Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
P?ijde sekretá?ka za šéfem a ?íká:
- Mám pro vás 2 zprávy, špatnou a dobrou, kterou chcete slyšet první?
- Za?n?te tou dobrou...
- Nejste neplodný...


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 12x Ohodnotit Email
Dívka ve Zverimexu se ptá:
- Máte n?jakého barevného ptáka?
- Byl by.
- A stál by?
- Stál by.
- Promi?te, vidím, že si nerozumíme. Já myslím, jako kolik?
- Ano, jako kolík, milá sle?no.


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
Mírn? podnapilý mladík se p?ipotácí k dívce sedící u stolu.
- Hele, nešla bys tancovat?
Dívka se za?ervená a rozpa?it? špitne:
- Nno...Ano..
Podnapilý mladík na to:
- Tak b?ž, nemám si totiž kam sednout.


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Sle?no je ta židle vedle vás volná?
- Jist? a podud si p?isednete tak bude i tahle...


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Cikánka a policajt:
- Pán p?íslušník, pán p?íslušník ukradnuli mi kabelu...
- A co jste tam m?la???
- Nooo ?trnáct pen?ženek a t?i mobily...


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 15x Ohodnotit Email
Co vzejde z toho, když se zk?íží prase a v?ela?
.
.
Malý ?eský ?lov?k - pracovitý, ale svin?.


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 17x Ohodnotit Email
Chlap vyhazuje tchýni z okna a ?íká jí:
- Vidíš ty ?arod?jnice, jinej by t? zabil a já t? pouštím na svobodu.


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
Dežo ?te v novinách: Hledá se muž ve v?ku asi 40 let, který v noci na opušt?ných místech p?epadává ženy, osahává je a ukazuje jim své p?irození.
Oto?í se na manželku a ?íká:
- Eržika, myslíš, že by m? na to místo vzali?


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 12x Ohodnotit Email
Rozzu?ený mužský hlas telefonuje do hydrometeorologického ústavu:
- Vy debilní hovada, už 2 dny vynáším ze sklepa v kýblech to vaše polojasno!


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 25x Ohodnotit Email
Skinhead, cikán a žid chytí zlatou rybku a ta ?íká:
- Každému z Vás splním jedno p?ání.
Cikán:
- Chci aby žid zdechnul.
Žid:
- Chci aby cikán zdechnul.
Skinhead:
- Tak já v tom p?ípad? už jenom kávi?ku.


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
- Ty jsi opravdu jiná než ostatní d?v?ata!
- A jaká jsou ostatní d?v?ata?
- P?kná.


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 19x Ohodnotit Email
- D?ti, jak d?lá ove?ka?
- Béééé.
- Dob?e, a jak d?lá kohoutek?
- Kykyrykýýý
- Dob?e. A jak d?lá svin??
- Dobrý den, silni?ní kontrola, Vaše doklady, prosím.


Vtip číslo 13 Známka 2.00 Posláno 8x Ohodnotit Email
Jde chlape?ek po ulici a táhne za sebou provázek. Zastaví ho policajt a ptá se:
- Chlape?ku, pro? za sebou taháš ten provázek?
Odpov??:
- Tak si ho zkus tla?it, ty chytráku!


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 34x Ohodnotit Email
Krtek se vyhrabe na nuda pláži, p?esn? mezi roztaženýma nohama mladé ženy a ptá se:
- Ježku, jsi to Ty?
Nic.
- Ježku, jsi to Ty?
Nic.
Tak p?i?uchne a ptá se:
- Ježku, žiješ?


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
?ímský císa? ?íká gladiátor?m:
- Kdo vyhraje tento zápas ve vodním póle, dostane svododu.
- Jeden z gladiátor? se ptá:
- A jak se rozeznáme od soupe?e?
Císa? se uchechtne a povídá:
- Jednoduše, krokodýlové budou mít bílé ?epi?ky.


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Plave chlap v rybníku a najednou slyší:
- Plus dv? nebo mínus dv??
No a tak ?ekne:
- Plus dv?.
No a když vyleze na b?eh, tak zjistí, že má ?ty?i koule. Tak se honem vrátí do rybníka a tam slyší:
- Plus ?ty?i nebo mínus ?ty?i?


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 8x Ohodnotit Email
Leží t?i muži ve stanu. Probudí se ten vpravo a povídá:
- Hele, mn? se zdálo, že mi ho v noci n?kdo honí.
Probudí se ten nalevo a ?íká:
- Hele, to je divný, mn? taky!
A ten t?etí ?ekne:
- Hmmm, mn? se zdálo, že lyžuju.


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Pro? mají ženy menší chodidla než muži?
.
.
Je to jedna z t?ch v?cí evoluce, která umož?uje ženám stát blíž ke kuchy?skému d?ezu.


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
Ona a on v parku. On ji hladí po zádech.
- Milá?ku, co to d?láš?
- Nic, jenom hledám tvoje prsa.
- Ale ty mám vep?edu.
- Tam jsem už hledal...


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
Slipy:
- Do 30ti let je to klec pro tygra
- Do 50ti let je to taška pro šaška
- Nad 50let je to skrýše pro m?kýše!


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
Pokud muži povídají o sexu ženám, tak je to sexuální obt?žování,
ale pokud ženy povídají o sexu muž?m, tak je to 90 korun za minutu.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 6x Ohodnotit Email
Víte co je to devalvace kovu?
.
.
Když manželka vym?ní zlaté srdce manžela za ocelové péro souseda.


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 11x Ohodnotit Email
Zuba? k pacientovi:
- Mám pocit, jako byste m?l moje koule v ruce!
Pacient k zuba?ovi:
- Ano pane doktore. Nechceme si p?ece navzájem p?sobit bolest, že?


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 8x Ohodnotit Email
Dva chlapi jsou ve sprchách. Jeden si honí ptáka. Druhý se ho ptá:
- Ty si honíš?
- Ne, já si ho tak rychle meju.


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Trose?níka vyplaví mo?e na b?eh ostrova. Tu k n?mu p?ibíhá další trose?ník a vyk?ikuje:
- Hurá, já jsem tak rád že je tady další chlap, já jsem tady sám se šesti ženskýma a mám volné jenom ned?le.
První trose?ník se pousm?je:
- Volná ned?li?ka nebude, zlato.


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Sedí chlap u ohništ? a pe?e si zlatou rybku. Jde kolem jiný:
- Ale vždy? ti mohla splnit t?i p?ání?!
- Však to už ud?lala...


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Mylorde, v jídeln? ho?í!
- Nevadí, Jean, posnídám v loveckém salónku.


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Záplavy v Londýn?. Voda bou?í p?ede dve?mi lorda Paddingtona. Sluha James je otev?e a zahuh?á:
- Vaše lordstvo, Temže!


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Anglický lord po ztroskotání lodi se ocitl na pustém ostrov?. Když ho po letech objevila lo?, zeptal se kapitán:
- Sire, a pro? jste si postavil t?i chatr?e?
- V jedné bydlím, v druhé je klub, do kterého chodím a ve t?etí klub, který ignoruji.


Vtip číslo 30 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Lord Smith p?istihne lupi?e u svého trezoru. Sundá ze st?ny bambitku a namí?í ji na neznámého:
- Sire, pokud okamžit? neopustíte m?j d?m, budu nucen si dojít do loveckého salónku pro náboje!


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster