Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
Sedí Ma?enka na lavi?ce a jí meloun. Jde okolo Pep?a a ?íká:
- Ty vole Má?o, dej ty nohy k sob?, to je fakt p?íšernej pohled.
- To nem?žu, mouchy by m? pak sedaly na meloun!


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 15x Ohodnotit Email
Sout?ž Chcete být milioná?em - poslední otázka za 10 milión?:
- Má vaše manželka vyholené p?irození?
Odpov??:
- Využiji poslední nápov?du a zeptám se p?ítele na telefonu.


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 15x Ohodnotit Email
Letí vrána po lese a kráká. Najednou narazí do stromu, padne na záda a chvíli leží omrá?ená, pak se zvedne:
- Pipi
- Kuku kuku
- Huuuuuu
- Doprdele jak to bylo???


Vtip číslo 4 Známka 1.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
P?ijdou do baru hokejista a fotbalista. Hokejista si objednává:
- Whisky a led.
Fotbalista se na n?ho podívá a ?íká:
- Whisky a trávu.


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 8x Ohodnotit Email
Kdo vymyslel ženské t?lo? Inženýr!!!
Jedin? ten mohl umístit kanalizaci vedle zábavního parku!


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Podnikatel p?ijme p?knou mladou sekretá?ku.
První týden jí místo výplaty dal krásnou sukni.
Druhý týden zlaté hodinky.
T?etí norkový kožich.
?tvrtý jí zvednul výplatu z prvního týdne.


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 11x Ohodnotit Email
N?kdo souloží každý m?síc.
N?kdo každý týden.
N?kdo každý den.
A já si souložím, kdy se mi zachce.
Nap?íklad loni se mi v?bec necht?lo...


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 8x Ohodnotit Email
- Pane poru?íku, pro? ten voják nepochoduje?
- Ale pane plukovníku, to je HYDRANT.
- M? nezajímá, jak se jmenuje! Já se ptám, pro? nepochoduje!


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
M?j p?ítel má velký problém. Je ze smíšeného manželství.
Jeho matka byla sv?dkyn? Jehovova a jeho otec ateista.
A on, chudák, každé ráno cestou do práce obcházi domy v sousedství, ?uká lidem na dve?e a když otev?ou, nemá, co by jim ?ekl.


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Chceš se ud?lat mezi moje ?ty?ky?
Zavolej a moji žákovskou knížku ti pošlu obratem.


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Fará? zpovídá kostelníka. Ten si uleví od svých h?ích? a fará? povídá:
- To je všechno? A kdo mi chodí na mešní víno?
- Pane fará?i, tady je špatn? slyšet.
Pak si vym?ní místa, protože fará?e jinak nemá kdo zpovídat. Taky chvilku mluví a když skon?í, kostelník se ptá:
- A to je všechno? A kdo mi chodí za ženou?
- Tady je opravdu špatn? slyšet.


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Do kavárny p?ijde brunetka a blondýna. Brunetka objednává u ?íšníka:
- Pane vrchní, p?ineste prosím dv? kávy.
Blondýnka p?itaká:
- Máš recht, já si dám taky dv?.


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Víte jaký je rozdíl mezi ženou a fazolí?
.
.
Žádný, ob? pot?ebují velký kolík aby je to netáhlo k sousedovi.


Vtip číslo 14 Známka 5.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
Dv? d?v?ata v kin?. Jedna sa nakloní k druhé a povídá:
- Ten chlapík vedle mn? onanuje!
- Kašli na n?j, normáln? ho ignoruj.
- To nejde, používa mojí ruku.


Vtip číslo 15 Známka 3.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
Americký voják v N?mecku dostal od své snoubenky z New Yorku telegram:
Nemohla jsem už dále ?ekat STOP.
Vzala jsem si tvého otce STOP.
Srde?ný pozdrav máma.


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
U silnice stojí trpaslík a stopuje. Vidí ho kolemjedoucí ?idi? a ?iká si, pro? by ho nesvez. Zastaví a trpaslík na n?j najednou s pistolí a k?i?í:
- Honem, ud?lej se nebo t? zast?elim.
Chlap ho poslechne. Trpaslík ale znovu:
- Ud?lej se ješt? jednou.
A takhle mu to poru?í asi šestkrát, a po sedmý už chlap k?i?í:
- Klidn? m? zast?el ty jeden šílenej trpaslíku. Já už prost? nem?žu. Trpaslík teda schová pistoli a zavolá do k?oví:
- Sn?hurko, poj?, pán t? vezme do Prahy.


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Indiáni p?epadli dostavník a ná?elník rozkazuje:
- Všechny ženy povraždit a muže znásilnit!
Jeden z vále?ník? se ozve:
- Ale ná?elníku, to bude n?jakej omyl ...?
Z okénka dostavníku vykoukne kudrnatá kade? v r?žové košilce a praví
medovým hlasem:
- Božínku, a co ty do toho kecáš? Jsi snad ná?elník?


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Tchyn? poprosila zet?, aby ji doprovodil k léka?i. Doktor ji prohlédne a ze? se ptá:
- Je n?jaká nad?je pane doktore?!
- Bohužel, je to jen ch?ipka...


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Potkají se dva známí jeden povídá druhému:
- Hele, za prvé - tvoje žena ti zahýbá, za druhé - se mnou a za t?etí - co ty na to?
- No za prvé - už jsem se s ní dal rozvést, za druhé - má AIDS a za t?etí - co ty na to?


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Jsou ?ty?i období v život? muže:
- Období, kdy v??í na Mikuláše.
- Období, kdy nev??í na Mikuláše.
- Období, kdy d?lá Mikuláše.
- Období, kdy vypadá jako Mikuláš.


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Do taxíku nastoupí úpln? nahá žena. Taxíká? si ji b?hem jízdy po?ád prohlíží v zrcátku, až ji to naštve a vyk?ikne:
- To jste ješt? nikdy nevid?l nahou ženskou?
Taxiká? na to:
- I vid?l, jen m? zajímá, odkud vytáhnete peníze.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 18x Ohodnotit Email
Udýchaný mladý poš?ák p?íjde s d?chodem k d?dkovi a ?iká:
- D?dku! Už m? nebaví chodit každý m?síc za vámi na samotu 18 km od vesnice.
D?dek na to:
- Moc m? neser! Nebo si objednám denní tisk!


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi kominíkem a ?ápem?
.
.
?áp je celý bílý a má ?erný ocas. Kominík je celý ?erný a nežere žáby.


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 8x Ohodnotit Email
Vyjmenovaná slova po D pro blondýnky?
.
.
Do ruky, do pusy, dovnit?, do sprchy, dom?.


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Víte jaký je nejnamáhan?jší orgán p?i onanii?
.
.
Ucho, když posloucháte, jestli nekdo nejde.


Vtip číslo 26 Známka 4.00 Posláno 15x Ohodnotit Email
Která zelenina obsahuje nejvíce alkoholu?
.
.
Vyblitá mrkev!


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Podle posledního výzkumu ve?ejného mín?ní vidí polovina mladých lidí svoji budoucnost optimisticky, ta druhá naopak nebude mít na drogy peníze...


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Pro? nem?že být ženská kominíkem?
.
.
Protože nenosí št?stí!!!


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Víte, pro? mají ženy každý m?síc menstruaci?
.
.
No n?kde to musí být znát, když vám celý m?síc pijou krev.


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Víte, kolik má ženská mozkovejch závit??
.
.
No p?ece t?i: jeden na sex, druhej na hovno a t?etí náhradní.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster