Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Policejní zápisník - Kapli?ky a boží muka jsme vykrádali pouze ve dne. Jsme totiž s Frantou nábožensky založeni a v noci jsme se báli božího trestu.


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 13x Ohodnotit Email
Milá?ku... ?íkala jsem: NE! Tak ho vytáhni!


Vtip číslo 3 Známka 2.00 Posláno 59x Ohodnotit Email
Sedí takhle vyhladov?lí studenti na koleji a fantazírují:
- Co takhle za?ít chovat prase?
- Ti hrabe, ne? A co ta špína? A ten smrad?
- Si zvykne...


Vtip číslo 4 Známka 3.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
V kupé vlaku jedou vojín, lampasák a matka s dospívající dcerou. Vlak vjede do tunelu. Ozve se mlasknutí polibku a pak hrozná facka. Lampasák si myslí:
- Voják si užívá a m? za to fackují.
Matka si myslí:
- To mám ale slušn? vychovanou dceru.
Dcera si myslí:
- Kdyby ten voják nebyl takové d?evo, tak si m? nem?že splést s matkou.
Vojín si myslí:
- Až bude zase tunel, tak znova mlasknu a st?elím mu ješt? v?tší.


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 17x Ohodnotit Email
P?ijde policajt do obchodu s televizema a že prý chce reklamovat televizi, protože nejde zvuk. Vypráví, jak to p?estalo fungovat:
- Sedím takle ve?er u televize, š?ourám se h?ebíkem v uchu a najednou prsk... a nejde zvuk.


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 11x Ohodnotit Email
- Smím? Zve mladík sle?nu do tance.
- Smíte, ale nejprve si zatancujeme.


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
To takhle jednou p?ijde sheriff do saloonu a vidí na zemi mrtvého muže. Ptá se tedy barmana:
- Hrá??
- Jo.
- Falesnej?
- Jo.
- Poker?
- Ne, housle.


Vtip číslo 8 Známka 5.00 Posláno 55x Ohodnotit Email
V?era jsme se s manželkou strašn? pohádali, ale nakonec p?ilezla po kolenou.
- A co ?íkala?
- Vylez zpod toho gau?e, ty srabe!!!


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 42x Ohodnotit Email
V ?eznictví:
- Dobrý den, máte n?co vod dr?beže?
- Jo, posranej dvorek..
- Ale já myslím jako ?erstv? za?íznutýho?
- To taky, slipy v prdeli...


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 27x Ohodnotit Email
Studentky m?ly napsat esej, která by pojednávala o náboženství, sexu a tajemnu. Nejkratší práce m?la jen jednu vetu - Bože, jsem t?hotná, ale s kým???


Vtip číslo 11 Známka 1.00 Posláno 15x Ohodnotit Email
Manželé se hádají. On vyk?ikne:
- Na tv?j náhrobek dám vytesat - Zde leží moje žena, studená jak zaživa.
Ona odsekne:
- A já dám na tv?j náhrobek vytesat - Tady odpo?ívá m?j muž, kone?n? s tvrdým.


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
Povídá manželka svému prot?jšku nakvašen?:
- Já nevím, Oto, co na t?ch ženskejch po?ád vidíš - když si odmyslíš ruce, nohy, hlavu a t?eba i prsa - tak co ti zbyde? No? Co?
Manžel poh?ebním tónem:
- TY, Marie.


Vtip číslo 13 Známka 4.00 Posláno 27x Ohodnotit Email
Malý chlapec jde v noci na záchod. Když se vrací kolem ložnice rodi??, tak n?co zaslechne a nakoukne tedy klí?ovou dírkou. Po chvíli se odvrátí a sm??uje do svého pokoje. Cestou si sám pro sebe povídá:
- A m?že se zbláznit, když si cucám palec.


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Chlápek p?išel takhle do kancelá?e právníka a ptá se:
- Jakou máte cenu za konzultace?
- Dvanáct set za t?i otázky.
- A nemáte pocit, že je to trochu moc drahé?
- Jo, je. A jaký je váš t?etí dotaz?


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jeden chlápek se vydal na výlet do džungle. Jednoho rána se probudil s takovým divným pocitem a kouká, kolem n?j v kruhu stojí desítky zmalovaných domorodc? s luky v rukou. Chlápek pronese hlasit?:
- Tak, a jsem v prdeli.
Najednou se z nebes ozval hluboký hlas:
- Ale ne, nejsi! Vidíš toho velkého s tím ?erveným malováním v obliceji? Dojdi k n?mu a sm?le mu vraž n?ž do b?icha a on zem?e.
Chlápek neváhal a hbit? p?isko?il k ?erven? zmalovanému domorodci a prudkým pohybem utopil sv?j n?ž v jeho t?le.
- A co te?, Bože?
- No, tohle byl jejich ná?elník. Takže TE? jsi opravdu v prdeli!


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 18x Ohodnotit Email
- Jean, kde jsou d?ti?
- V lednici, vaše lordstvo.
- A nebude jim tam zima?
- Ne. Zav?el jsem dve?e...


Vtip číslo 17 Známka 2.33 Posláno 8x Ohodnotit Email
Profesor p?i p?ednášce náhle odbo?í od tématu:
- Pánové tam vzadu, kdybyste se trochu tišeji bavili i fotbale, sle?ny uprost?ed kdyby klidn?ji ?ešily své k?ížovky, ur?it? by se t?m v prvních lavicích lépe spalo.


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 40x Ohodnotit Email
Potkají se kluk a holka na nuda pláži.
- Ahoj, já jsem Honza, povídá on.
- Já jsem Martina, odv?tí ona.
- T?ší m?.
- To vidím.


Vtip číslo 19 Známka 3.00 Posláno 15x Ohodnotit Email
Zazvoní telefon
- Vy jste si objednal buzení telefonem na 6:30?
Rozespalý hlas:
- Eeeeech...ano...
- Tak šup šup honem ven z postele.Zaspal jsi... je p?l deváté!


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 15x Ohodnotit Email
Otec se baví se svým dvanáctiletým synem:
- Tak chlap?e p?išel ?as promluvit si o sexu.
- No jasn? tati, co chceš vedet?


Vtip číslo 21 Známka 3.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
P?ijde zachmu?ený mládenec k bab? ko?ená?ce a praví tichým hlasem:
- Babi?ko, cht?l bych n?co na potenci...
- Jist? že mám, hochu, jist? že mám. Z tohohle si va? ?aj t?ikrát denn? a do ?trnácti dn? od ní máš pokoj.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
První den školy má d?kan proslov k nová?k?m. Seznamuje je s kolejním ?ádem.
- Dív?í pokoje jsou pro studenty tabu a naopak. Kdo bude p?istižen p?i porušení tohoto zákazu, zaplatí pokutu 500 K?. P?i druhém p?estupku se pokuta zvyšuje na 2000 K?, p?i t?etím na 5000 K?. Jsou n?jaké dotazy?
Z davu se ozve:
A kolik u vás stojí permanentka?


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 48x Ohodnotit Email
Zkouší si d?da v obchod? nové boty a když si je nazouvá nejvehementn?ji, uprdne se.
- Omlouvám se, skute?n? je mi to trapné.
- To nic d?do, až vám reknu, kolik stojí, tak se poserete.


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 31x Ohodnotit Email
Jaké je nejv?tší p?ekvapení pro muže po 40?
Když ?eká druhou mízu a zatím p?ijde první infarkt.


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Víte co vznikne, když p?ejede parní válec Svatého Otce???
.
.
Svatý obrázek.


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 28x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi hrne?kem bez ucha a chlapem po padesátce?
.
.
Žádný. Oba není za? chytit a ženský je to líto vyhodit.


Vtip číslo 27 Známka 4.00 Posláno 38x Ohodnotit Email
Ve vlaku ?íká pán jedné spolucestující:
- Paní, ?ekn?te svému synovi, a? m? p?estane napodobovat!
- Pepí?ku, ned?lej ze sebe debila...


Vtip číslo 28 Známka 1.00 Posláno 36x Ohodnotit Email
Víte, jaký je rozdíl mezi mužem a písmenem Q?
.
.
Žádný. Ob? jsou nuly s malým ocáskem.


Vtip číslo 29 Známka 3.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Na ministerstvo p?ijde pan Novák a ptá se ve vrátnici:
- Toto ministerstvo je velké, že?
- To víte, že ano!
- A mohl byste mi ?íci, kolik tu d?lá asi lidí?
- No, ?ekl bych, že necelá polovina.


Vtip číslo 30 Známka 4.00 Posláno 34x Ohodnotit Email
Víte kdy má chlap pro ženskou cenu 10 K??
.
.
Když p?ed sebou tla?í v supermarketu vozej?ek.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster