Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Blondýnka zastaví s autem v k?ižovatce a stojí. Z auta vystoupí naštvaný chlap a k?i?í na ženskou za volantem druhého auta:
- Ty krávo, d?lala jsi n?kdy ?idi?ák?!
A blondýna odpoví
- Ur?it? víckrát než ty, debile...!


Vtip číslo 2 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Bylo to šokující vyvrcholení...
Místo orgasmu p?išel manžel...


Vtip číslo 3 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
Sedí kluk s holkou na lavi?ce v parku.
- Jano, m? je strašná zima na ruce. Mohu si je oh?át mezi tvými stehny?
- Ale samozrejme.
Po chvíli oh?ívání rukou ?íká dívka:
- Jirko, nezebou t? taky uši?


Vtip číslo 4 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Co je rychlejší, než Škodovka, která jede z kopce?
.
.
Její zadní kolo.


Vtip číslo 5 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde chlap do galanterie:
- Cht?l bych koupit manželce rukavice, ?íká prodava?ce, ale neznám její velikost.
- Zkusíme vybrat. Má asi takto velikou ruku? Vložila svou do jeho.
- Ano, ano, to bude její velikost! No, a ješt? bych cht?l podprsenku a kalhotky...


Vtip číslo 6 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde zna?n? podnapilý student na zkoušku:
- Pane profesore - škyt - m?že u vás - škyt - opilý student ud?lat zkoušku?
Profesor se zamyslí a po chvíli odpoví:
- Ano, m?že.
Student se oto?í ze dve?í zavolá:
- Kluci, je to dobrý... p?ineste ho.


Vtip číslo 7 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Seznámí se mladý muž s blondýnkou. P?i rozlou?ení se zeptá:
- Mohu ti zítra zavolat do práce?
- M?žeš, ale kdyby to brala šéfová, Tak to polož.
- Jak jí ale poznám?
- Je zrzavá a má brejle.


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Není dobré u?it se od mládí jen jednomu plaveckému stylu. Nap?íklad jeden m?j známý spadl do studny, um?l plavat jenom motýlka a umlátil se o st?ny.


Vtip číslo 9 Známka 1.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Do zverimexu vrazí roz?ilený muz s ledním medv?dem na vodítku:
- Kde je ten hajzl?
- Který? ptá se prodava?ka.
-Ten, co mi p?ed rokem prodával bílého k?e?ka!


Vtip číslo 10 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Po divokém mejdanu se chlap vzbudí vedle cizí ženy a ptá se:
- Proboha, kolik ti je let?
- No p?ece tolik, na kolik vypadám!
- Nekecej, tak dlouho ?lov?k nežije!


Vtip číslo 11 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
B?hem návšt?vy na blázinci se ptá návšt?vník ?editele, podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda n?kdo bude zav?en nebo ne. ?editel vysv?tluje:
- No my napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lži?ku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnili.
Návšt?vník povídá:
- Aha, rozumím, normální ?lov?k vezme kýbl aby to šlo rychleji, že?
?editel:
- Ne, normální ?lov?k vytáhne špunt... Chcete pokoj s balkonem nebo bez?


Vtip číslo 12 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Kapitán letadla hlásí jako oby?ejn?:
- Vážené dámy a pánové, vítám Vás na palub? letadla. Náš let probíhá nad Atlantickým oceánem, ve výšce 10.000 metr?,
rychlost je 900 km/h, teplota vzduchu... Sakra! Do prdele! M? šlehne! Ježíšmarjáá!
Kapitán se odml?í, mrtvolné ticho, pasažé?i jsou bledí, panika, k?ik...
Po delší chvíli se kapitán ohlásí:
- Dámy a pánové, prosím, omluvte m?! Letuška m? polila kávou. Kdybyste vid?li moje nohavice zep?edu...
Jeden z pasažér? zak?i?í:
- Ty hovado! Kdybys vid?l moje nohavice zezadu!!!


Vtip číslo 13 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
- Volám kontrolní v?ž, tady Boeing 747 na trase Boston - New York, selhaly všechny motory, co máme proboha d?lat, opakuji selhaly všechny motory u Boeingu 747 na trase Boston - New York, odpovezte !!!
- Tady kontrolní v?ž, nek?i?te, uklidn?te se, už si vás škrtám...


Vtip číslo 14 Známka 1.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
— Pane doktore, mám utkv?lou p?edstavu, že jsem m?ra.
— Ale to musíte k psychiatrovi, já jsem zuba?.
— Když u vás se svítilo...


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
Mladík jede v kupé s neznámou sle?nou. Když ho dlouhé ticho p?estane bavit, osloví ji:
- Pro? po?ád ml?íte, sle?no?
- Ml?ím, protože chci, odsekne sle?na.
Mladík vysko?í a spráskne ruce:
- Tak vona chce - a ml?í!


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Z dopisu:
Drahá, odpus? mi, že jsem k Tob? minulý týden nep?išel, ale byl jsem pít a nemohl jsem dva dny p?ijít k sob?, natoz k Tob?...


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 1x Ohodnotit Email
P?ijde pár do ?ínské restaurace a objednávají si z jídelního lístku.
P?icupitá šikmooký majitel podniku a ptá se:
- Uš ste si vybráli?
V tom paní oto?í stránku a na ní jsou speciality podniku. Paní se nesta?í divit, když tam vidí pe?ené ko?ky, potkany a pokrájené psíky. Zalomí ruce:
- Ježkovy vo?i!
- Skv?lý výb?r paní, uš se to nesé...


Vtip číslo 18 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Mladá matka kojí ve vlaku dít?, to nechce pít.
Matka ho nabádá:
- Když nebudeš pít, nabídnu prso tady tomu pánovi!
Scéna se n?kolikrát opakuje a pán vyp?ní:
- A? se ten mr?ous kone?n? rozhodne, už jsem p?ejel p?t stanic!


Vtip číslo 19 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Dva trose?níci se zachrání na opušt?ném ostrov? a jeden ?íká druhému:
- Žádný strach, ur?it? nás najdou.
- Pro? jsi si tak jistý?
- Finan?nímu ú?adu dlužím t?ista milion?...


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 3x Ohodnotit Email
Zajíc bezí po lese a uvidí velkou jámu, prihopsá k ní a v jáme uvidí vlka.
- Vlku, ty jsi takovej hajzl, já na tebe plivnu... a plivl na n?j.
- Zajíci, az se dostanu odsud, tak t? zabiju!
- Poslouchej vlku, koho chceš tady zastrašit? Já t? po?urám... a po?ural ho.
- Zajíci, kur?a to jsi p?ehnal!
- Poslouchej vlku, ty jsi tak strašný debil, já se na tebe vyseru...
Zajíc za?al srát, smekla se mu noha a spadl k vlkovi do jámy.
- Poslouchej vlku, ty tomu nebudeš asi v??it, ale já se ti p?išel omluvit...


Vtip číslo 21 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
Astronomové zjistili, že se Mesíc stále vzdaluje od Zem?. Pokud je rychlost vzdalování konstantní, obíhal p?ed 85ti miliony let cca 10 metr? od povrchu Zem?. To vysv?tluje vym?ení dinosaur?, zejména t?ch vysokých.


Vtip číslo 22 Známka 5.00 Posláno 0x Ohodnotit Email
' or 1=1


Vtip číslo 23 Známka 5.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
P?ijde chlap k doktorovi a povídá:
- Pane doktore, já mám úpln? ?ervené oko.
- Ukažte. No jo, máte pravdu. Souložil jste v?era?
- Ano
- A p?edev?írem?
- To taky
- A co minulý týden?
- Taky, každý den.
- Tak to je jasné.... To máte prázdný pytlík a svítí Vám kontrolka...


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster