Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Kdy m?že žena vyndat ruce ze d?ezu, p?estat žehlit, prát a uklízet?
.
.
Když p?ivezou uhlí.


Vtip číslo 2 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Co znamená 50 policejních aut p?ed zvláštní školou?
.
.
T?ídní sch?zku.


Vtip číslo 3 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Budu s tebou v posteli jen chvíli, mihnu se okolo tvých nejintimn?jších míst, pohladím ti nohy, ucítíš m?j dech a pak už budu jen létat
. . . . . . . . . . . . . . . . tv?j prd.


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jedna paní vejde do lékárny a od lékárníka žádá jed.
- Vážená paní, na co vám ten jed bude?
- Chci zabít svého manžela!
- Ale já vám nem?žu ten jed prodat, aby jste n?koho zavraždila!
Paní potom vytáhne z kabelky fotku, na které je muž a žena v jednozna?né pozici. Muž na fotce je její manžel a žena na fotce je lékárníkova manželka.... Lékárník zdvihne fotografii a p?ikývne:
- Promi?te, nev?d?l jsem, že máte recept!


Vtip číslo 5 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi oooh a aaah?
.
.
Asi p?t centimetr?.


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Co jde dovnit? suché, ven vlhké a dává h?ejivé uspokojení?
.
.
Sá?ek ?aje.


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Co máte v tom kufru? vyzvídá celník.
- Krmení pro králíky, informuje ob?an.
- Ukažte!
Pán teda s nevolí otevírá kufr... V n?m kafe, ko?ak, ?okoláda, drahý doutníky, šunka...
- Tak tohle budou žrát králíci?" zvedá obo?í státní zam?stnanec.
- Když nebudou, tak a? t?eba chcípnou, mrchy zmlsaný!


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Žena za volantem - to je jako hv?zda na nebi.
Ty jí vidíš a ona teba ne...


Vtip číslo 9 Známka 1.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Pro ty z vás, kterí dávají pozor na to, co jedí, je zde definitivní slovo na téma výživa a zdraví. Je posilou ducha kone?n? v?d?t, že skute?nost p?ece jen odporuje všem léka?ským výzkum?m:
1. Japonci jedí velice málo tuku a trpí mén? infarkty, než Britové nebo Ameri?ané.
2. Mexi?ané jedí hodn? tuku a také trpí mén? infarkty, než Britové nebo Ameri?ané.
3. Japonci pijí velice málo ?erveného vína a trpí mén? infarkty, než Britové nebo Ameri?ané.
4. Italové pijí nadm?rná množství ?erveného vína, ale také trpí mén? infarkty, než Britové nebo Ameri?ané.
5. N?mci pijí hodn? piva a jedí spoustu klobás a tuku a trpí mén? infarkty, než Britové nebo Ameri?ané.

ZÁV?R: Jezte a pijte co chcete. Je jasné, že to, co ve skute?nosti zabíjí, je angli?tina.


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Doktor se ptá pacienta:
- Kou?íte?
- Ne.
-Škoda, to vám budu muset zakázat n?co jiného.


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
?íká chlap v tramvaji sle?n?, která stojí p?ed ním:
- Sle?no, tady se m?žete držet té ty?e, aby jste neupadla.
- Ale já už se mám ?eho držet" odpoví mu sle?na.
- To já vím, ale já už na p?íští zastávce vystupuju.


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Závislák sedí p?ed po?íta?em a najednou se zamyslí:
- Sakra, vždy? já jsem úpln? závislej na Internetu...
Chvíli p?emýšlí, potom otev?e nové okno v prohlíže?i a povídá si:
- Ale n?kde tu proti tomu p?ece musí n?co být!


Vtip číslo 13 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Za?íná zkouška z anatomie. Asistent donesl dv? kostry a zavolali prvního studenta.
- Popište, co zde vidíte.
- Kostry.
- Podrobn?!
- Lidské kostry?
To už soudruhu profesorovi došla trp?livost.
-?lov??e, vy že jste student socialistické vysoké školy? To si opravdu nepamatujete žádné podrobnosti z toho, co jsme vám celou tu dobu vtloukali do hlavy?
Student se nejist? zadíval na pom?cky:
-Že by to byli... to snad ne... Marx a Engels?


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Líste?ek za st?ra?em zaparkovaného auta:
Zpráva pro zlod?je: Nádrž je prázdná, rádio nemám a motor je vylágrovaný.
Druhý den p?ibyl další líste?ek:
Pro majitele auta: Takže kola ti byly vlastn? na hovno.


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Žena ukryla milence do sk?ín?. Ten tam strávil ?ty?i hodiny. Když už myslel, že manžel tvrd? spí, oblékl si ženin kožich a plížil se opatrn? ven. Manžel se pohnul a v polospánku se ho zeptal:
- Kdo jste?
- Mol.
- A kam nesete ten kožich?
- Sním si ho až doma!


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Radostná zpráva pro všechny: Od 1.ledna 2004 se zlev?uje uhlí o 50%! Ale pouze živo?išné, aby jsme se z toho zdražování neposrali...


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Pr?vodní znaky hospodá?ských cykl?:
V období ekonomické recese p?ichází o práci Váš soused.
Krize se vyzna?uje tím, že o práci p?icházíte Vy sám.
A ekonomické oživení nastává, když o práci p?ijde Vladimír Špidla.


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Inzerát:
Mladý, pohledný, sportovec, abstinent, neku?ák, finan?n? zajišt?ný. Auto, barák, chalupa na horách, tu?né konto mám.
Zn: Nikoho nehledám, jen se chválím.


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Na oslav? jedné šlechtické svatby se baví Angli?an se Skotem:
- Vy skoti jíte ovesnou kaši. My v Anglii ji dáváme koním.
- Tak vidíte, odpoví na to Skot "proto jsou anglické kon? a Skotové nejlepší na sv?t?.


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?i písemce se baví dva kámoši:
- Ten u?itel je ale idiot.
Od tabule se ozve:
- Ticho! Každý si na to musí p?ijít sám.


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Ptá se manžel manželky:
- Prosím t?, co to žehlíš?
- Jak vidíš, tak žehlím svoji podprsenku.
- A na co, prosím t?? Vždy? do ní nemáš stejn? co dát.
- Tob? taky žehlím trenýrky...


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
V nemocnici leží pacient.
- Pane Nováku, kolik vážíte?
-78 kg.
- A kolik m??íte?
-176 cm, pane doktore.
- Nejsem doktor, jsem truhlá?.


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Manžel se vrátil p?ed?asn? dom? a našel manželku nahou v posteli. Rozev?el sk?í? a vypadl z ní na n?ho chlap.
- Co tady d?láte? zeptal se.
- Já jsem mol a odcházím.
- A pro? máte na sob? tu bundu?
- Tu si dojím doma.


Vtip číslo 24 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Telefonuje chlapík hasi??m:
- Rychle, okamžit? prije?te k nám, ho?íme!
- Dob?e pane, jak se k vám dostaneme?
- Ježíš, to už nemáte ty velký ?ervený auta..?!?


Vtip číslo 25 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Pane, váš pes pokousal moji tchýni!
- Panebože, snad m? nechcete žalovat?
- To ne, já bych ho cht?l koupit.


Vtip číslo 26 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Povídá jedna myška druhé:
- Ty, tak jsem slyšela, že chodíš s netopejrem...
- Cože???!!! Ten mizera! A mn? ?íkal, že je u letectva!


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Jaký je rozdíl mezi ?esnekem, viagrou a kokotem?
- ?esnek prodlužuje život
- Viagra prodlužuje soulož
- Kokot prodlužuje porady...


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
V salonu se kovbojové hádají, kdo je lepší st?elec. Jeden mladý honák povídá sebev?dom?:
- Vidíte támhletu žárovku?
Vytáhl p?ta?ty?icítku a prásk! Žárovka se rozprskla. Starý kovboj mu poklepe na rameno.
- Te? se koukej!
Vytáhne boucha?ku, zamí?í na další žárovku - prásk! - žárovka zhasne, zamí?í znova - prásk! - a žárovka se znovu rozsvítí.
- To jste celí vy, mladý. Pro? všechno hned ni?it? Sta?í povolit... a zase utáhnout!


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
- Prosím vás, stihnu vlak ve 14:30, když p?jdu p?es vaše pole? ptá se
turista.
- Ano, a když potkáte mého býka, tak stihnete i ten ve 14:00.


Vtip číslo 30 Známka 4.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Tati, pot?eboval bych nový harddisk...
- A kouzelné sloví?ko?
- To snad ne! Všechno je dneska zaheslovaný!


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster