Přísloví


 @  České - Od vznešeného k směšnému je jako z hráze do rybníka.

 @  České - Ohně nelze upáliti, vody utopiti, větru udusiti a pravdě zahynouti.

 @  České - Otec, matka vyučili mluvení, a svět mlčení.

 @  České - Pečené holoubky nedají ti do houbky.

 @  České - Peníze jsou lotras.

 @  České - Poníženost pěkná ctnost.

 @  České - Pozbyl zdraví od samého „na zdraví!“

 @  České - Při dobré vůli jde vše do hůry.

 @  České - Příhoda své právo má.

 @  České - Přílišné štěstí, pouhé neštěstí.

 @  České - Přísloví napoví.

 @  České - Příteli k vůli pravdy neodstupuj.

 @  České - Pšenice nedbá, zdali pátek nebo svátek.

 @  České - Raději rozumem než sochorem.

 @  České - Rci pravdu a viz, kdy utečeš.

 @  České - Sejde z očí, sejde z mysli.

 @  České - Smrt je hořký truňk.

 @  České - Spěchej, ale nepomlať si nohy.

 @  České - Svět se točí jako kolo; měj přátele, věziž koho.

 @  České - Škoda lásky, kde rozumu není.

 @  České - Špatný vozka, který neumí obrátit.

 @  České - Štěstí jako zimnice, koho chce, toho napadá.

 @  České - Štěstí noclehy mění.

 @  České - Těžké stříbro dělá lehkou mysl.

 @  České - Tkadlec od kazu začíná.

 @  České - V hněvu vyvře, co na srdci vře.

 @  České - Varuj se přátel svého štěstí.

 @  České - Za peníze i flinta střílí.

 @  České - Zajíc dlouhé uši má, ale není oslem.

 @  České - Zlý člověk, když sám hyne, rád by celý svět zahubil.


Zobrazená přísloví 181 až 210 z 692.
1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360 | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 692
Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net