Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 2.22 Posláno 5x Ohodnotit Email
Ve Skotsku proti sob? vál?í dva hrady. Z jednoho vyletí d?lová koule a na druhém urazí kus hradeb. Z druhého hradu vyletí d?lová koule a z prvního urazí v?ži?ku. Tak po sobe st?ílejí už dva dny, když v tom najednou z ni?eho nic - ticho. Že by mír? Z jednoho hradu vystr?í truba? hlavu a zahuláká:
- Hola, hola, pro? nest?ílíte?
I na druhé stran? vykoukne truba?:
- Nem?žem, koule je u vás!


Vtip číslo 2 Známka 2.25 Posláno 9x Ohodnotit Email
Takhle jednou Angli?an, Skot a Ir šli spolu v polední pauze na pivko. Usedli k pint? Guinesse. Když se chystali smo?it rty v lahodném ho?kém ?erném moku, najednou každému z nich p?istála na sklenici moucha a uvízla v husté p?n?. Angli?an svoje pivo znechucen? odstr?il. Skot jedním prstem mouchu vylovil a po?ádn? se napil. Ir vytáhl mouchu z piva, podržel ji nad sklenicí a k?i?í:
- Vyplivni to, ty potvoro, vyplivni to!


Vtip číslo 3 Známka 2.00 Posláno 177x Ohodnotit Email
Chlápek si ho prohlíží v koupeln? a povídá:
- Kdybych ho m?l o 5 cm delšího, jsem král.
Zaslechne to manželka:
- Jo, a kdyby o 5 cm kratšího, tak seš královna.


Vtip číslo 4 Známka 2.00 Posláno 153x Ohodnotit Email
- Tati, kup mi kolo.
- Nemám peníze.
- Tak prodej mámu.
- Cože?
- No co, m? už nekojí, tob? už nestojí a pro souseda ji živit nebudeme!


Vtip číslo 5 Známka 2.61 Posláno 371x Ohodnotit Email
Srazí chlap ve 150km/h ?ty?i cikány, policajti ho p?ivedou na
stanici a ?íkají:
- Tak se posa?te a v klidu nám ?ekn?te, jak rychle do vás ti rómové nab?hli...


Vtip číslo 6 Známka 1.33 Posláno 85x Ohodnotit Email
Visí t?i netopý?i na vedení a najednou jeden z nich se zakymácí a
proto?í se hlavou nahoru.
- Hele, vole, Bohouš vomdlel...


Vtip číslo 7 Známka 3.12 Posláno 9x Ohodnotit Email
P?ijde ženská k doktorovi a ?íká:
- Pane doktore, m? strašn? smrdí z pusy.
- Ale paní, to snad nebude tak zlý, dejchn?te na m?!
Ženská dejchne, doktor zezelená a zapadne zpátky do ordinace a zabouchne dve?e.
Za chvíli se objeví ruka ve dve?ích a n?m recept:
- Pro za?átek doporu?uji kloktat hovnem...


Vtip číslo 8 Známka 2.66 Posláno 43x Ohodnotit Email
P?ijde paní na vyšetrení k léka?i. Ten ji vyšetruje, m??í, váží atd.. Potom povídá:
- Paní, mám dojem, že jste pon?kud zakrslá.
-?????
Léka?:
- No podle váhy byste m?la m??it asi 5 m!


Vtip číslo 9 Známka 3.00 Posláno 49x Ohodnotit Email
Jeden d?chodce se baví s druhým:
- Když jsem byl mladší, nedokázal jsem ohnout sv?j penis, ani ob?ma rukama, když jsem byl vzrušený. Te? to v pohod? dokážu jednou rukou. Mám pocit, že jsem docela zesílil.


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 66x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Zezadu jsou stejní a zep?edu pasujou.


Vtip číslo 11 Známka 4.00 Posláno 41x Ohodnotit Email
Mladý párek v restauraci:
- Kdyz se k tobe nakloním, mám nadra v jednom ohni!
- Tak si je príšt? nenamá?ej do polévky, moje milá...


Vtip číslo 12 Známka 2.50 Posláno 8x Ohodnotit Email
Postarší manželé leží takhle ve?er v posteli, manželka si ?te knížku, manžel se chystá usnout a v tom mu žena povídá:
- Taky bys mi mohl jednou ?íci n?co milého, n?co n?žného.
- A co by to jako m?lo bejt?
- T?eba, že jsem tv?j poklad nejdražší.
- No, tak jsi m?j poklad nedražší.
- Že jsem tvoje zlatí?ko jediné.
- No, tak jsi moje zlatí?ko jediné.
- No, a te? si vymysli n?co sám.
- Dobrou noc, Božka.


Vtip číslo 13 Známka 2.00 Posláno 8x Ohodnotit Email
Mladá jeptiška jede stopem. ?idi?i auta, které jí zastaví, se strašn?
líbí a samoz?ejm? se jí pokouší sbalit. Položí ji ruku na koleno. Jeptiška jenom zašeptá:
-Žalm 90 vers 5!
Šofér svou ruku stáhne zmaten? zpátky. Ve?er se podivá doma do bible a ?te: Jsi na správné cest?!


Vtip číslo 14 Známka 2.66 Posláno 151x Ohodnotit Email
Co je to veletrh ?
To je když si roztrhnete kalhoty, trenky i prdel...


Vtip číslo 15 Známka 3.00 Posláno 60x Ohodnotit Email
N?které ženy jsou rády zahrnovány dary.
N?které mají rády, když je zahrnete sliby.
N?kterým sta?í, když je zahrnete vroucí láskou.
A n?které je lepší rovnou zahrnout hlínou!


Vtip číslo 16 Známka 3.00 Posláno 18x Ohodnotit Email
Chlápek ná nádraží osloví sle?nu, táhnoucí t?žký kufr. Nedá mu to a osloví jí:
- Sle?no, nebolí vás z toho ruka?
- Ano, odpoví sle?na v o?ekávání galantní pomoci.
- Tak pro? si to nep?echytnete?


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 58x Ohodnotit Email
Pouze jediný zvuk na sv?t? je vid?t.
.
.
Když chlapovi hu?í v klád?.


Vtip číslo 18 Známka 2.00 Posláno 25x Ohodnotit Email
Mladík dobíhá autobus a nedob?hne. Zastaví ho d?da a povídá mu:
- Pamatuj si, mladíku, že za autobusem, tramvají a ženskou se neb?há, p?ijdou samy nebo m?žeš po?kat na další.


Vtip číslo 19 Známka 3.00 Posláno 102x Ohodnotit Email
Jestli hledáš muže, který je p?itažlivý, vtipný, chytrý, sebev?domý, citlivý, sexy, n?žný a romantický - JDI DO KINA!


Vtip číslo 20 Známka 1.33 Posláno 10x Ohodnotit Email
Starý irský d?da vypráví:
- Hele, vidíš támhle tu kamennou ohradu? Tu jsem postavil t?mahle dv?ma rukama, kámen po kameni jsem skládal po n?kolik m?síc?. A myslíš, že mi ?íkají McGregor- Co- Postavil- Plot? Ne.
- A vidíš támhle to molo, co se táhne až k obzoru? Prkno po prknu, k?l po k?lu jsem stloukal p?l roku. A myslíš, že mi ?íkají McGregor- Co- Postavil- Molo? Ne.
- Ale ?lov?k jednou ošuká kozu...


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 71x Ohodnotit Email
Trose?ník žije už jedenáct let na pustém ostrov? sám, až jedenáctý rok mu mo?e vyplaví ženu.
- Tak dlouho jsi na to ?ekal a te? to máš!
- Ty máš pivo????


Vtip číslo 22 Známka 1.00 Posláno 44x Ohodnotit Email
Co je snazší, postavit sn?huláka nebo sn?hula?ku?
.
.
No, sn?hula?ku p?ece, protože když d?láte sn?huláka, musíte nakonec ješt? vydlabat hlavu a ze všeho toho zbylého sn?hu uplácat dv? koule.


Vtip číslo 23 Známka 2.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
P?i tanci ?íká významn? žena svému partnerovi:
- Cítím se tak strašn? opušt?ná. Manžel odjel na dva m?síce do Londýna.
- A mohla byste mi schovat známky, jestli vám bude psát?


Vtip číslo 24 Známka 2.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
T?i muži si povídají a trumfují se, kdo je lín?jší:
- Mn? se tuhle v noci cht?lo na záchod, ale já jsem byl línej vstát a tak jsem se po??ral v posteli a spal jsem v tom až do rána.
- To nic není. To já jsem tuhle vyhrál 100 000 K?, ale byl jsem línej si tu výhru jít vyzvednout a nechal jsem ji propadnout.
- To v?bec nic není. Já jsem byl tuhle v kin? na komedii a celý film jsem probre?el.
- Co to má spole?ného s leností?
- Já jak jsem si skláp?l sedadlo a sedal, tak jsem si tam
sk?ípnul koule, ale byl jsem línej celej film se zvednout!


Vtip číslo 25 Známka 1.28 Posláno 32x Ohodnotit Email
Dva šestnáctiletí se baví po silvestrovské noci:
- D?de?ek m?l pravdu, když mi ?íkal, že do toho erotického klubu nemám chodit, že tam jsou v?ci, které bych nem?l vid?t.
- Prosím t?, a co jsi tam vid?l?
- D?de?ka.


Vtip číslo 26 Známka 3.00 Posláno 52x Ohodnotit Email
P?ijde Pepa k An?e a ?íká:
- An?o, dám ti 4000, když se p?edemnou vysvle?eš.
An?a se svlékla a Pepa jí povídá:
- Tu máš ty 4000, p?edseda ti posílá výplatu!


Vtip číslo 27 Známka 5.00 Posláno 49x Ohodnotit Email
Jde muž po ulici a vidí, jak v šestém pat?e visí žena z balkónu a chlápek ji mlátí p?es prsty.
- Co to d?láte?! Nechte ji být!
- To je tchýn?!
-Že se ale drží potvora, co!?


Vtip číslo 28 Známka 3.66 Posláno 53x Ohodnotit Email
Víte, co je to ropucha a t?icet žabi?ek?
.
.
Tchýn? v?ší záclony.


Vtip číslo 29 Známka 1.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
Užívají si spolu dva a ona ho najednou za?ne hladit po hlav? a výskat ve vlasech.
- Co to d?láš? Ptá se on.
- Hledám r?žky - d?láš mi to jako ?ábel!
Za chvilku si vym?ní polohy, ona je naho?e a on jí za?ne prohrabávat vlasy.
- Co to d?láš? Taky ti to d?lám jako ?áblice?
- Ne, ale jsi t?žká jako kráva!


Vtip číslo 30 Známka 1.14 Posláno 219x Ohodnotit Email
Dva novomanželé.
ONA: Milá?ku poj? d?lat do ložnice n?jaké nemravné prase?inky.
ON: Dobrá. Posereme polštá?e!


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster