Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 3.00 Posláno 5x Ohodnotit Email
P?ed k?ižovatkou se ptá pasažérka ?idi?e:
- Pane ?idi?i, zahýbáte?
- Ne, pani, já jsem v?rnej.


Vtip číslo 2 Známka 2.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Pokud se v manželství da?í zle, jsou vinny ob? strany:
Jak žena.
Tak tchýn?.


Vtip číslo 3 Známka 5.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Životní praxe a pravdy:
Kdo má dostatek pen?z, koupí si auto.
Kdo nemá, umírá jinak...


Vtip číslo 4 Známka 5.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
V dnešní dob? bezohledné silni?ní dopravy existují dva druhy chodc?:
Rychlí a mrtví.


Vtip číslo 5 Známka 1.00 Posláno 18x Ohodnotit Email
Co je to je to chlupaté a když to budeš dráždit, tak se to postaví?
.
.
Medv?d.


Vtip číslo 6 Známka 3.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Policistka zastavila siln? podnapilého ?idi?e a ?ekla mu:
- Jste zat?en. Cokoliv od této chvíle ?eknete, bude použito proti vám!
Opilec škytl a odpov?d?l:
- Vaše kozy!


Vtip číslo 7 Známka 3.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Gynekolog p?ijímá v pond?lí novou sest?i?ku do ordinace. Krom? b?žných otázek se jí najednou zeptá:
- Kolik jste m?la sexuálních partner??
Sest?i?ka se zamyslí:
-5 nebo 6?
- No, to není p?íliš mnoho, ?íká léka?.
- Máte pravdu, pane doktore, byl to takový nudný víkend.


Vtip číslo 8 Známka 4.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
Maminka se ptá synka:
- Tak co, budeš si ve?er hrát s novým vlá?kem, a nebo s vychovatelkou?
- Podle toho, co si vybere táta!


Vtip číslo 9 Známka 2.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Dva lovci krá?ejí lesem a najednou jeden z nich zkolabuje a nejeví známky života. Druhý nimrod nelení a mobilem volá pohotovost:
- M?j p?ítel nežije! Co mám d?lat?
- Jen klid, odpovídá hlas na druhém konci, pomohu vám. Nejprve se musíte ujistit, že je opravdu mrtev.
Ve sluchátku je chvíli ticho a najednou se ozve výst?el. Pak op?t zazní lovc?v hlas.
- Hotovo. Co dál?


Vtip číslo 10 Známka 5.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
V temném zákoutí parku sedí dva milenci.
- Ne, ne, brání se dívka, dokud nebudu vdaná, nesvolím k žádným d?v?rnostem!
- Tak dob?e, odpoví mladík, dej mi v?d?t, až se vdáš.


Vtip číslo 11 Známka 1.50 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jednotka ruských voják? letí do ?e?enska a velitel motivuje vojáky:
- Chlapi, za každou ?e?enskou hlavu dostanete láhev vodky!
Letadlo p?istane, rozrazí se dve?e, vojáci se rozprchnou. Za n?kolik minut se vrací a každý táhne n?kolik hlav. Velitel je celý bledý a zpocený:
- Kurva hoši, to bylo jen mezip?istání v Kyjev?!


Vtip číslo 12 Známka 3.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Po d?kladné prohlídce pravil gynekolog:
- Tak, milá paní, až se dnes vrátí váš manžel dom?...
- Nejsem vdaná, p?eruší ho pacientka.
- No tak až se setkáte s vaším snoubencem...
- Nejsem zasnoubená.
- Tak tedy ?ekn?te svému p?íteli, že...
- Nemám a nikdy jsem nem?la žádného p?ítele...
Na to se léka? zamyslel, poodešel k oknu a dlouho se ml?ky díval ven.
- Pane doktore, pro? vyhlížíte tak dlouho z okna? neudržela pacientka svou zv?davost.
- Protože naposledy, když se stalo n?co podobného, tak vyšla na východ? hv?zda...


Vtip číslo 13 Známka 3.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Ptá se chlape?ek své matky- Blondýnky:
- Mami, co je to mozek?
- Dej už mi pokoj s t?mi v??nými otázkami. Já mám v hlav? úpln? jiné v?ci.


Vtip číslo 14 Známka 1.33 Posláno 9x Ohodnotit Email
Víte, jaký je rozdíl mezi ?lov?kem a ženskou?
.
.
B?žná velikost nohy muže je 8, kdežto ženský pouze 6. Z toho jasn? vyplývá, že rozdíl je mezi nohama.


Vtip číslo 15 Známka 4.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Chlape?ek se chlubí své paní u?itelce:
- Moje sestra má žloutenku.
Paní u?itelka se bojí, aby nenakazil ostatní a tak ho pošle dom?. Po dvou týdnech ho potká na ulici a zeptá se ho na sest?in stav a on na to odv?tí:
- Nevím, ono to vždycky trvá hrozn? dlouho, než sem ty dopisy z Austrálie p?ijdou.


Vtip číslo 16 Známka 4.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
Ptá se chlape?ek maminky:
- Mami, pro? má tatínek tak málo vlas??
- No protože hodn? p?emýšlí, zlatí?ko...
- No a pro? teda ty jich máš tolik?
- Hele, jdi sníst tu snídani!!!


Vtip číslo 17 Známka 3.00 Posláno 5x Ohodnotit Email
Ptá se chlap v obchod?:
- Máte kostkový cukr?
Prodava?ka:
- Ne!
Chlap:
- A n?jakou jinou levnou bonbonieru pro tchýni?


Vtip číslo 18 Známka 2.00 Posláno 6x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi biblí a trenýrkama?
.
.
Co nestojí v bibli, stojí v trenýrkách.


Vtip číslo 19 Známka 5.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
Nejnov?jší výzkum potvrdil, že žen? se nebude ?íkat slepice, ale žabi?ka:
- Celý den se nafukuje
- Ve?er roztáhne stehýnka
- Druhý den to všude vykváká!


Vtip číslo 20 Známka 3.50 Posláno 1x Ohodnotit Email
Banké? slibuje svému synkovi:
- Za každou jedni?ku ve škole dostaneš deset Dolar?.
Druhý den se ptá malý žá?ek ve škole:
- Paní u?itelko, necht?la byste si sem tam vyd?lat p?t Dolar??


Vtip číslo 21 Známka 1.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
Ptá se dívka chlapce:
- Jak to že máš tak dlouhé ?asy?
- To mám protože jsem v d?tství hodn? plakal.
Dívka se na n?j podívá a suše odv?tí:
-Škoda m?l jsi místo toho plakání trochu víc ?urat!


Vtip číslo 22 Známka 2.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
Záchody na vysoké škole, po zkouškách. Z jedné kabinky se ozve:
- Tak co? Máš to?
Z druhé kabinky:
- Ne, ten debil pitomej mi to nedal.
A z t?etí kabinky:
- A za tuhle poznámku ti to nedám ani p?íšt?!


Vtip číslo 23 Známka 2.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Ve škole:
- Pepí?ku, ?ekni dv? zájmena.
- Kdo, já?
- Výborn?, Pepí?ku.


Vtip číslo 24 Známka 1.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
Eskymák ?íká eskyma?ce:
-?ím jsi zabila toho medv?da, co leží p?ed igl??
- Tím bumerangem, co jsi m?l na posteli.
- Ješt? jednou mi sáhneš na ponožky a zlomím ti deku!!!


Vtip číslo 25 Známka 3.00 Posláno 4x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi kon?m a d?chodcem?
.
.
K?? žere obrok, d?chodce obden.


Vtip číslo 26 Známka 1.00 Posláno 5x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi onanií a sportkou?
.
.
Žádný, sta?í pár tah? a miliony máš v ruce.


Vtip číslo 27 Známka 3.00 Posláno 10x Ohodnotit Email
P?ijde manželský pár do restaurace. ?íšnice p?ib?hne a ptá se:
- Dáte si n?co?
Žena:
- Párky.
?íšnice:
- A k?en?
Žena:
- K?en si dá taky párky.


Vtip číslo 28 Známka 2.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde zákazník do baru a poru?í si:
-3x vodku a jedno deci sody.
Barman ho obslouží, chlapík vypije sodu a ty t?i p?ldecáky všechny naleje do té decové sklenice. Barman s údivem povídá:
- Jeeej, vy jste kouzelník?
Zákazník vytahuje pr?kaz:
- Ne, ?eská Obchodní Inspekce...


Vtip číslo 29 Známka 3.00 Posláno 6x Ohodnotit Email
- D?de?ku, co tady tak sedíte venku bez kalhot?
- No v?era jsem tady sed?l bez košile a ztuhla mi páte?. S t?ma kalhotama, to byl babi?ky nápad.


Vtip číslo 30 Známka 5.00 Posláno 10x Ohodnotit Email
P?ib?hne sest?i?ka k doktorovi do ordinace a vyhrkne:
- Pane doktore, ten simulant z p?tky um?el.
- Tak to už ale opravdu p?ehnal.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster