Přísloví


 @  České - Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce.

 @  Čínské - Bez příčiny se ani přísloví neříká.

 @  Čínské - Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí

 @  Čínské - Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého.

 @  Čínské - Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život

 @  Čínské - Dbejme spíš na to, s kým jíme a pijeme, než co jíme a pijeme

 @  Čínské - Dobří lidé dlouho nežijí, krásné květy dlouho nevoní.

 @  Čínské - Dobrý člověk je vždy chrabrý, ale chrabrý člověk není vždy dobrý.

 @  Čínské - Dobrý pes nehoní slepice, dobrý muž nehoní ženu.

 @  Čínské - Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem

 @  Čínské - Dupne-li národ, země se zachvěje.

 @  Čínské - Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď

 @  Čínské - Hloupost má dno, moudrost nikoli.

 @  Čínské - Hodně roští dělá vysoký plamen, hodně lidí dobré rozhodnutí.

 @  Čínské - I ldyž člověk nežije ani století, dělá si starosti na tisíciletí.

 @  Čínské - I nevyřčené slovo zní někdy jako hrom

 @  Čínské - Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí

 @  Čínské - Je možné být příbuzný, a přece nebýt příbuzný, je možné nebýt příbuzný, a přece být příbuzný.

 @  Čínské - Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii.

 @  Čínské - Jen cizíma očima lze vidět své nedostatky

 @  Čínské - Jsou lidé, kteří chytají ryby, a jsou lidé, kteří jen kalí vodu.

 @  Čínské - Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem

 @  Čínské - Kdo chce jíst, nesmí urážet kuchaře.

 @  Čínské - Kdo mně lichotí, je můj nepřítel, kdo mne kárá, je můj učitel.

 @  Čínské - Kdo sedí v nosítkách, nezná starosti těch, kdo ho nesou.

 @  Čínské - Kdo studuje klasiky a a nerozumí jim, udělá líp, když se vrátí k pluhu.

 @  Čínské - Když jíš, žvýkej, když mluvíš, přemýšlej.

 @  Čínské - Když miluješ, zdá se ti i opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš se i od lotosového květu.

 @  Čínské - Když piješ s dobrým přítelem, tisíc sklenek nestačí, když s ním mluvíš, stačí půl slova.

 @  Čínské - Když přijde pravá chvíle, potkáš dobrého přítele; když ta chvíle pomine, potkáš krásnou ženu.


Zobrazená přísloví 211 až 240 z 692.
1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360 | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 692
Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net