Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 20x Ohodnotit Email
Víte co je lepší než sex?
.
.
Dva sexy.


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 19x Ohodnotit Email
Opilec se vrací ve t?i nad ránem dom?. V tom za?nou v pokoji nahlas odbíjet hodiny.
- No jo, však vím, že už je jedna hodina. Nemusíš to t?ikrát opakovat...


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 19x Ohodnotit Email
Nasedá opilec do taxíku a povídá:
- Prosím dom?.
- M?žete to n?jak up?esnit?
- Do postele!


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 26x Ohodnotit Email
Opera?ní sál, pacient je p?ipraven na urologický zákrok. Hlavní chirurg s umytýma rukama ?íká mladé sest?i?ce:
- Sestro, upravte polohu penisu.
- Ano, pane doktore.
- Hmm... dob?e, a te? ješt? pacientovi...


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 15x Ohodnotit Email
Víte co ?íká blondýna, když drží prvn? v ruce zapnutý vibrátor?
.
.
Nnneboj, já to taky budu d?lat poprvý!


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 24x Ohodnotit Email
Víte pro? je ženskejm p?i sexu zima?
.
.
Protože leží pod nulou!


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 13x Ohodnotit Email
Policajt u?í svého syna po?ítat se zápornými ?ísly:
- Z autobusu, ve kterém jedou 3 cestující, vystoupí 6 lidí. Kolik lidí do n?j musí nastoupit, aby byl prázdný?


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 11x Ohodnotit Email
Baví se dva mladíci:
- Hele, víš jaký je rozdíl mezi policajtem a debilem?
V té chvíli se spoza rohu vyno?í policajt:
- No, schváln?, jaký!?!
-Žádný.
- No, proto!


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Který z problém? moderní doby je podle tebe horší: nev?domost, nebo apatie?
.
.
Nevim a je mi to jedno...


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 17x Ohodnotit Email
Básníci ?asto nazývají nejintimn?jší ?ásti ženského t?la svatyní lásky. Není to poetické?
.
.
To jenom neznabozi Br?áci ?íkají milování - vykropit hrobku.


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 12x Ohodnotit Email
Nápis na automatu na prezervativy:
Tak tyhle žvejky mi moc nechutnaly!


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 13x Ohodnotit Email
Manžel si myslí, že jeho manželka má milence. Ne?ekan? p?ijde dom? a hlasit? k?i?í:
- Ho?í, ho?í!
Na to se ozve hlas ze sk?ín?:
- Nábytek! Zachra?te nábytek.


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 12x Ohodnotit Email
Jak je rozdíl mezi ozubeným kole?kem, pytlem a jódlováním?
.
.
Ozubené kole?ko vynalezli ?ímani.
Pytel vynalezli Angli?ani.
A jódlování ten, komu se ten pytel mezi ty kole?ka dostal!


Vtip číslo 14 Známka 5.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
P?ijde sta?e?ek k doktorovi:
- Pane doktore, ruka zlomená!
- Co jste d?lal?
-Ále když jsme se milovali se sta?enkou, tak jsem spadl z postele.
- To vám ale nem?žu napsat jako pracovní úraz.
- Nem?žete? Tak tam napište: P?i rozsévání semene spadl ze staré mašiny...


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 28x Ohodnotit Email
Fu, Bu a Chu emigrovali z ?íny do USA. Aby se stali ?ádnými ob?any, rozhodli se zamerikanizovat si jména:
Chu si za?al ?íkat Chuck.
Bu si za?al ?íkat Buck.
A Fu se radši vrátil do ?íny.


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 8x Ohodnotit Email
U soudu:
- Obžalovaný, pro? jste zabil svou manželku?
- Vyspala se s mým nejlepším p?ítelem.
- Zabil jste i jeho?
- Ne, plácnul jsem ho novinama a nedal jsem mu nažrat.


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 31x Ohodnotit Email
Víte pro? si ženská myslí, že porodní bolesti jsou nejhorší?
.
.
Protože ješt? nikdy nedostala klackem p?es koule...


Vtip číslo 18 Známka 5.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
1- Mám si dát ješt? jednu, nemám si dát ješt? jednu. Hlava ?íká, že ne,
žaludek ?íká že ano.
2- Hlava je moud?ejší než- Li žaludek.
3- Moud?ejší ustoupí.
4- Pane vrchní! Ješt? jednu.


Vtip číslo 19 Známka 5.00 Posláno 11x Ohodnotit Email
- D?ti znáte n?jaké zví?átka, která umí mluvit?
- Rybi?ky
- Ale to nám musíš vysv?tlit pro? zrovna rybi?ky.
- No my máme v ložnici akvárko a v?era v noci jsem tam slyšel - ješt? jednou m? kousneš do ocasu tak proletíš tím akvárkem!


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Když jsem byl dít? celé noci jsem se modlil, aby mi B?h seslal nové kolo. Pak jsem pochopil, že takhle B?h nepracuje. Tak jsem kolo ukradnul a požádal ho o odpušt?ní.


Vtip číslo 21 Známka 5.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
Do cigánské osady p?išly od jedné nadace obnošené hadry, a tak šestiletý Dežo vyfasoval svoje první trenky. Ty však nem?ly vzadu kapsu, takže se na to, jak si je má obléct, ptá svého otce. Starý Dežo mu odv?tí:
- Poprvé je to jedno a potom tím hn?dým dozadu.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Ptá se v Irsku otec Mulcan v církevní škole jedné ža?ky:
- Marion, ?ím chceš být, až budeš velká?
- Prostitutkou ot?e, ?íká Marion.
- Cože??? zvolal otec Mulcan.
- Povídám, prostitutkou, opakuje žákyn?.
- Tak to se mi ulevilo. Já jsem prvn? slyšel protestantkou.


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 17x Ohodnotit Email
Chlápek zazvoní ve t?i ráno na sousedy:
- Dobrý den, došel mi rum a tak se chci zeptat jestli je ta porucha v celém baráku?


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Stará cikánka prodává kon?, p?ijde k ní zákazník a ?íká:
- V jaké je kondici?
- On být nejlepší kondice.
Pustí ho, k?? se rozeb?hne a narazí do zdi. On na to ?íká:
- Vždy? je slepý!
- Ne, on nebýt slepý, on být odvážný!!


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
Podle výzkumu ve?ejného mín?ní jsou nejpoužívan?jší lži v ?R tyto:
1) Faktura už byla proplacena
2) Rád bych zaplatil, pane vrchní
3) Nevadí, z?staneme p?áteli
4) Samoz?ejm?, že Ti to nenast?íkám do pusy...


Vtip číslo 26 Známka 3.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
- Prosím paní, já jsem se ztlatil..
- No, a znáš svojí adresu?
- Znám. Vévévé te?ka linux te?ka cé zet.
- A kdo jsi?
- Administlátol...


Vtip číslo 27 Známka 5.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
Pan Novák p?ijde po p?lnoci dom? a už mezi dve?mi roz?ilen? k?i?í na ženu:
- Kv?li tob? jsem sed?l celou noc na policii. Dát na vkladní knížku heslo Peníze, nebo život mohlo napadnout snad jen tebe!


Vtip číslo 28 Známka 5.00 Posláno 14x Ohodnotit Email
Místo antikoncep?ních tabletek jsem brala omylem n?kolik let antidepresiva. Te? mám 9 d?tí a je mi to úpln? jedno.


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 8x Ohodnotit Email
Nesnáším svatby. Nenávidím, když mi p?íbuzní plácají do zad a ?íkají:
- Další jsi na ?ad? ty!
Oplácím jim to na poh?bech - ?íkám jim to samé...


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
- Haló, policie? Jel jsem autem a srazil jsem dv? slepice.
- No, tak je položte na krajnici. A? je další auta nerozmažou po vozovce.
- No, rozumím. A co mám ud?lat s jejich motorkou?


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster