Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 3.00 Posláno 7x Ohodnotit Email
Jede chlap po poušti na velbloudu a dostane brutální chu? na ženskou. Chvíli ?umí na velblouda a nakonec si ?ekne: P?ece nejsem žádnej zoofil a jede dál.
Po p?l hodin? dostane ješt? v?tší chu?. Sleze z velblouda, stoupne si za n?j, ale velbloud je moc vysokej. Tak si postaví hromádku, vyleze na ni, ale velbloud o kousek popojde. Postaví druhou hromádku, vleze na ni, ale velbloud zas popojde. Tak sedne a jede dál.
Za další p?l hodiny dostane nejv?tší chu? na ženskou, jakou kdy mohl mít. Našt?stí o pár metr? dál se ozývá ze studny ženská, která k?i?í o pomoc:
- Jestli m? n?kdo vytáhne, tak mu splním co bude chtít.
Chlap ženskou vytáhne. Ženská se za?ne vysvlékat a chlap na ni:
- Sle?no, mohla byste mi podržet toho velblouda?


Vtip číslo 2 Známka 2.00 Posláno 16x Ohodnotit Email
P?ijde u?itel do t?ídy a ?ekne:
- Tak d?ti tato místnost má 15m2, sluní?ko sem svítí pod úhlem 20 stup??, kolik mi je let?
Udivené d?ti otev?ou pusu doko?án a neví.
P?ihlásí se Pepí?ek a ?ekne:
-48 let
Na to u?itel ?ekne:
- Jak jsi na to p?išel Pepí?ku?
Pepí?ek odpoví:
- Já mám doma bratrance, kterému je 24 let a táta ?íká ze je nap?l debil...


Vtip číslo 3 Známka 1.00 Posláno 100x Ohodnotit Email
Opaluje se krásná blondýnka na balkón?, když tu se k ní spustí
provázek se vzkazem:
Jestli se chcete se mnou milovat zatáhn?te jednou, jinak zatáhn?te ?ty?icetkrát a t?ch posledních deset rychle.


Vtip číslo 4 Známka 3.50 Posláno 55x Ohodnotit Email
Pro? jsou muži jako ?okoláda?
1. Nikdy dlouho nevydrží.
2. Vždycky zanechají fleky, když se rozeh?ejí.


Vtip číslo 5 Známka 1.50 Posláno 2x Ohodnotit Email
Pane doktore! Musíte mi pomoct! Každou noc mám strašný sen - p?ijde ke mn? n?kolik nádherných, jen lehce oble?ených žen a za?nou se ke mn? p?ibližovat...
- Zatím to nevypadá až tak strašn?. A co se d?je dále?
- Já je potom od sebe odtla?uju...
- To už je horší, ale nechápu jak vám mohu pomoci?
- Pane doktore, Zlamte mi ruce!!!


Vtip číslo 6 Známka 1.00 Posláno 27x Ohodnotit Email
- Nemám nic proti tomu, abys šel na pivo, povídá paní Nováková panu Novákovi.
- Jenom chci, abys byl do osmi doma.
- Tak jo, odpoví radostn? Novák.
- Do osmi budu doma a pak p?jdu.


Vtip číslo 7 Známka 1.00 Posláno 22x Ohodnotit Email
Milování to je v dnešní dob? 8 vte?in p?edehry a zbylých 12 vte?in je tvrdý únavný sex.


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 18x Ohodnotit Email
Roz?iluje se d?chodce nad malým Pet?íkem:
- Po?kej ty uli?níku, já zajdu do mate?ské školky a ?eknu paní u?itelce že kou?íš!
- Zbyte?ná námaha, d?do, já jest? do školky nechodím.


Vtip číslo 9 Známka 2.00 Posláno 53x Ohodnotit Email
?íšník se ptá v pizzerii blondýny:
- Mám vám tu pizzu nakrájet na 8 nebo 12 kousk???
- Na osm... dvanáct bych nikdy nesn?dla .. odpoví blondýna...


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jde opilec po lese a tak n?jak vrazí do stromu, tak povídá:
- Pardon, nezlobte se
Obloukem uhne a za chvíli zase bum a zase:
- Pardon, já opravdu necht?l.
Když se to stane asi tak po desáté rezignovan? si sedne na bobek a ?íká si:
- No nic, radši po?kám, až ten pr?vod p?ejde...


Vtip číslo 11 Známka 1.00 Posláno 73x Ohodnotit Email
Pane doktore, pane doktore, nutn? pot?ebuju brejle...
- No to vidím, tady je stánek s hranolkama!


Vtip číslo 12 Známka 2.00 Posláno 5x Ohodnotit Email
Potkaly se na trhu t?i kamarádky. Ta jedna povídá:
- Ten m?j Franta, jak mu sáhnu na pytlík, tak ho má studený.
- Ten m?j Pepa taky.
T?etí ne?ekla nic. Na druhý den se op?t sejdou na trhu a ta t?etí, co ne?íkala nic, má monokla pod okem.
- Proboha, co se ti stalo?
Ále, ve?er jdu spát s manželem, sáhnu mu na pytlík a ?íkám:
- Ty ho máš studený jak Franta a Pepa.


Vtip číslo 13 Známka 1.00 Posláno 74x Ohodnotit Email
Víte co je to dobyt?í láska?
.
.
Když jste nadrženej jako býk... ?ekáte jako v?l... a ta kráva nep?ijde.


Vtip číslo 14 Známka 5.00 Posláno 24x Ohodnotit Email
Dva chlapi loví kachny a po n?kolika neúsp?šných hodinách se jeden z
nich ptá:
- Hele, ?lov??e, n?jak nem?žeme nic ulovit, nevíš ?ím by to mohlo být?
- No... podle mn? je to tim, že ty psy nehážeme dostate?n? vysoko...


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 17x Ohodnotit Email
- Jenom žádnou paniku, uklid?uje léka? pacienta, tuto operaci už jsme provád?li nejmén? t?icetkrát. Jednou se musí povést.


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 20x Ohodnotit Email
Neraduj se ze sv?tla na konci tunelu... s maximální pravd?podobností je to jen protijedoucí lokomotiva!


Vtip číslo 17 Známka 1.00 Posláno 40x Ohodnotit Email
Víte, pro? má letadlo vrtuli?
.
.
.
Aby chladila pilota.
Nev??íte? Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se bude pilot potit.


Vtip číslo 18 Známka 1.00 Posláno 15x Ohodnotit Email
- Na co pijete, pane Ne?as? Na radost nebo na žal?
- Na dluh, pane vrchni..., na dluh...


Vtip číslo 19 Známka 3.00 Posláno 33x Ohodnotit Email
Nikdy nev?? zá?ícím o?ím ženy... m?že to být jen slunce, které svítí skrz její dutou hlavu!


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Manželka jede autem, když najednou slyší n?jaké klapnutí. Zastaví, obejde celé auto, podívá se pod n?j a n?co tam leží. Tak to vezme, uloží do kufru a jede rychle dom?. Tam ?íká manželovi:
- Pepí?ku, n?co nám upadlo z auta.
Manžel otev?e kufr, a ?íká:
- To je v po?ádku Janicko, ale ten poklop od kanálu musíš vrátit zpátky.


Vtip číslo 21 Známka 1.00 Posláno 81x Ohodnotit Email
Jak d?líme ženy? Na DÁ MI a NEDÁ MI.
Jak d?líme muže? Na M?ŽE a NEM?ŽE.


Vtip číslo 22 Známka 1.00 Posláno 26x Ohodnotit Email
Chlape?ek se ptá muže v uniform?:
- Strejdo, vy ste policajt?
- Ne, chlape?ku, já jsem železni?á?, to jsem se jen tak blb? zakoukal...


Vtip číslo 23 Známka 0 Posláno 19x Ohodnotit Email
Do knihkupectví vstoupí žena v ?erném, v ruce drží knihu 'Houby okolo
nás'. Knihkupec jí stiskne ruku a praví:
- Up?ímnou soustrast, vydavatelství už tu chybu opravilo.


Vtip číslo 24 Známka 1.00 Posláno 14x Ohodnotit Email
V pivnici se ptá štamgast šéfa:
- Co je to tu za divnej smrad?
-?erstvej vzduch, Pepane, v?tráme.


Vtip číslo 25 Známka 4.00 Posláno 43x Ohodnotit Email
Víte, kdo je to ?idi??
.
.
.
Osoba, která udržuje chodce v dobré b?žecké kondici.


Vtip číslo 26 Známka 1.00 Posláno 8x Ohodnotit Email
Chytí rybá? st?íbrnou rybku a rybka na n?j:
- Prosím nezabíjej m? a já ti splním jedno p?ání!
Rybá? tak p?emýšlí, co dobrého si p?át, a pak ho napadne, a? už není válka v ?e?ensku. Ale rybka mu ?íká:
- Víš, já jsem jenom st?íbrná rybka a tohle je na m? moc velká p?ání, nemáš n?co leh?ího?
- Tak dob?e, a? mám hez?í ženu.
Rybka se ptá:
- Nemáš aspo? fotku?
Tak ji rybá? ukáže fotku svojí ženy, rybka se na ni chvíli dívá a pak se zeptá:
- Kde jsi povídal že je to ta válka?


Vtip číslo 27 Známka 1.66 Posláno 55x Ohodnotit Email
P?ijde chlap dom? a už od dve?í volá:
- Stará, voble? se, vyhrál sem milión!!
- A co si mám vzít na sebe, drahý?
- To je jedno. Vem si co chceš a HLAVN? UŽ VYPADNI!!!


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 4x Ohodnotit Email
Právník informuje klienta, který má sv?d?it na svoji obhajobu:
- Musíte p?ísahat, že ?eknete pravdu a nic než pravdu. Rozumíte mi?
- Ano, rozumím.
- Víte, co se stane, když ne?eknete pravdu?
- Nooo... mám pocit, že to vyhrajeme.


Vtip číslo 29 Známka 1.50 Posláno 3x Ohodnotit Email
Na lodi prosí sle?ny starého mo?ského vlka, aby jim vypráv?l n?jaký vtip. Námo?ník se ošívá, že zná jen samé sprosté. A d?v?ata na to, a? tedy místo každého sprostého slova zakašle, že už si to domyslí. Námo?ník spustí:
- Echm, echm echm echm. Chrchly Chrchly echm, chm echm chrchly hrchly. Chrchly chrchly, echm echm... Doprdele, te? sem to zkurvil.


Vtip číslo 30 Známka 0 Posláno 14x Ohodnotit Email
?ty?i lordi chodí pravideln? každý ?tvrtek do klubu hrát bridge. Jednou se však místo lorda Soamese objeví jeho sluha James a vy?izuje:
- Jeho lordstvo má dámskou návšt?vu a vzkazuje, že bude- Li moci, nep?ijde, a nebude- Li moci, p?ijde.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster