Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Dva páry vyrazí spolu na víkend do p?ímo?ského hotelu. Po dobré ve?e?i a n?kolika skleni?kách v baru n?kdo navrhne, že by si mohli na noc vym?nit partnery. Po dvou hodinách intenzivního sexu se ten chlápek oto?í na bok a ?íká:
- Paráda, takhle jsem si už dlouho neužil. Doufám, že holky se mají taky dob?e.


Vtip číslo 2 Známka 3.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Letadlo rolovalo na startovací dráhu, najednou se zastavilo a vrátilo se zpátky. Po hodinovém ?ekání znovu odstartovalo. Znepokojený cestující se zeptal letušky co se stalo. Letuška na to odpoví:
- Pilotovi se n?jak nelíbil zvuk motoru a trvalo nám skoro hodinu, než jsme sehnali pilota, kterému by to nevadilo...


Vtip číslo 3 Známka 3.00 Posláno 17x Ohodnotit Email
- Pane vrchní, co plave v té polévce?
- Odkud jste? ptá se ?íšník
- Z Hradce, pro??
- Z Hradce... a vy opravdu nepoznáte mouchu?


Vtip číslo 4 Známka 2.00 Posláno 29x Ohodnotit Email
Na lavi?ce v parku sedí párek a líbá se. P?isedne chlap a hladí ženu po kolenou. Mladík se na n?j obrátí s tím, co si to dovoluje.
- Promi?te, cht?l jsem jen manželce ?íci, aby mi dala klí?e od bytu.


Vtip číslo 5 Známka 3.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Ameri?an p?ijede do Prahy a ubytuje se v jednom nejmenovaném hotelu na pokoji 222. Ve?er dostane chu? na n?co ost?ejšího, zvedne proto telefon, vyto?í ?íslo recepce a zahlásí:
- Two rums to room two two two.
Na?ež recep?ní odpoví:
- Tamtadada tamtadada...


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Terorista z IRA um?e a stojí p?ed nebeskou branou. Svatý Petr otev?e dve?e, prohledá Knihu Života a rezolutn? povídá:
- Ty sem nesmíš, ty jsi terorista!
A terorista odpoví:
- Já nechci dovnit?, ale vy máte t?i minuty na to, abyste se dostali ven!


Vtip číslo 7 Známka 5.00 Posláno 18x Ohodnotit Email
P?ijde sestra k rodi?ce a vidí, jak se její manžel kroutí bolestí na zemi.
- Co se mu stalo??? Ptá se sestra.
- Ale, mávne rodi?ka rukou, cht?l v?d?t jaké jsou porodní bolesti, a tak mu dokto?i dali projímadlo a zašili zadek.


Vtip číslo 8 Známka 1.00 Posláno 39x Ohodnotit Email
Jde k pacient k doktorovi a ten mu povídá:
- V mo?i máte písek, ve žlu?i vodu a v ledvinách kameny!!!
A pacient:
- Ješt? mi ?ekn?te,že v pytli mám cement a jdu stav?t!!!


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
Stojí takhle chlápek p?ed mate?skou školkou, když se najednou otev?e okno, vykloní se vychovatelka a k?i?í na n?j:
- Pane ?ekáte dít??
Chlápek se zamyslí a odpoví:
- Ne, to mám z piva!


Vtip číslo 10 Známka 1.00 Posláno 41x Ohodnotit Email
- Sle?no, vy máte nohy jako la?
- Ooooh moc d?kuji
- No, úpln? jako la?, chlupatý a zasraný od bláta...


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 20x Ohodnotit Email
Sedí zajíc v p?íkopu a najednou nad ním prob?hne jelen.. Zajíc se oto?í a volá za ním:
- Teda, jelene, já mít takový koule jako ty, tak m? nikdo parohy nenasadí!


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
Dva právníci šli na ve?e?i. Poru?ili si každý kávu a vytáhli sendvi?e. Servírka p?ib?hla a povídá:
- Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní potraviny!
Oba právníci se na sebe jen podívali, pokr?ili rameny a vym?nili si sendvi?e.


Vtip číslo 13 Známka 4.00 Posláno 42x Ohodnotit Email
Jaká zví?ata mají ženy nejrad?ji?
.
.
Lišku za krkem, jaguára v garáži, tygra v posteli, vola na služební cest?.


Vtip číslo 14 Známka 1.00 Posláno 12x Ohodnotit Email
Vlkovi se narodil syn. Když mu ho v porodnici ukazovali, vlk se p?ímo rozplýval:
- To je krásné d??átko, ty o?i?ka, to jsem celý já! A ten ?umá?ek... no nádhera! A ty uši... ty uši... TY UŠI! Jen po?kej, ZAJÍCI!!!


Vtip číslo 15 Známka 1.00 Posláno 9x Ohodnotit Email
Víte, jak nejrychleji získáte srdce ženy?
.
.
Krumpá?em!


Vtip číslo 16 Známka 4.00 Posláno 17x Ohodnotit Email
Pepí?ku, kdo ti pomáhal s domácím úkolem?
- Tatínek, paní u?itelko.
- Tak mu vy?i?, že Wolker byl Ji?í a ne Johnny!


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Povídá tchýn? ze?ovi:
- Tady máš sto tisíc korun a d?lej co umíš, ale až odejdu, chci mít hrob na Veleslavín?.
Ze? si vezme peníze, na n?kolik dn? se ztratí a když se vrátí tak ?íká tchyni:
- Tchýn?, je to za?ízený, d?lej co umíš, ale poh?eb je zejtra.


Vtip číslo 18 Známka 1.00 Posláno 24x Ohodnotit Email
P?ijde ná?elník Indián? do osady a ?íká:
- Mám pro vás dv? zprávy. Jednu dobrou, jednu zlou.
Nejprve ta zlá:
- Za kopcem se usadili cikáni.
A te? ta dobrá:
- Chutnají jako bizoni.


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 19x Ohodnotit Email
V lese osloví prince odporná stará žába:
- Jsem krásná zakletá princezna, polib m?.
Princ neváhá a mlaskne pusu.
- Prdlajs krásná princezna, obelstil jsem t?, krásný princi. Jsem teplý žabák Fjodor.


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 11x Ohodnotit Email
Víte co je maximální zima?
.
.
Když se horolezec p?i?urá ke skále.


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 16x Ohodnotit Email
Je to ?erný a je to mezi nohama. Co je to?
.
.
?ernoch pod stolem.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 31x Ohodnotit Email
P?íjemný, teplý ve?er, lavi?ka v parku... D?v?e povídá:
- Pé?o, sundej si ty brýle. Roztrháš mi pun?ochy.
Za chvíli d?v?e:
- Pé?o, nandej si ty brýle. Lížeš lavi?ku.


Vtip číslo 23 Známka 1.00 Posláno 11x Ohodnotit Email
Lord sedí u snídan? a ptá se:
- Jean, má citron k?idýlka?
- Nikoliv, Sire.
- Tak to jsem si do ?aje vyma?kal svého kanárka.


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 15x Ohodnotit Email
Adam a Eva byli první karbaníci: Eva odkryla zelený, ukázala ?ervený. Adam tam str?il žalud a p?ikryl to kulema ?ímž ud?lal první štych.


Vtip číslo 25 Známka 2.50 Posláno 9x Ohodnotit Email
Cedulka na dve?ích ordinace: Kv?tiny a bonboniéry nepijeme!


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 13x Ohodnotit Email
Vleze Pepa do baru, v ruce má hovno a ?íká:
- Chlapy podívejte do ?eho jsem skoro šlápnul.


Vtip číslo 27 Známka 1.00 Posláno 22x Ohodnotit Email
Jaké kv?tiny mám koupit své dívce?
- Chceš- Li ji hladit, pak r?že, chceš- Li ji líbat, narcisy.
- Co s ní chci d?lat, vím docela p?esn?, koupím jí kaktus.


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 11x Ohodnotit Email
Víte jaký je rozdíl mezi ženou a autem?
.
.
Auto když zahýbá, tak mrká. Žena zahne a ani nemrkne.


Vtip číslo 29 Známka 2.66 Posláno 28x Ohodnotit Email
Policajt zastavil auto.
- Pane ?idi?i, nesvítí vám heligon. To bude za 500,-
- Snad halogen, ne?
-Á tak pán je ješt? suterén...


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 28x Ohodnotit Email
Co je to - je to hnusný, smrdí to a je to na konci penisu?
.
.
Chlap!


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster