Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 30x Ohodnotit Email
Hodn? d?eva a málo masa, co to je?
Veverka na strom?.
Málo d?eva a hodn? masa, co to je?
T?íska v prdeli.


Vtip číslo 2 Známka 1.00 Posláno 23x Ohodnotit Email
Co je to maximální pr?jem?
.
.
Když b?háš na záchod tak rychle, že se cestou potkáváš.


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Víte, že se všichni lidi dají rozd?lit na dv? skupiny?
- První skupina, to jsou ti, co ve van? onanují.
- Druhá skupina jsou ti, kte?í si ve van? zpívají.
Víte, co si zpívají?
Nevíte?
No, tak to asi pat?íte do té první.


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Do nemocnice p?ivezou muže s u?ízlým p?irozením, a tak se doktor ptá:
- Co se vám stalo.
Muž smutn? odpoví:
- To víte, my jsme taková chudá rodina a máme t?i d?ti. V?era se m? manželka ptala, co má va?it, a já blázen jí ?ekl, a? va?í to, co nejmí? stojí...


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Vsadí se t?i koktaví o spoustu pen?z, kdo zvládne koupit cigára bez zakoktání, První jde a ?íká:
- Dobrý den, máte Marlboboro?
Po n?m jde druhej a ?íká:
- Dobrý den. Máte, prosím, Pepetry?.
Po neúsp?chu i druhýho jde t?etí s promyšlenou taktikou.
- Dobrý den. prosím, máte L&M?
A prodava?ka odpoví:
- Samoz?ejm?. A chcete ?ervený nebo modrý?
- Tytyty krávo, odpoví koktavec.


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Potkají se dva mravenci. Jeden je, chud?ra, celý zafa?ovaný.
-?é?e, cos d?lal? ptá se ho ten druhý.
- Ale, ani se neptej! Sex m? zni?í.
- Sex?
- Jo, jdu takhle lesem a vidim p?knou sv?tlušku, ?ikám si - hupky dupky na sv?tlušku - no a von to byl vajgl!


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
Hodiny biologie.
- Jak se rozmnožují ježkové?
- Velmi, velmi opatrn?...


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 6x Ohodnotit Email
- Ivane, to jsi ty?
- Ja.
- A co, SSáci už odešli?
- Ja, ja!


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 22x Ohodnotit Email
Víš kdo je nejv?tší samec ve m?st??
.
.
Trolejbus - má dva klacky a za hodinu objede celý m?sto.


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jde chlápek po ulici, v ruce urnu a evidentn? má skv?lou náladu.
Usmívá se, poskakuje a píská si. Vidí ho jiný a ptá se:
- Vy jste hroznej. Trochu úcty, ne? A v?bec, pro? máte tak dobrou náladu?
- To máte tak, to je tchyn?. Celej život se flákala a nic ned?lala. Tak te? si jí dám do p?esýpacích hodin a bude makat jak barevná.


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jede babka tramvají a nad ní stojí d?da a po?ád bubnuje holí do podlahy. Babka už to nevydrží a povídá:
- Musíte po?ád t?ískat tou holí?
- Musím, odpoví d?da, já si p?ipomínám, že mám vystoupit v Buben?i.
- Já zase jedu na Malou stranu a taky tady neuchcávám.


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Po poušti se plazí jeden trose?ník a má strašnou žíze?. Najednou uvidí starou babku, která má sklenici s vodou. Trose?ník ji poprosí o vodu. Když se již napil, ptá se:
- Nevadí vám to?
- Ne, já si klidn? naplivu novou.


Vtip číslo 13 Známka 2.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Starý lord p?ijde ve?er dom?, sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem ?íká:
- Tak co, ty starý krokodýle, zase jsi byl v baru nasávat a koukat po hezkejch holkách, co?
Lord odpoví:
- Nikoliv, Jamesi. Dneska jsem si byl koupit naslouchací p?ístroj.


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jedna žena byla velice frustrovaná podivným chováním manžela, který po ní vždy vyžadoval milování v naprosté tm?. ?íkala si, že tuto úchylku vylé?í šokem. Jednou, když byli v nejlepším, najednou rozsvítila lampi?ku a ke svému p?ekvapení zjistila, že manžel drží v ruce okurku. Zaje?ela:
- Tímhle jsi mne podvád?l celých deset let? Ty impotentní mizero!
Manžel klidn? odv?tí:
- Když mluvíme o podvád?ní... Zajímá m?, jak vysv?tlíš naše dv? d?ti.


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Paní u?itelka zkouší pády a Pepí?ek ?íká:
- Nominativ, prezervativ, genetiv, prezervativ, dativ, prezervativ, akuzativ, prezervativ, vokal, prezervativ, lokal, prezervativ, instrumental, prezervativ.
- Ech, Pepí?ku, dob?e, ale pád? je jen sedm, ne ?trnáct, pro? tam stále opakuješ to samé slovo? Kde ses ho nau?il?
- V u?ebnici to tedy nebylo, ale když jsem byl minulý týden vracet do t?locvi?ny balón, tak jsem Vás slyšel, jak v ná?a?ovn? pou?ujete našeho t?locviká?e: Dob?e tedy, Karle, ale pamatuj - na každý pad prezervativ.


Vtip číslo 16 Známka 3.00 Posláno 12x Ohodnotit Email
- Pepí?ku, copak to d?láš?
- Papám vte?inové lepidlo.
- Cože?!?!?!
- Mmmm mmmmmmm mmmmm


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 12x Ohodnotit Email
Dotaz:
- Pane doktore, m?žete vysv?tlit významy písmenné klasifikace velikostí ženských ?ader?
- Užívají se písmena A, B, C, D a F, což znamená:
- Absence
- Bobulky
- Cibulky
- Dýn?
- Fujtajbl


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 16x Ohodnotit Email
P?ijde sle?na s psíkem k veteriná?i a st?žuje si:
- Dávám mu všechno co pot?ebuje pes ke správné výživ? a on nežere, nežere a nežere.
Veteriná? blon?até sle?n? odpoví
- Protože je vycpanej, vycpanej, vycpanej.


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 33x Ohodnotit Email
Muž je jako video:
Dop?edu, dozadu, dop?edu, dozadu, stop, eject...


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 14x Ohodnotit Email
P?ijde pán do obchodu a povídá:
- H?ebíky!
- A kolik?
- Kolík si str? do prdele, H?EBÍKY!


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi pannou a velvyslancem?
.
.
Když velvyslanec ?ekne ano myslí možná, když ?ekne možná myslí ne, když ?ekne ne už není velvyslancem.
Když panna ?ekne ne myslí možná, když ?ekne možná myslí ano, když ?ekne ano už není panna.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 14x Ohodnotit Email
vykoukne krokodýl z vody na rybá?e a ptá se
- Berou, berou?
- Ani ?uk...
- Tak se na n? vykašli a poj? se vykoupat.


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Potkají se dv? kamarádky - jasnovidky.
- Ahoj. Jak se mám?
- Dob?e. A já?


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Povídá kamarád kamarádovi:
- Když zajdu do sklípku, tak se mnou žena 3 dny nemluví.
- A chodíš tam ?asto?
- Každý t?etí den.


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 12x Ohodnotit Email
- Tak si to p?edstav, pošlu ženu pro brambory do krámu a ono ji p?ejede auto!
- To je hrozný. Co budeš d?lat?
-Ále, asi rejži...


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Baví se dva chlapi:
- Rozhodl jsem se, že dám manželce více volnosti.
- A jak?
- Rozší?ím kuchy?.


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Utíká Palestinec po poušti a honí ho izraelský tank. Palestinec se každou chvíli zastaví, vyst?elí na tank dávku z kalašnikova a zase b?ží dál. Po chvíli mu dojdou náboje, tak se odevzdan? zastaví a ?eká na sv?j osud. Tank dojede až k n?mu, zastaví, vykoukne z n?j Žid a ptá se:
- Nekoupíš ?áký náboje?


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Policie nedávno zatkla podvodníka prodávajícího pilulky, které m?ly zajistit zákazník?m v??né mládí. P?i prohlídce trestního rejst?íku vyšlo najevo, že se jedná o recidivistu, který byl za tentýž p?estupek trestán už v letech 1794, 1856 a 1928.


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 14x Ohodnotit Email
Smrtka stojí u dve?í bytu a povídá:
- Dobrý den, od?ítání lidu.


Vtip číslo 30 Známka 5.00 Posláno 12x Ohodnotit Email
- Koupila by sis boty, kdybys nem?la nohy?
- NE!?
- Tak pro? si tedy kupuješ PODPRSENKY?


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster