Citáty
Prohlížíte kategorii Církev, náboženství, víra


odeslat pohlednici  @  Každý cizí náboženský způsob buď ti stejně svatý jako tvůj Jean Paul
odeslat pohlednici  @  Náboženství prokázalo lásce velkou službu tím, že ji vyhlásilo za hřích Anatole France
odeslat pohlednici  @  Bože, dej ať se smířím s tím, co změnit nemohu. Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu. Bože, dej, ať jedno od druhého rozeznám František z Assisi
odeslat pohlednici  @  Nejlepším způsobem jak poznat Boha, je milovat co nejvíce věcí Vincent Willem van Gogh
odeslat pohlednici  @  Čarování je víra v sebe. Pokud to dokážete, dokážete VŠECHNO. Johan Wolfgang von Goethe
odeslat pohlednici  @  Tak jako svíce nemůže hořet bez ohně, tak člověk nemůže žít bez spirituality. Buddha
odeslat pohlednici  @  Víra dává novou chuť k životu. William James
odeslat pohlednici  @  Čínský znak pro krizi je složen ze dvou znaků, první znamená nebezpečí a druhý příležitost. John Fitzgerald Kennedy
odeslat pohlednici  @  Víra vybudovaná na autoritě není víra. Ralph Waldo Emerson
odeslat pohlednici  @  Bůh existuje pro ty, kteří v něj věří. Albert Einstein
odeslat pohlednici  @  Sex není problém. Celibát ano. Osho
odeslat pohlednici  @  V Království nebeském vše jest v jednotě, vše jest jedním a vše patří nám. Mistr Eckhart
odeslat pohlednici  @  Být pravověrným znamená nemyslet - nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí. George Orwell
odeslat pohlednici  @  Všechno zlé pochází z naší obrovské nevědomosti. Co by se mělo studovat, tomu se bez diskuse věří. Místo abychom pozorovali, tvrdíme. Gustave Flaubert
odeslat pohlednici  @  Dokud toužíte naplnit Boží vůli a prahnete po věčnosti a Bohu, nejste skutečně chudí. Mistr Eckhart
odeslat pohlednici  @  Když člověk poněkud sklouzne k anarchii, přiklání se k názoru Louise Stevensona, že být přívětivý a veselý je nejlepším náboženstvím pro všední den. Jerome Klapka Jerome
odeslat pohlednici  @  Lidé se nemodlí, lidé žebrají. George Bernard Shaw
odeslat pohlednici  @  Pekelná muka jsou vyhrazena věřícím. Gabriel Laub
odeslat pohlednici  @  Čím větší primitiv, tím primitivnějšího má Boha. Antonín Štubňa
odeslat pohlednici  @  Celá pokolení opakují špatně to, co řekl jeden dobře. František Vymazal
odeslat pohlednici  @  Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naši nedůvěru všemi kličkami rozumu. Jean Dutourd
odeslat pohlednici  @  Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě osvobodí. Jan Hus
odeslat pohlednici  @  Litujte národ, který má plno pověr a žádnou víru. Chalíl Džibrán
odeslat pohlednici  @  Víra jako stínadlo, tak těžká, tak lehká. Franz Kafka
odeslat pohlednici  @  Lze vědět o ďábelství, ale nikdy v ně nelze věřit, neboť neexistuje více ďábelství, než je zde. Franz Kafka
odeslat pohlednici  @  Kdo věří, nemůže prožívat zázraky. Ve dne není vidět hvězdy. Franz Kafka
odeslat pohlednici  @  Lidé rádi věří tomu, co si myslí. Gaius Caesar Augustus Germanicus
odeslat pohlednici  @  Není divu, že prvními božími chrámy byly vrchy a háje, a čím víc je kácíme a z jejich otesaného dřeva stavíme katedrály a kostely, tím vzdálenější a mlhavější se nám jeví samotný Bůh. John Muir

Zpět na seznam kategoriíDalší stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net