Přísloví


 @  Čínské - Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další

 @  Čínské - Knížata, vojevůdci a ministři často nic nesvedou ani s vlastními syny a vnuky

 @  Čínské - Krásné ženy přinášejí neštěstí.

 @  Čínské - Lékař je jako střecha, která chrání před deštěm, ale ne před bleskem

 @  Čínské - Lepší je spravovat chudákovi roztrhané šaty než být souložnicí v boháčově domě.

 @  Čínské - Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat

 @  Čínské - Mají-li tři lidé jeden cíl, promění i hlínu v zlato, mají-li různé cíle, promění i zlato v hlínu.

 @  Čínské - Mějte se na pozoru před člověkem, jenž nechybuje.

 @  Čínské - Mluvením rýže neuvaříš.

 @  Čínské - Muž si hledá počestnou ženu a krásnou konkubínu.

 @  Čínské - Ne víno opíjí člověka, člověk se opíjí sám.

 @  Čínské - Nebe o sobě nevykládá, že je vysoké.

 @  Čínské - Nehádej se večer se ženou, nebo budeš spát sám.

 @  Čínské - Není těžké vědět, jak se co dělá, těžké je to udělat.

 @  Čínské - Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu.

 @  Čínské - Novorozené tele se nebojí ani tygra; až mu vyrostou rohy, bude se bát i vlka.

 @  Čínské - Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce: když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu

 @  Čínské - Opakuje-li se třikrát sebelepší řeč, omrzí to i psy.

 @  Čínské - Panovník je jako loďka, národ jako voda: může nést, může utopit.

 @  Čínské - Plná láhev mlčí, poloprázdná žbluňká.

 @  Čínské - Poklona je jako mince. Má dvě strany

 @  Čínské - Pracoval jsi, jez, najedl ses, pracuj.

 @  Čínské - Přílišná zdvořilost neuráží, ale podezření rodí.

 @  Čínské - Ráno ses zmýlil, do večera to naprav.

 @  Čínské - Rodíme se nazí, mokří a hladoví. Od té chvíle to s námi začne jít z kopce.

 @  Čínské - S básníky, malíři a muzikanty je to jako s houbami: na jednoho dobrého tisíc špatných.

 @  Čínské - S penězi je možné přivést k řeči mrtvého, bez peněz nelze přimět ani němého k mlčení

 @  Čínské - S přítelem není žádná cesta dlouhá.

 @  Čínské - Stojíš-li rovně, neboj se, že máš křivý stín.

 @  Čínské - Takové není květeny, která nemá kořeny, takoví lidé se nerodí, kteří se k ničemu nehodí.


Zobrazená přísloví 241 až 270 z 692.
1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360 | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 692
Další stránky s citáty:
Citáty - citaty.net
Citáty - www.citaty.estranky.cz
citáty - citaty.vtipy.net