Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 2.75 Posláno 22x Ohodnotit Email
P?ichází James Bond do kavárny a kouká že v rohu sedí krásná ženská. P?istoupí k ní a ?íká:
- Bond... James Bond.
Ženská odpovídá:
- Off... fuck off.


Vtip číslo 2 Známka 1.50 Posláno 42x Ohodnotit Email
Víte kdo je to st?edoškolák - ten kdo chodí do školy jen ve st?edu.
A víte kdo je to vysokoškolák - ten kdo na to zvysoka s...


Vtip číslo 3 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Na p?ednášce z matematické analýzy vyu?ující napsal v?tu - Je- Li funkce složená tak, jak je složená, jsou její parciální derivace složeny stejn?.
A na p?íští p?ednášce se objevil d?kaz této v?ty, sestavený n?kolika bystrými studenty - Kdyby ne, tak by ne.


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 6x Ohodnotit Email
Zajíc se rozhodne, že už musí tomu klukovi ukázat, jak na to. Tak jdou spolu na louku, kde je spousta zaje?ic a on mu ?íká:
- Te? se dívej, jak se vše d?lá.
Trtky trtky...
- D?kuji madam
Trtky trtky...
- D?kuji madam,
Trtky trtky...
- D?kuji madam. No a te? ty.
Trtky trtky...
- D?kuji madam
Trtky trtky...
- D?kuji madam
Trtky trtky...
- D?kuji mad.... Jé promi? tati...


Vtip číslo 5 Známka 5.00 Posláno 23x Ohodnotit Email
Podle posledních pr?zkum? provád?ných v USA se zjistilo, že pivo obsahuje ur?ité množství ženských hormon?. Od?vod?ují to tím, že po deseti pivech není muž schopen vyslovit souvislou v?tu nebo ?ídit auto.


Vtip číslo 6 Známka 5.00 Posláno 27x Ohodnotit Email
Chlape?ek s hol?i?kou si hrají na pískovišti. Najednou p?ijde chlape?ek k hol?i?ce a sáhne jí pod sukýnku, dlouze se zamyslí a poté vyhrkne:
- Jéé ty si taky chlape?ek!
- Ne, nejsem. Já kakám.


Vtip číslo 7 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Jednou maminka nahlédne do pokoje svého klou?ka a co nevidí, synek zrovna onanuje. Pozd?ji si ho vezme stranou a ?íká mu, že na takovéto v?ci má ješt? ?as, že hodní chlapci si to šet?í až budou ženatí. O pár týdn? pozd?ji se maminka svého synka ptá:
- Tak, co Honzíku, jak je to s tím problémem, o kterém jsme nedávno mluvili?
- Bezvadný mami, už mám skoro dva litry...


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Chlápek v hospod? za?ne vyk?ikovat:
- Znám perfektní vtip na policajty. Poslouchejte...
N?kde v rohu se kdosi zvedne a povídá:
- Kro?te se trochu ?lov??e, já jsem kup?íkladu taky policista.
Chlápek mávne rukou a odpoví:
- Nevadí, vám to vysv?tlím potom.


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 15x Ohodnotit Email
- Vím všechno! K?i?í žárlivec na p?icházející manželku.
- Tak mi teda ?ekni, kdy byla bitva u Trafalgaru!


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 19x Ohodnotit Email
Ona:
- Po?ád dokola jen va?ím a va?ím a co z toho nakonec mám? V?bec nic.
On:
- Tak vidíš jaké máš št?stí. Já z toho mám žalude?ní v?edy.


Vtip číslo 11 Známka 5.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Studenti medicíny mají p?ednášku o rozmnožování. P?ednášející si je chce ze za?átku prozkoušet, tak se ptá:
- Studenti, jak ?íkáme ?lov?ku, který by cht?l souložit, ale nem?že?
- Impotent, impotent!
- No, dob?e. A jak bychom ?ekli ?lov?ku, který by mohl souložit, ale nechce?
A z davu sle?en se ozve
- Hajzl! Oby?ejnej HAJZL!!!


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Sluha celý rozrušený p?ib?hne za lordem:
- Lorde, v knihovn? je zlod?j!
- Skute?n?? A co ?te?


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 29x Ohodnotit Email
Chcete mít zdravé psy? Kupujte jim Pedigree Pal!
Chcete mít zdravé ko?ky? Kupujte jim Whiskas!
Chcete být zdraví? Jezte psy a ko?ky!


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 11x Ohodnotit Email
P?ijde policajt do krámu a ptá se:
- Máte barevný televize?
- Máme, odpovídá prodava?, kterou chcete?
Policajt ?íká:
- Dejte mi t?eba žlutou.


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 23x Ohodnotit Email
V sedmnácti letech se d?v?at?m za?íná m?nit hlas... z NE na ANO...


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
- Mami, já nechci do školy. Holky se mi sm?jí, kluci mi podráží nohy, u?itelé m? nemají rádi, já tam nep?jdu.
- Musíš tam jít Františku, vždy? jsi tam ?editel!


Vtip číslo 17 Známka 1.00 Posláno 11x Ohodnotit Email
P?ijde kostra do baru, posadí se a p?ijde k ní ?íšník:
- Tak co si dáte?
- Dva rumy a hadr...


Vtip číslo 18 Známka 1.00 Posláno 21x Ohodnotit Email
I z malého psa m?žete mít psa obraná?e - Sta?í, když ho rozto?íte na vodítku.


Vtip číslo 19 Známka 1.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Do tlupy se vrátí opi?ák, je celý zni?ený.
- Co se ti to stalo?
- Ale, m?l jsem rande se žirafou...
- Tak to snad mohlo být docela dobrý, ne?
- Jo, dobrý. Jen si to predstav: Dej mi pusu, str? mi ho tam, dej mi pusu, str? mi ho tam, dej mi pusu...


Vtip číslo 20 Známka 1.00 Posláno 25x Ohodnotit Email
Kdo to je diplomat?
.
.
?lov?k, který vás dokáže poslat do hajzlu takovým zp?sobem, že se na ten výlet vlastn? t?šíte.


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 17x Ohodnotit Email
Ptá sa pocestný hostinského:
- A pro? se vlastn? týhle hospod? ?íká U dvou buzerant??
- Já nevím, zeptám se manželky. Karléééé...


Vtip číslo 22 Známka 3.00 Posláno 6x Ohodnotit Email
Podle vlastních zkušeností vím že existují jen dva druhy náplastí - jedny, který nedržej a druhý, který nejdou sundat...


Vtip číslo 23 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Na obchodní sch?zce ?íká zástupce Iráku ruskému zástupci:
- Vaše rakety zem?- Vzduch se skv?le osv?d?ily, ješt? bychom m?li zájem o rakety typu zem?- Letadlo.


Vtip číslo 24 Známka 3.00 Posláno 24x Ohodnotit Email
Revizorka upozor?uje cestujícího:
-?lov??e, vy jste si dneska nepíchl!
- No jo, nepíchl. A vy byste mi dala?


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 12x Ohodnotit Email
Tatínek na vesnici sleduje synka, jak jde kamsi ve?er s baterkou. Ptá se:
- Kam jdeš s tou baterkou?
- Na rande.
- Hej, když jsem já šel na rande, nebral jsem si baterku.
- No, a podívej se, cos sbalil!


Vtip číslo 26 Známka 3.00 Posláno 15x Ohodnotit Email
Za kulturním domem souloží Pepík s Božkou. Božka:
- Ungh!... Ungh!
Pepik:
- Co? Už seš hotová?
Božka:
- Ne, n?kdo mi p?ejel bicyklem p?es krk...


Vtip číslo 27 Známka 3.00 Posláno 45x Ohodnotit Email
Stojí opilý muž op?ený o strom, šmátrá si v rozkroku a povídá:
- Neboj se a vylez... budeme jen ??rat...


Vtip číslo 28 Známka 2.00 Posláno 13x Ohodnotit Email
?íká zuba? pacientovi:
- Nemusíte si ?istit všechny zuby, ?ist?te si jen ty, které si chcete nechat.


Vtip číslo 29 Známka 4.00 Posláno 22x Ohodnotit Email
Víte kolik mají ženy v hlav? mozkových bun?k?
.
.
T?i!
1. ?ídí menstruaci
2. ?ídí migrénu
3. se stará o to, aby se první dv? st?ídaly


Vtip číslo 30 Známka 5.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Soudce vejde do sálu, bouchne kladívkem a ?íká:
- Než za?ne p?elí?ení, musím vám oznámit jednu v?c - Obhájce mi zaplatil 300,000, abych rozhodl v jeho prosp?ch. Žalující strana mi zaplatila 200,000, abych rozhodl v její prosp?ch. Abych u?inil proces spravedlivým, vracím obhajob? 100,000.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster