Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 1.97 Posláno 290x Ohodnotit Email
Víte jak se ?ekne anglicky Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic? Christopher the Bastard from After Spoons and Without Satellites


Vtip číslo 2 Známka 2.57 Posláno 367x Ohodnotit Email
Jaká blondýnka je nejchyt?ejší? Zlatý retriever


Vtip číslo 3 Známka 3.73 Posláno 352x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi tchýní a novorozencem? Žádný, sta?í pochovat a je klid.


Vtip číslo 4 Známka 2.04 Posláno 297x Ohodnotit Email
Pro? chlapi prdí víc, než ženské? Protože ženská nedokáže držet klapa?ku dost dlouho na to, aby ud?lala n?jakej p?etlak.


Vtip číslo 5 Známka 2.35 Posláno 432x Ohodnotit Email
Víš jaké maso se te? bude kupovat? Mužské p?ední. Málo stojí, je brzy m?kké, pustí š?ávu, rychle se ud?lá a neleze mezi zuby.


Vtip číslo 6 Známka 2.20 Posláno 321x Ohodnotit Email
Co vznikne k?ížením krávy s želvou? Tele s helmou.


Vtip číslo 7 Známka 2.14 Posláno 130x Ohodnotit Email
U ?ezníka si paní st?žuje:
- To ku?e má jednu nohu kratší!
?ezník se zamyslí a odpovídá:
- Paní,kupujete si to ku?e k jídlu nebo na dostihy?


Vtip číslo 8 Známka 1.33 Posláno 121x Ohodnotit Email
Víte jak se ?ekne polsky nepr?st?elná vesta? No p?ece - kamizolka kuloodporna


Vtip číslo 9 Známka 3.00 Posláno 108x Ohodnotit Email
Pacient, nedlouho p?edtím probuzený z narkózy povídá doktorovi:
- Pane doktore, d?kuju za tu operaci žlu?níku, ale n?jak m? bolí v krku.
- To nic. M?l jsem aplaus, tak jsem ješt? p?idal mandle.


Vtip číslo 10 Známka 2.17 Posláno 515x Ohodnotit Email
Starší paní si kupuje papouška a ?íká:
- Tak co ty hlupá?ku umíš mluvit?
Papoušek:
- A co ty ?arod?jnice umíš lítat?


Vtip číslo 11 Známka 1.81 Posláno 23x Ohodnotit Email
P?ijde chlápek do lékárny a ?íká:
- Dobrý den, cht?l bych ?tvrt kila kyanidu.
Lékárník se na n?j podívá a ?ekne:
- Samoz?ejm? máme ale pot?ebujete recept.
Chlápek mu podá papír, lékárník ho prostuduje a povídá:
-?íkal jsem recept, fotka Vaší tchýn? nesta?í.


Vtip číslo 12 Známka 1.41 Posláno 461x Ohodnotit Email
P?ijde montér na jednotku intenzivní pé?e, chvíli si prohlíží pacienty - všichni p?ipojení na p?ístrojích. Nakonec se zamyslí a povídá:
- Po?ádn? se nadechn?te, budu m?nit pojistky!


Vtip číslo 13 Známka 1.90 Posláno 113x Ohodnotit Email
Na jaderné závody mezi Indií a Pákistánem zareagovala i Korejská Lidov? Demokratická Republika, která vyvinula hned t?i nové, hypermoderní zbran?: MBT, VBT a PBT. Tedy Malá Bambusová Ty?, Velká Bambusová Ty? a Protiletadlová Bambusová Ty?.


Vtip číslo 14 Známka 3.00 Posláno 10x Ohodnotit Email
Detektiv prolistoval složku recidivisty, kterého vyslýchal a povídá:
- Hmm, docela p?kné ?tení. Krádeže v obchode, vykradená auta, ve?ejné pohoršení, ozbrojená loupež, sexuální obt?žování, znásiln?ní, znásiln?ní, znásiln?ní, znásiln?ní, znásiln?ní...
- No jo, já vím, trvalo mi docela dlouho, než jsem zjistil, co mi jde nejlíp.


Vtip číslo 15 Známka 1.75 Posláno 161x Ohodnotit Email
Chlapec volá p?es plot na paní na zahradu:
- Paní, prosím vás, m?žete mi p?inést m?j šíp?
- Ale ano, chlap?e, odpovídá paní, kdepak je?
- Vaše ko?ka ho má v zádech.


Vtip číslo 16 Známka 3.11 Posláno 160x Ohodnotit Email
Je to ?erný a letí to p?es rybník. Co je to?
.
.
Dob?e nakopnutej kocour!


Vtip číslo 17 Známka 2.50 Posláno 61x Ohodnotit Email
Je to zelené, leží to za plotem a nedá se to p?esko?it. Co je to?
.
.
No p?ece Záplotník zelený nep?esko?itelný


Vtip číslo 18 Známka 2.87 Posláno 156x Ohodnotit Email
Víte kolik lidí za?valo v ?ernobylu? Dva:
- První za?val: Ivane Ivani?i, zastav to!
- Druhý za?val: Iljo Ilji?i, nejde to.


Vtip číslo 19 Známka 2.03 Posláno 453x Ohodnotit Email
Jedna super hádanka - píchá to a dá se to vykou?it???
.
.
V?ely.


Vtip číslo 20 Známka 2.66 Posláno 200x Ohodnotit Email
Víte co je vrchol diplomacie?
- P?esv?d?it ženu, že je m?kký jen a jen proto, aby netla?il.


Vtip číslo 21 Známka 1.44 Posláno 274x Ohodnotit Email
D?kujeme Vám, že jste spravn? vyplnil s?ítací dotazníky, jen v kolonce POHLAVÍ sta?ilo ud?lat k?ížek, nemusel jste ho kreslit.
?ESKÝ STATISTICKÝ ÚSTAV.


Vtip číslo 22 Známka 2.00 Posláno 196x Ohodnotit Email
Víte pro? muži nemohou dostat nemoc šílených krav?
- Protože to jsou šílený prasata.


Vtip číslo 23 Známka 3.75 Posláno 31x Ohodnotit Email
Velkoobchod s domacím zví?ectvem v Praze se obrátil na ve?ejnost s tímto inzerátem:
Máte- Li zájem o zvláš? p?ítulné a ?istotné zví?átko, obra?te se na sle?nu Novákovou ve druhém pat?e!


Vtip číslo 24 Známka 3.00 Posláno 52x Ohodnotit Email
Kdykoliv se miluji s manželem, myslím na n?kterého ze slavných muž?... Jedná se o zvrácenost?
- Uklidn?te se, mladá paní, zvrhlost by byla, kdybyste se nap?íklad cicmala s Richardem Gerem a p?itom myslela na svého starého...


Vtip číslo 25 Známka 1.23 Posláno 78x Ohodnotit Email
Nekolik zapisu ze zasedani MNV:
- Dne 17. t.m. bude proveden soupis prasat, dostavte se vsichni vcas.
- Upozornujeme na seti jarin. Kdo je osel, at se prihlasi.
- Predseda telefonuje zootechnikovi: Chcipl nam vul, mame koupit noveho nebo pockat na tebe?
- V otazce prodeje se zenou souhlasim, muzete si pro tu svini prijet kdykoliv.
- Vyzva k obcanum: Vybira se poplatek za plemenneho byka a za kominika.
- Kdo nema jeste orazitkovana vejce, necht tak ucini nebo mu propadnou.
- Moje zena utrpela zraneni nasledkem svihnuti ocasu do oka.
- Vazeni zemedelci, dostavte se vsichni ke skole, kde se bude vykupovat semeno, pytliky si oznacte, aby nedoslo k zamene.
- Zadam o poukaz na therovy papir, duvod: prsi mi na kozy.
- Obcan, ktery ukradl v drubezarne vejce, bude za ne popotahovan az pred MNV.
- Exekuce nemohla byti provedena, poplatnice ma jen dve kozy a na ty si neda sahnout.
- Zaverem schuze bych chtel vyzvednout s. Malou za mleko a s. Vorla za vejce.
- Soudruzi, co je s moji zadosti, je 18. a ja jsem to jeste nedostala.
- Ten urednik co zamitl moji zadost, by mel jit spat ke mne, aby poznal, jak mam vlhkou diru.
- Nedostanu- Li povoleni na tu mriz, jsem nucen preriznout starou.
- Kdo ma jeste zajem o nove brambory, dostavi se na pole, kde mu bude nakopano primo do pytle.


Vtip číslo 26 Známka 1.85 Posláno 193x Ohodnotit Email
Potkají se dv? kamarádky v p?epln?né tramvaji:
- ?au, dlouho jsme se nevid?ly, jak se furt vede?
- Asi budu t?hotná...
- Nekecej, s kým?
- Já nevím, nem?žu se oto?it...


Vtip číslo 27 Známka 1.00 Posláno 37x Ohodnotit Email
Hádají se Marx, Engels a Lenin, zda je lepší manželka nebo milenka.
- Zásadn? manželka, ?íká Marx. Aby mohl ?lov?k d?lat revoluci, pot?ebuje mít jisté zázemí.
- Manželství je buržoazní p?ežitek. Jedin? nejistota s milenkou udrží revolu?ního ducha v pohotovosti, tvrdí Engels. Co ty o tom soudíš, Lenine?
- No, nejlepší je mít manželku i milenku. Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka si myslí, že jsi u manželky a ty m?žeš být v knihovn? a u?it se, u?it se, u?it se.


Vtip číslo 28 Známka 2.18 Posláno 275x Ohodnotit Email
Jaké jsou rozdíly v ú?incích r?zných alkohol??
- Ko?ak roztahuje cévy
- Víno nohy
- A bur?ák ?i? ...


Vtip číslo 29 Známka 1.83 Posláno 167x Ohodnotit Email
Sle?no, vadí vám zvuk motorové pily?
- Ano pane, to mi vadí.
- Tak v tom p?ípad? vás p?e?íznu klasickým zp?sobem!


Vtip číslo 30 Známka 2.22 Posláno 26x Ohodnotit Email
Jeden Holan?an p?išel po dlouhé dob? ke zpov?di a ?íka kn?zovi:
- Odpus?te mi, ot?e, zh?ešil jsem. Za druhé sv?tové války jsem ve svém podkroví schoval jednoho žida.
Kn?z:
- Ale to p?ece není h?ích, pomoci ?loveku, by? jiné víry.
- Ale já ho donutil zaplatit mi za každý týden dvacet gulden?.
- No, to už tak hezké není, ale h?ích to není.
- Díky, ot?e. Moc se mi ulevilo. Ale mám ješt? jeden dotaz:
Kn?z:
- Ptej se, synu.
- Nem?l bych mu ?íct, že válka už skon?ila?


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster