Přísloví


 @  Čínské - Poklona je jako mince. Má dvě strany

 @  Čínské - Vzdělanec je pokladem své země

 @  Čínské - Dbejme spíš na to, s kým jíme a pijeme, než co jíme a pijeme

 @  Čínské - Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život

 @  Čínské - Zachránit jeden lidský život je víc než postavit sedmipatrovou pagodu

 @  Čínské - S penězi je možné přivést k řeči mrtvého, bez peněz nelze přimět ani němého k mlčení

 @  Čínské - Knížata, vojevůdci a ministři často nic nesvedou ani s vlastními syny a vnuky

 @  Čínské - Lékař je jako střecha, která chrání před deštěm, ale ne před bleskem

 @  Čínské - I nevyřčené slovo zní někdy jako hrom

 @  Dánské - Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane

 @  Dánské - Stará větev praská, když se má ohnout

 @  Dánské - Starý dům má temná okna

 @  Dánské - Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat

 @  Dánské - Osel, který nese mnoho knih, není ještě učený

 @  Eskymácké - Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led

 @  Estonské - Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele

 @  Estonské - Krása bez dobra je jako nezralý ořech - jen zvenku je pěkný

 @  Finské - Krása je potřebná na svatbu, láska na každý den

 @  Finské - Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu

 @  Francouzské - Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce

 @  Francouzské - Kdo podlehne vášni stavět, nepotřebuje dalšího nepřítele

 @  Francouzské - Laskavá řeč jazyku neublíží

 @  Francouzské - Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet

 @  Francouzské - Nesnaž se utopit smutek v rumu - umí plavat

 @  Francouzské - Přátelé mých přátel jsou mými přáteli

 @  Francouzské - Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva už kdy píchat bude

 @  Francouzské - Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá

 @  Francouzské - Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné sny

 @  Francouzské - Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek

 @  Francouzské - I čert byl krásný, když byl mladý


Zobrazená přísloví 61 až 90 z 263.
1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 263


Visit our internet poker school and learn our reglas poker and strategy. Our online poker room belongs to the most visited poker rooms. Play poker online according to the poker regeln and get extra bonus!

Další krásné stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net
Citáty slávnych

optimalizace PageRank.cz