Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 20x Ohodnotit Email
Víte, pro? posílají d?chodce do lázní s lé?ivým bahnem?
.
.
Aby si postupn? zvykali na hlínu.


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Obrázek: Krásná krajina, v pop?edí stojí zamilovaný pár: On a Off


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Lord a sluha Jean:
- Jeane!
- Ano, pane?
- Jeane, p?ineste okno. Cht?l bych se podívat do zahrady.


Vtip číslo 4 Známka 2.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
Zeman, který stonal v nemocnici, obdržel následující telegram:
Pane p?edsedo, parlament Vám p?eje 101 hlasy pro a 99 hlasy proti brzké uzdravení.


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Boing letí nad oceánem a p?estanou mu pracovat všechny motory. Z reproduktoru se ozve hlas letušky.
- Vážení cestující není t?eba se n??eho obávat, brzy p?istaneme nouzov? na vodní hladin?. P?eji vám p?íjemné p?istání a zárove? se lou?ím s t?mi, kte?í neumí plavat.


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 19x Ohodnotit Email
Policajt vyndá všechny zápalky a podpaluje je, samoz?ejm? opa?nou
stranou. P?itom je odhazuje - špatná, špatná, špatná... Až jedna se zapálí, sfoukne ji a odloží
- Ta je dobrá, tu si nechám!


Vtip číslo 7 Známka 5.00 Posláno 10x Ohodnotit Email
Zastaví opilý policajt ješt? opilejšího ?idi?e:
- Pane ?idi?i, vy máte dva volanty a to je proti bezpe?nostním p?edpis?m. Budu vám muset odebrat ?idi?ský pr?kaz.
- A to jste m? museli kv?li takové kravin? hned obklí?it???


Vtip číslo 8 Známka 3.00 Posláno 13x Ohodnotit Email
Nejlepší politický vtip je takový, na který když si po letech vzpomenete, tak se smíchy až za m?íže popadáte...


Vtip číslo 9 Známka 1.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
Do letadla p?ijde paní se škaredým chlape?kem, a pán vedle ?ekne:
- Fuj to je ale škaredý dít?, vždy? vypadá jak opice!
Paní se rozplá?e a za chvilku p?íjde letuška a laskav? ji ut?šuje:
- Nechcete n?co na pití, kávu, ?aj nebo banánek pro opi?ku?


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 16x Ohodnotit Email
V nemocnici:
- D?do tady dáte krev, ve druhém pat?e vzorek stolice, na dalším vzorek spermatu a v posledním pat?e mo?.
- A nemohl bych vám tady nechat spodky? Tam máte všechno...


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 28x Ohodnotit Email
Co je nejv?tší drzost p?i sexu?
.
.
Když se chlap nechá oráln? uspokojit a pak se zeptá jak byl dobrý.


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
P?edstavení v kin?. Tma. Ženský hlas k sousedovi:
- Prosím vás, pane, nemohl by jste tu ruku mít n?kde jinde?
- Mohl, ale na první pokus jsem si netroufl.


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Spat?il jsem tvou budoucnost.
Vidím luxusní vilu, mercedes, bazén, nádhernou ženskou.
A vidím taky Tebe.
Stojíš tam a ?umíš na to všechno dírou v plot?.


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
Chlubí se jedna paní:
- Když jsem byla mladá, tak se za mnou i tramvaje otá?ely!
- Jo? A pak vám jedna p?ejela p?es obli?ej, ne?


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Stareho žida srazí p?ed kostelem auto. Vyb?hne kn?z, poklekne u n?j a ptá se:
- Synu, v??íš v Boha Otce Všemohoucího, Syna a Ducha Svatého?
Žid otev?e o?i:
- No ne, já tu umírám a oni mi dávájí blbé hádanky.


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
Jaké vitamíny chybí muž?m?
.
.
I,Q
(kluci sorry :-)


Vtip číslo 17 Známka 1.00 Posláno 8x Ohodnotit Email
Stojí Bill Gates p?ed svým zrcadlem a ptá se:
- Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na sv?t? nejbohatší?
A zrcadlo mu odpoví:
- Aplikace Zrcadlo provedla neplatnou operaci a bude ukon?ena.


Vtip číslo 18 Známka 2.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jde v Belfastu ?lov?k z hospody dom?. Najednou zpoza rohu vysko?í chlap s namí?enou pistolí:
- Co jsi za? - katolík nebo protestant?
Ten ?lov?k neví, co by odpov?d?l. Nakonec ze strachu, aby ho nezast?elil vykoktá:
- Jjá jssem Žžid!
Pistolníkovi se rozzá?í tvá? úsm?vem od ucha k uchu:
- Tak to já jsem ten nejš?asn?jší Arab v celým Severním Irsku!


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
P?ijde chlapík do prodejny obuvy a hned ve dve?ích hlásí, že by rád ty nejv?tší boty co mají. Prodava?ka nosí ta nejvyšší ?ísla, ale chlapíkovi je všechno malé.
- Prosím vás, jak jste p?išel k tak velkým nohám?
- No, víte, já jsem z venkova, a chodil jsem moc dlouho bez bot, a nohy rostly a rostly...
Prodava?ka se zamyslí a pak se zeptá:
- A co trenýrky, pane? Trenýrky jste nosil?


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 14x Ohodnotit Email
Víte jaký je rozdíl mezi horolezkyní a horolezcem?
.
.
Horolezkyn? dosáhne vrcholu zpravidla již v základním tábo?e.


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 6x Ohodnotit Email
Lord dopije láhev whisky, a vyhodí ji ven z oknem. Ozve se dutá rána a n?kdo venku za?ve bolestí. Lord se p?ekvapen? zeptá:
- Jean, v té láhvi byli lidé?


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 13x Ohodnotit Email
Stojí takhle dva kosmonauti na Marsu a ?um?j st?ídav? na sebe na Zemi na raketu, na Zemi na sebe na raketu a po?ád dokola. Až to jeden nevydrží a vybuchne:
- Co ?umíš na mn?? Já sem ty klí?ky nezabouchl!


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Letadlo odstartuje a asi 30 minut po startu se ozve z palubního rozhlasu:
- Dobrý den vážení cestující, hovo?í k Vám kapitán letadla. Nacházíme se ve výšce 9.600 metr?, letíme rychlostí 830 km za hodinu. Pokud se, vážení cestující, podíváte ven z letadla pravými okénky, uvidíte ?erné oblá?ky - to nám ho?í motory na pravé stran? letadla. Pokud se podíváte ven z letadla levými okénky, uvidíte op?t ?erné oblá?ky - to nám ho?í motory na pravé stran? letadla. A pokud se podíváte ven op?t pravými okénky, uvidíte pro zm?nu bílé oblá?ky - to jsou padáky posádky, která se s Vámi tímto lou?í...


Vtip číslo 24 Známka 3.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Pln? naložený nákla?ák s pískem vjede do p?íkopu. Neš?astný ?idi? jen smutn? kouká a p?emýšlí, jak se dostat ven. Náhle kolem jede trabant. Auto zastaví a z n?j vyleze chlápek:
- Koukám, že jste vylít ze silnice, nechcete vytáhnout?
Šofér nákla?áku se jen smutn? usm?je a myslí si svoje. ?idi? trabantu však nelení, zacouvá k okraji, vytáhne lano a nákla?ák p?ipojí. Nastartuje, za?adí jedni?ku a naložený kolos je na silnici. Jeho ?idi? je v šoku a jde trabantistovi pod?kovat. Když otev?e dve?e trabantu, tak povídá:
- Sakra, chlape, vám tady n?co smrdí. Asi jste p?ipálil spojku, jak to zabíralo.
Trabantista se jen usm?je:
- Ale ne, to jsem v tom fofru zapomn?l povolit ru?ní brzdu!


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Arabský šejk neví co s pen?zi a rozhodne se, že si koupí to nejlepší auto na sv?t?. Koukne do katalogu a ?te dodací doby: Lincoln - dva m?síce Rolls Royce - p?l roku Trabant - t?i roky Šejk si ?íká:
- T?i roky, to musí být skv?lé auto. To si objednám.
N?mci si samoz?ejm? dají záležet a objednávku vy?ídí okamžit?, za?ídí extra kamión a odvezou trabanta šejkovi. Pobo?ník hned utíká oznámit radostnou zpravu:
- Vaše výsosti, m?l jste pravdu, je to seriozní firma! Obratem poslali funk?ní model z papundeklu.


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
Co udelá blondýna když jí na prsou vyroste chlup?
.
.
Koupí si podprsenku o chlup vetší.


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
Víte kdz má blondýnka prázdný ruce?
.
.
Když vezme rozum do hrsti.


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Dva rybá?i jsou v lodi na širém mo?i a loví ryby. Najednou jeden z nich chytí zlatou rybku. Protože piln? ?etl pohádky a v?d?l co a jak tak ji pustil. Rybka vykoukla z vody a povídá
- Jaké máš p?ání?
Rybá? se zamyslí a povídá
- Chci aby tohle mo?e bylo plný piva.
Najednou blik a mo?e je plný piva. Ten druhej na to kouká a povídá
- No ty seš teda kus vola, te? abysme ?urali do lod?.


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 14x Ohodnotit Email
Víte, jak pochromujete vidle?
.
.
Str?íte je chromýmu do zad.


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Hromada kostí a na vrchu prso, co je to?
.
.
Vlk se nažral a koza z?stala celá.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster