Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
- Jean, má náš záchod dvojk?ídlové dve?e?
- Ne, sire.
- V tom p?ípad? jsem v?era nad?lal do sk?ín?.


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 12x Ohodnotit Email
Dlouho jsme se té anekdot? pana šéfa smáli, než jsme pochopili, že jde o pracovní úkol.


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
- Ješt? nikdy jsem nevid?l tolik suchých hub jako v ned?li.
- Ne?íkej, tys byl v lese?
- Ne, ale v hospod? došlo pivo.


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
Zví?átka jela na dovolenou a chovala se jako lidé:
Lišák jel s milenkou...
Osel jel s manželkou...
V?l s celou rodinou...
Kanec jel sám a ?ekal, která svin? se k n?mu p?idá...


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
Do t?locviká?ova bytu p?ib?hne naštvaný otec a ?ve:
- Práv? jsem se dozv?d?l, že jste mou patnáctiletou dceru zbavil panenství! Co mi k tomu ?eknete?!
- Nezlobte se.... Už to víckrát neud?lám!


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Na plese osloví mladík dámu v letech.
- Prosím vás, slíbila jste n?komu p?íští tanec?
- Ne, zvolá dáma nadšen?.
- To je super, mohla byste mi pohlídat víno?


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 20x Ohodnotit Email
Ve t?i v noci zazvoní profesorovi telefon, ozve se tichý hlas:
- Probudil jsem t??
- Hmmm... ano...
- Tak to je dob?e, protože já se ješt? u?ím ty hajzle!!!


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 8x Ohodnotit Email
Co má spole?ného 365 použitých prezervativ? s pneumatikou?
.
.
GOOD YEAR.


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Povídají si dv? spoluža?ky:
- Tak jsem ti v?era p?išla o panenství...
- A bylo to z lásky nebo za peníze?
- No já ti nevím, ale za p?t stovek, to je dneska asi z lásky...


Vtip číslo 10 Známka 1.00 Posláno 15x Ohodnotit Email
Co je to maximální alkoholismus?
.
.
Ožrat šneka tak, aby netrefil dom?.


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 16x Ohodnotit Email
Po ulici jde blondýnka se psem. P?istoupí k ní policajt a povídá:
- Sle?no, váš pes nemá košík!
- Ale my nejdeme nakupovat!
- Promi?te, to jsem nev?d?l!


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 6x Ohodnotit Email
- Poslouchej Cyrile, byl tu n?jaký chlap a cht?l koupit osla.
- A co si mu ?ekla?
-Že nejsi doma...


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jdou dva opilci pred hospodu na malou. Najednou je uvidí policajt a ?íká:
- P?estat a zapnout poklopce.
Po chvíli ?íká jeden opilec tomu druhému:
- Já jsem toho policajta p?evez. Já sem si sice zapnul poklopec, ale nep?estal jsem.


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Pro? venku potkáte tolik p?kných bab?
.
.
Protože ty ošklivý jsme si natahali dom?!


Vtip číslo 15 Známka 1.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
Na stavb?:
-Šéfe, zlomila se mi lopata!
- Tak se op?i o mícha?ku!


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Loupeživý rytí? znásilní jeptišku. Když je po všem, za?ne mu jí být líto a ptá se:
- A co budeš te? d?lat?
- P?jdu za matkou p?edstavenou a reknu jí, že jsem byla t?ikrát znásiln?ná.
- Jak to t?ikrát? Vždy? to bylo jen jednou! diví se rytí?.
- Ty už nem?žeš? ptá se zklaman? jeptiška.


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Víte, jaký o?i má žába?
.
.
Vodot?sný...


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
D?ti mají t?locvik a ská?ou p?es kozu. Pepí?ek sko?í a složí se na
zem. Paní u?itelka se ho ptá, co se stalo. Pepí?ek zaúpí:
- Mám výron.
- Tak se ut?i a vstávej.


Vtip číslo 19 Známka 3.00 Posláno 5x Ohodnotit Email
10 v?cí, které známe o ženách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. - ženy mají prsa (n?kdy)


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Ptá se otec syna:
- Jirko, ty prej te? chodíš s Blaženou?
- No chodím, máš n?co proti tomu?
- Ne, jen jsem cht?l ?íct, že když jsem byl v tvým v?ku, tak jsem s ní chodil taky!


Vtip číslo 21 Známka 3.00 Posláno 8x Ohodnotit Email
Popelá?i odvážejí kontejner. Blíží se stará Petrásková s odpadkovým
košem a volá:
- Doufám, že nejdu pozd??
- Ale kdepak, nasko?te si.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Potkají se dva kamarádi.
- Tak jsem musel utratit psa.
- Byl vzteklej???
- No nadšenej nebyl......


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Dva nápadníci p?išli na návšt?vu ke sle?n?. Jeden se ve dve?ích ptá:
- Promi?te, n?jaké pantofle by nebyly?
- Ano, tady prosím! I vám? - oto?í se na druhého.
- D?kuji, já nepot?ebuji, já mám ponožky bez d?r...


Vtip číslo 24 Známka 3.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Manžel štípne ženu do zadku a ?íká:
- Kdyby sis to nechala zpevnit, tak bychom nepot?ebovali stahovací kalhotky.
Pak ji štípne do prsou a ?ekne:
- A kdybys si nechala zpevnit tohleto, tak bychom nepot?ebovali podprsenky.
Manželka se naštve, chytne muže za penis a k?i?í:
- A ty, kdyby sis nechal zpevnit tohle, tak bychom nepot?ebovali zahradníka, listonoše, instalatéra a ani tvýho bratra!


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Cikán se ptá cikána:
- Kde bydlíš?
- Nevim, naši popojeli...


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Stojí policajti na p?echodu a koukaj na stopujícího cikána. Najednou ze zatá?ky vyjede kamion a cikána p?ejede. Koukne se zp?t a na cikána couvne. To ud?lá ješt? 2x a poté odjede. Policajti na to koukaj, kroutí hlavama a potom jeden ?ekne:
- Tak to byla brutální sebevražda, co?


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
St?žuje si cikánka doktorovi:
- Pán doktor, dajte mi n?co abych nem?la každej rok zase d?ti, šak už jich mám tolik.
Doktor jí dá preservativ, dávejte to ve?er starýmu, to pom?že. Ráno p?ijde k doktorovi cikánka nadšená. Doktor se diví:
- To to tak rychle ú?inkovalo?
- Pán doktor je to dobré, dala jsem to ve?er starému sníst a když si ráno uprt a ud?lal se mu u prdele balon, t?i d?cka hned um?ely od smíchu.


Vtip číslo 28 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jaké vlastn? známe druhy žen ?
- Mi?urinské: na co sáhnou, to jim roste pod rukama.
- Elektrické: p?i každém spojení se cukají.
- Sportovní: stále házejí o?ima po mužích.
- Náboženské: nejrad?ji leží na k?íži a p?ijímají T?lo Pán?.
- Energetické: každý m?síc v sob? mají kilo watty.
- Chemické: p?i prvním doteku se rozkládají.
- Aerodynamické: nekladou žádný odpor.
- Vojenské: lehce zdolávají každé povstání.
- D?tinské: co mají v rukách, hned s tím do pusy.


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
Po amputaci nohy nese primá? pacientovi velkou bonboniéru a pugét a ?íká:
- P?ijm?te naši omluvu, ale m?l to být slepák.


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 6x Ohodnotit Email
Bloudí lesem Jení?ek s Ma?enkou. Sv?týlko po?ád nikde. Ma?enka už je celá ucouraná, tak si sedne do mechu roztáhne nohy a povídá:
- Jení?ku, ud?lej mi n?co, na co do smrti nezapomenu.
I utrhne Jení?ek haluz a vypíchne jí oko...


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster