Přísloví


 @  Čínské - Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další

 @  Čínské - Knížata, vojevůdci a ministři často nic nesvedou ani s vlastními syny a vnuky

 @  Čínské - Lékař je jako střecha, která chrání před deštěm, ale ne před bleskem

 @  Čínské - Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat

 @  Čínské - Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce: když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu

 @  Čínské - Poklona je jako mince. Má dvě strany

 @  Čínské - S penězi je možné přivést k řeči mrtvého, bez peněz nelze přimět ani němého k mlčení

 @  Čínské - Ten nejvybledlejší inkoust je lepší než ta nejdokonalejší paměť.

 @  Čínské - Vzdělanec je pokladem své země

 @  Čínské - Zachránit jeden lidský život je víc než postavit sedmipatrovou pagodu

 @  Dánské - Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane

 @  Dánské - Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat

 @  Dánské - Osel, který nese mnoho knih, není ještě učený

 @  Dánské - Stará větev praská, když se má ohnout

 @  Dánské - Starý dům má temná okna

 @  Eskymácké - Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led

 @  Estonské - Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele

 @  Estonské - Krása bez dobra je jako nezralý ořech - jen zvenku je pěkný

 @  Finské - Krása je potřebná na svatbu, láska na každý den

 @  Finské - Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu

 @  Francouzské - I čert byl krásný, když byl mladý

 @  Francouzské - Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá

 @  Francouzské - Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce

 @  Francouzské - Kdo podlehne vášni stavět, nepotřebuje dalšího nepřítele

 @  Francouzské - Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné sny

 @  Francouzské - Laskavá řeč jazyku neublíží

 @  Francouzské - Mládí žije z nadějí, stáří ze vzpomínek

 @  Francouzské - Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet

 @  Francouzské - Není poctivý, kdo si spálí jazyk a neřekne druhým, že polévka je horká

 @  Francouzské - Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva už kdy píchat bude


Zobrazená přísloví 61 až 90 z 264.
1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 264
Další krásné stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net
Citáty slávnych