Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 3.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
?íká jeden ruský d?lník druhému:
- Tak si p?edstav, že už p?t let d?lám ve fabrice na šicí stroje, tak si ?íkám, že bych si mohl n?jaký doma postavit. Tak nosím jednu sou?ástku za druhou, ale a? to skládám jak chci, vždycky z toho vyjde kulomet...


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Na molu u mo?e sedí spolu Marie a Josef. Komíhají nohami ve vod?. Vedle nich se po hladin? prochází neš?astný malý Ježís a se slzami v o?ích ?íká:
- Já se chci taky koupat!


Vtip číslo 3 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde MatFyzák do fotolabu:
- Pot?eboval bych vyvolat fotky.
-9 x 13?
-117 - pro?...?


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
?ty?i zásady š?astného manželství:
1. Je d?ležité najít si ženu, která umí va?it a uklízet.
2. Je d?ležité najít si ženu, která umí vyd?lat peníze.
3. Je d?ležité najít si ženu, která má ráda sex.
4. Je d?ležité, aby se tyto t?i ženy nikdy nesetkaly.


Vtip číslo 5 Známka 5.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
P?ijde žena k doktorovi:
- Pane doktore, cítím se špatn?.
Léka? jí radí:
- Každé ráno nala?no vypijte jedno syrové vají?ko.
- Pane doktore, ale já vají?ka nesnáším.
- A kdo po vás proboha chce, abyste je snášela?


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Manžel ?íká žen?:
- Dnes jsem t? zahlédl na ob?d? s cizím mužem. Chci vysv?tlení a chci slyšet pravdu!
- Tak si to ujasni, co chceš. Vysv?tlení, nebo pravdu?


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
P?ijde kapitán Titaniku k námo?ník?m a ?íká jim:
- Mám pro vás dv? zprávy, jednu špatnou a druhou dobrou, kterou chcete slyšet jako první?
- Tu dobrou.
- Dostaneme 11 Oskar?!


Vtip číslo 8 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Inseminátor odjízdí z kravína, kdyz tu se rozletí vrata a vybehne za ním krava.
- No co je, co chces?, ptá se ji.
- Jeste pusu!


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Nad?ízený se ptá pracovníka:
- Co myslíte, že je základní problém v naší firme: Nev?domost nebo nezájem?
- Nevím. A ani m? to nezajímá.


Vtip číslo 10 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Stáj Ferrari z mistrovství sv?ta Formule 1 zjistila, že skupina nezam?stnaných mladík? z Liverpoolu dokáže v neuv??iteln? krátkém ?ase ukrást pneumatiky z auta - a to bez speciálního ná?adí. Vyzkoušeli si jejich schopnosti na závodních vozech a kompletní vým?nu pneumatik kluci zvládli pod 4 sekundy.

Závody se dnes víc než na trati vyhrávají v depu. Dosavadní tým mechanik? byl proto propušt?n a p?íležitost dostali mladíci. Vyvstal však závažný problém. P?i prvním závod? sice kluci opravdu za mén? než 4 sekundy pneumatiky vym?nili - ale b?hem dalších 10 sekund sta?ili v?z p?est?íkat, p?emalovat mu startovní ?íslo, prodat ho stáji McLaren a zmizet.


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Byl jeden mladý muž a cht?l být slavným básníkem.
- Chci, aby má díla ?etl celý sv?t, aby lidé p?i ?tení propadali emocím, aby k?i?eli, plakali, rudli vzteky a dupali a nikdy nezapomn?li, co ?etli.
Jeho p?ání se splnilo. Píše v Redmondu chybové hlášky pro Microsoft.


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?íjde policajt do obuvi:
- Prosím vás, máte hn?dé kožené polobotky?
- Máme. Jaké máte ?íslo?
-158.


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Vyšet?uje sov?tská komise havárii v ?ernobylu.
- Vodo, ty za to m?žeš!
- Já, voda blahodárná, d?lnickou rukou nabíraná, já ne, já za to soudruzi nem?žu.
- Tak tedy písku, ty za to m?žeš!
- Já, písek kyprý, d?lnickou rukou prosívaný, ne soudruzi, já na tom nemám žádnou vinu.
Obrátí se tedy na cement, ale ten na nic ne?eká a ?íká:
- No na m? to soudruzi nesvád?jte, já jsem tam vubec nebyl...


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Noviná? zpovídá stoletého Kavkazana:
- Jaké máte plány do budoucna?
- Na ja?e se budu ženit.
- Ve vašem v?ku?!
- Já ani nechci, ale táta jinak nedá...


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Soudruh Lenin ?íká ostatním soudruh?m:
- Soudruzi, revoluci musíme odložit. Soudruh Dzerdzinský jel na ryby.
Jeden soudruh se Lenina zeptá:
- A bez n?ho by to nešlo?
- Bez n?ho ano, ale ne bez Aurory.


Vtip číslo 16 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi bungee- Jumpingem a orálním sexem od tchýn??
.
.
Žádný! Obojí je celkem slušnej úlet, jenom se nesmíš podívat dol?!


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Sle?no, cht?l bych s Váma chodit.
- Výborn?, jste druhý v po?adí.
- A kdo je první?
- Kdokoliv jiný!


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Prosím únosce, který unesl moji tchýni a poslal její pravý ukazovácek, a? p?edloží další d?kazy.


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Orgasmus má 6 fází:
- Astmatickou: ACH, ACH!
- Geografickou: SEM, SEM!
- Matematickou: JEŠT?, JEŠT?!
- Náboženský: M?J BOŽE!
- Sebevražedný: UMÍRÁM!
- Vražedný: P?ESTA? A ZABIJU T?!


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Odchází chlap z no?ního klubu a holka na n?j volá z okna:
- Máš v?bec potvrzení že nemáš AIDS?
- Mám!
- Tak ho zaho?!


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Malá Katka se ptá maminky:
- Mami jak se d?lají d?ti?
Po chvíli uvažování matka odpoví:
- No víš Katko, otec dá mamince vzácné semínko, z kterého jí v b?íšku naroste d??átko.
- A to semínko musíš spolknout?
- Nooo...to jen když chci nové boty...


Vtip číslo 22 Známka 3.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
V nemocnici p?i vizit? n?jaký chlap prohlašoval, že je Napoleon. Primá? se vlídn? ptá:
- A kdo vám to ?ekl, že jste Napoleon?
- To mi ?ekl B?h.
Z kouta se ozve:
- Kecá, nic jsem mu ne?íkal!


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Nosí- Li žena snubní prsten, znamená to, že je vdaná.
Nosí- Li žena oby?ejný prsten, nic to neznamená.
Nosí- Li žena snubní i oby?ejný prsten, je vdaná, ale to nic neznamená.


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Tati, pro? ses oženil s maminkou?
- Vidíš? obrací se muž k žen?.
- Ani to dít? to nedokáže pochopit!


Vtip číslo 25 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Manželka celou noc nep?išla dom?, asi má milence.
- Prosím vás to hned nesmíte myslet na nejhorší, t?eba ji jen p?ejelo auto.


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Pane doktore, dejte mi n?jaké prášky proti chamtivosti.
- Ale dejte mi jich hodn?, hodn?, hodn?!!!


Vtip číslo 27 Známka 1.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Ptá se pocestný babi?ky:
- Na? máte tu pistoli?
- To kv?li znásiln?ní!
- Ale já vás nechci znásilnit!
- Ale budeš muset!


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Maminka veze syna do školy. Když Pepí?ek vystoupí, nezapomene se zeptat:
- A jak to mami, že jsme dnes nepotkali žádné idioty, amatéry, nemehla,
hovada, poseroutky ani debily?
- To je tím, že t? dneska nevezl tv?j tatínek!


Vtip číslo 29 Známka 2.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Manžel se vrácí z hospody a nem?že se trefit do dve?í. Manželka se jde po p?ti minutách podívat, co mlátí do dve?í, spat?í manžela a povídá:
- Ty máš ale opici!
A manžel odpoví:
- Jsem rád, že jsi sebekritická...


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Pro? muži nosí pruhované pyžamo?
.
.
Protože v noci d?ou jako trestanci.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster