Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Babka si p?j?uje v knihovn? milostný román. Knihovnice, která ji zná, je p?ekvapena:
- Já myslela, že se zajímate jen o d?jiny.
- Jo, holka, v mým v?ku jsou tohle už d?jiny.


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Okradená ženská na policii hlásí, že jí n?kdo ukradl pen?ženku. Policajt se ptá:
- A to jste necítila, jak vám na ní šahá?
- Ale cítila, jenže jsem netušila, ze mi druhou rukou ukradne pen?ženku.


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Povídá jedna:
- Ko ko ko komu ?íkáš slepice, máme stejný kvo kvo kvocient jako muži!


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
Pro? ženské dbají daleko více na sv?j zevn?jšek, než na kvality své mysli?
.
.
Protože spousta chlap? je blbejch, ale málo slepejch.


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Slyšeli jste o tom chlápkovi, kterej nakonec pochopil ženský?
.
.
Um?el smíchy d?ív, než to stih n?komu ?íct.


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Ptá se policajt potenciální vdovy v márnici:
- Vím, že je to pro vás t?žké a byla byste tak laskavá a mohla byste identifikovat t?lo vašeho manžela? M?l n?jaké zvláštní znamení?
- Ano, koktal.


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Pro? nosí ženská dv? kabelky, jednu malou a jednu velkou?
.
.
V malé má potvrzení, že není slepice a ve velké má zrní.


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 13x Ohodnotit Email
Co je patnáct cen?ák? dlouhé, p?t široké a ženské po tom šílí?
.
.
Peníze.


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 17x Ohodnotit Email
T?i stupn? mužské obezity:
1. Když si na n?j nevidí.
2. Když si na n?j nevidí, ani když mu stojí.
3. Když nevidí kdo mu ho kou?í.


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
Jde Honza s maminkou po ulici a potkají žebráka, který má jednu ruku, jednu nohu a jedno oko. Honza se na n?j zadívá a zeptá se maminky:
- Mami, kterej je tohle pokémon?


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
U doktora:
- Paní Nováková, v žaludku vašeho manžela jsme našli karburátor.
- To je divné, vždy? on nikdy nic takového nejedl!
- Ono to bude asi tím, že ješt? nikdy nem?l tak vážnou dopravní nehodu.


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Sedí malá hol?i?ka na pískovišti, n?co cucá a hlasit? mlaská... Kolemjdoucí se ptá:
- Hol?i?ko, copak to papáš?
- Nevím. Samo to pšilezlo...


Vtip číslo 13 Známka 2.00 Posláno 10x Ohodnotit Email
Mladá atraktivní dívka vypl?uje na pracáku dotazník a do kolonky "POHLAVÍ" napíše:
Malé, zrzavé, ale výkonné.


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
- Drahý, co máš na mn? nejrad?ji? Moje nádherné t?lo nebo mojí krásnou tvá??
- Tv?j smysl pro humor.


Vtip číslo 15 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Žena má doma t?i milence a p?ekvapí je doma manžel. První b?ží do koupelny, druhý do kuchyn? a t?etí se schová do brn?ní na chodb?.
První k?i?í z koupelny:
- Paní, tu vodovodní baterii máte opravenou. A odejde.
Druhý k?i?í z kuchyn?:
- Paní, ten sporák máte spravenej. A odejde.
T?etí stojí v brn?ní p?ed manželem a ptá se:
- Kudy tudy na Karlštejn?


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Pepí?ek p?ekvapí v noci rodi?e. Otev?e dve?e a tam tatínek leží na
mamince. Ráno otec praví:
- Kdybys p?kn? spinkal, mohls mít brat?í?ka.
- Nechci brat?í?ka.
Další den znovu v noci Pepí?ek p?istihne rodi?e, tentokrát je ale maminka na tatínkovi. Ráno otec praví:
- Kdybys spinkal, mohls mít sest?i?ku.
- Nechci sest?i?ku!
T?etí noc jde rovnou do ložnice, rozsvítí, kouká a praví:
- A pejska taky nechci!


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
N?mý muž prijde do lékárny a chce si koupit kondomy. Na pult? však žádné nejsou, takže nem?že ukázat, co chce a musí se s lékárníkem domlouvat posunky. To však už n?jakou dobu trvá a lékárník po?ád nechápe, co n?mý pán chce. Ten si nakonec zoufalý rozepne kalhoty, vytáhne penis na pult a vedle n?j položí stovku. Lékárník ovšem ud?lá to samé: kalhoty- Penis- Bankovka, pak sebere ob? bankovky a str?í si je do kapsy. Rozho??ený zákazník za?ne na lékárníka hroziv? gestikulovat. Ten ale odpoví:
- Podívejte se, když neumíte prohrávat, tak se p?íšt? nesázejte.


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
I stvo?il B?h zem a vid?l, že je to dobré...
Tak stvo?il rostliny a zkonstatoval, že je to taky dobré...
Stvo?il tedy i zví?ata a zjistil, že jsou taky celkem fajn...
A tak svto?il muže a zjistil, že ten je taky v pohod?...
Nakonec stvo?il B?h ženu, potom se na ní podíval a zamrmlal si:
- No co, tak se našminkuje...


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
Povídá manželka manželovi:
- Jsi jako komár: Celý život mi piješ krev a když m? pícháš, tak bych t? nejradši zabila!


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Nejsem krásná jako Sabina Laurinová...
Nemám prsa jako Halina Pawlovská...
Nejsem hubatá jako Lucie Bílá...
Nejsem bohatá jako Dáša Havlová...
Za to kou?ím jako Pepa Laufer!


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Máš chu? vyzkoušet sex ve t?ech?
Tak upaluj domu!


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 5x Ohodnotit Email
Víte, co má chlap ?íct, když se ud?lá d?íve než žena?
.
.
M?la si na to stejn? ?asu jako já.


Vtip číslo 23 Známka 1.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
Potkají se bruneta a blondýna a jedna ?íká druhý:
- Když si blondska, máš to naho?e stejný jako dole?
Blondýna se zamyslí a odpoví:
- Myslíš jako vylízaný?


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Blondýnka volá druhé blondýnce:
- Va?ila jsem kafe a zbyla mi horka vodá, nevíš co s ní mám ud?lat?
- Dej ji do mrazáku, horká voda se vždycky hodí.


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Vysko?í dva parašutisti z letadla.
- Dáš si jablko?, ptá se b?hem pádu jeden toho druhého.
- Jo, dám si, odpoví druhý.
Po dalších metrech volného pádu se ptá první znovu:
- Dáš si ješt? jablko?
- Jo, dám si ješt? jedno.
Když jsou na kritické hranici:
- Dáš si ješt? další jablko?
- Jo, dám, ale kde ty jablka sakra po?ád bereš?
- Tob? z batohu.


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
P?ijde želva ke gynekologovi na potrat a doktor se vyptává, jak p?išla do jiného stavu.
- Pane doktore, to se ani nedá popisovat. P?epadli m? v parku dva šneci, to vám byl fofr!!!


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Potkají se t?i babi?ky a chlubí se svými vnuky.
- M?j bude asi doktorem - po?ád si hraje s ampulkama a st?íka?kama a n?co si píchá.
- M?j bude asi agronom - sází na zahrad? konopí a mák a ?eká na úrodu.
- M?j bude ur?it? šofér - Namo?í si hadr do benzínu, hodí si ho na hlavu a ?ekne: Te? m? neruš, babi, bude jízda.


Vtip číslo 28 Známka 1.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
N?kdo zaklepe na dve?e:
- Kdo tam?
- Jehovisti.
- A co chcete?
- Popovídat si.
- A kolik vás tam je?
- Dva.
- Tak si popovídejte.


Vtip číslo 29 Známka 2.33 Posláno 12x Ohodnotit Email
N?kdo zaklepe na dve?e a d?de?ek se otráven? ptá:
- Kdo je tam?
- Tady Jean Claud Van Damme.
- Neznám. Jd?te do prdele všichni ?ty?i!


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Nev?sta p?ichází uli?kou svateb?an? k oltá?i, kde na ni ?eká její budoucí manžel. Všimne si, že vedle n?j stojí golfový bag s holemi.
Nervózn? se ho ptá:
- Proboha, pro? tady máš své hole?
Ženich se jí podívá do o?í a odpoví:
- No ne?íkej mi, že to tu bude trvat celý den.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster