Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Po p?ti letech se tatínek s maminkou op?t udob?ili. Maminka na tatínka po dlouhé dob? op?t promluvila. Vidím ten krásný okamžik jako dnes. Bylo to u št?drove?erní ve?e?e. ?ekla mu:
-Žer!


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jednou si takhle Karel všimnul, že u baru sedí totáln? zpitý jeho soused David, tak k n?mu p?ijde a povídá:
- Hele, co se d?je? Co t? trápí, že tady sám sedíš a chlastáš?
- Ale, ženská. Co taky jinýho.
- Tak povídej.
- Je to tvoje žena.
- Cože, moje žena? Co s ní?
- No, kámo, mám pocit, že nám zahejbá.


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Starý, le? dob?e vypadající pán povídá svému vnukovi na vysoké škole:
- Jen se na m? podívej! Nekou?ím, nepiju, neb?hám za ženskými a zítra budu slavit osmdesátku!
- Jo? A jak?


Vtip číslo 4 Známka 2.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde takhle Khon jednou dom? d?ív a chytne v posteli ženu se svým p?ítelem Steinem. Smutn? se na n?j podívá a ?íká:
- Teda Stein, tomu nerozumím... Já musím, ale kdo jich nutí, to nechápu.


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Tatínek kone?n? p?ekonal nesm?lost a vysv?tluje p?tiletému synovi, jak p?išel na sv?t:
- No a jednoho dne mi t? p?inesl ?áp.
- Tati, a nejseš prašt?nej? zasm?je se syn, po sv?t? chodí tolik hezkých holek a ty to d?láš s ?ápem?


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
- Paní Vopi?ková, m?žete mi ?íct, z ?eho jste uva?ila manželovi to kafe?
- Z blínu.
-Ženská, vždy? jste ho mohla zabít!
- Ale, pane doktore, nechcete mi tím snad nazna?it, že p?ežije?


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Manželé se rozhádali a došlo i na probírání sexuálních aspekt?.
- Ty mi dokonce ani ne?ekneš, když máš orgasmus! roz?iluje se manžel.
- A jak bych mohla? odpovídá žena, když u toho nikdy nejsi!


Vtip číslo 8 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Chlap si dá v hospod? 6 fernet? a ?íšník se ho ptá:
- K jaký p?íležitosti si je dáváte?
A chlap nato:
- Moje první vykou?ení.
- No jestli to je takhle, tak tady máte sedmýho ferneta na m?!
- Hm, jestli jich šest tu chu? nesmeje, tak sedmej už nepom?že.


Vtip číslo 9 Známka 2.00 Posláno 6x Ohodnotit Email
Babi?ka se ptá svého vnuka:
- Tak co, Pepí?ku, jak jde život?
- No, ujde to babi, jen s tvou dcerou jsou neustále problémy!


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Ptá se turista d?de?ka, vyh?ivajícího se na zápraží venkovského domku:
- Prosím vás, jak se dostanu co nejrychleji na nádraží??
- Po?kejte...... odvážu psa...


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Auto jede vysokou rychlostí a v zatá?ce srazí chlapa. Šofér stáhne okénko a za?ve na n?j:
-?lov??e, dávej pozor, sakra!
- Pro?? táže se poražený, pojedeš nazpátek?


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
V lékárn?:
- Podívejte, co jste mi to prodali! Já cht?l borovou vodu a tohle je kyselina sírová!!!!
- No vidíte, pane, ješt? že jste si toho všiml! Doplatíte dvacet korun.


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jak se ?ekne špan?lsky potrat?
.
.
Zkuste t?eba adios embryos!


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Manželka se roz?iluje:
- Co ty seš za chlapa. Vždy? Chaplin dokázal mít dít? ješt? v sedmdesáti!
- To jo, ale ur?it? ne s tebou.


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Ve škole:
-?asuj sloveso jíti, Slávku.
- Já jdu... ty jdeš... on jde...
- Nešlo by to rychleji?
-Šlo: já utíkám, ty utíkáš, on utíká


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
- Vy ale máte krásné zuby sle?no!
- Ty jsem zd?dila po mamince.
- Ne?íkejte, ale sedí vám výborn?!


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Ptá se syn otce:
- Tati kdo je to abstinent?
- To je ?lov?k který pije potají.


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Povídají si dv? spoluža?ky:
- Dneska jsem se ve škole pochlapila.
- Jak to myslíš?
- Dostala jsem dv? koule...


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Mladá ?estv? vystudovaná psycholožka, blondýnka, nastupuje do první práce. Stává se psychologem na základní škole a hned je aktivní a hledá, kde za?ít, jak se uvést v dobrérm sv?tle. Jde na školní dv?r a tam vidí hlou?ek chlape?k?, jak si hrají, a pak jednoho, který stojí opodál, nic ned?lá, jen tak popojde krok vlevo, pak dva doprava. Psycholožka si ?íká - No to je jasné, introvert, za?nu s ním
a zapojím ho do hry.
Jde k n?mu a ?íká:
- Copak se d?je, že si dneska nehraješ s ostatními?
A chlape?ek se nasupí a odsekne:
- Ty krávo, já jsem branká?.


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 7x Ohodnotit Email
P?ijde chlapík do obchodu a ?ekne prodava?ce:
- Chci metr mléka.
Prodava?ka aniž by dala n?co najevo vezme metr, položí ho na pult a vylije podle n?j mléko. Chlapík se na ni chvíli dívá a nakonec prohlásí:
- M? nenasereš - zabalit!


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Ve t?íd? se d?ti baví o svých prarodi?ích. Na ?ad? je Pepí?ek, který ?íká:
- M?j d?de?ek m?l strašnou smrt, on zem?el v koncentra?ním tábo?e.
- To je strašné Pepí?ku, tv?j d?de?ek byl opravdu hrdina a jak se to stalo?
- No von se ožral a spadl ze strážní v?že.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Vrací se ze školy uplakaný syn a ?íká:
- Tati, spolužáci se mi sm?jí, že jsem na kluky!
Otec odpoví:
- Nic si z toho ned?lej, u nás v rodin? je to d?di?né, já jsem na kluky, d?da byl na kluky a prad?da rovn?ž.
- A je v?bec n?kdo v naší rodin? na holky?
- Ano, teta Vendula...


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- M?j manžel má maturitu a po?ád si plete m?, mn? a mne...
- Jo, to m?j manžel má dokonce vysokou... a plete si m? a servírku z Berouna...


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Co je pro chlapa nejhorší na sexu zezadu?
.
.
Když je vep?edu.


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Víte co se stane z komára když si vezme viagru?
.
.
Šicí stroj.


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Víte, kdy je ?lov?k opravdu naivní?
.
.
No p?ece p?i pohlavním styku: tehdy je na i v ní.


Vtip číslo 27 Známka 4.00 Posláno 5x Ohodnotit Email
Co to je? Je to dlouhé, bílé a na konci je hovno.
.
.
Výplatní páska.


Vtip číslo 28 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Obchodní cestující odlet?l na služební cestu do Miami. Jelikož se mu tam velice líbilo, tak hned, jakmile vy?ídil pracovní povinnosti, tak si vzal týden dovolené a rozhodl se tam z?stat. A jelikož tam necht?l být sám, tak poslal fax svému p?íteli ze studií:
- Vezmi sebou moji manželku a svou milenku a p?ile? za mnou nejbližším letadlem, a? si užijeme týden zábavy.
Jeho p?ítel okamžit? odepsal:
- Já a tvoje žena p?iletíme dneska v 11:30. Jak dlouho už o nás dvou víš?


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Soudce u soudu:
- Takže, milá paní, vy jste na obale namísto Podávat s ledem ?etla Podávat s jedem?


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Víte jaký je rozdíl mezi sojou a vibrátorem?
.
.
Obojí je náhradou masa.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster