlnost je úcta k lidské důstojnosti. Pierre-Joseph Proudhon
odeslat pohlednici  @  Přijde čas, kdy zločin spáchaný na zvířeti bude trestán stejně jako zločin spáchaný na člověku. Leonardo da Vinci

Zpět na seznam kategoriíDalší stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net