Logo Vtipů

 -1-   -2-   -3-   -4-   -5-   -6-   -7-   -8-   -9-   -10-   -11-   -12-   -13- 
 -14-   -15-   -16-   -17-   -18-   -19-   -20-   -21-   -22- 


Vtip číslo 1 Známka 2.00 Posláno 40x Ohodnotit Email
P?ijde Japonec do našich potravin a ptá se blondýnky za kasou:
- Honk tenk tin kong, hank henk hink Coca- Cola!
Prodava?ka se na n?j nechápav? podívá a ?íká:
-?eho že to chcete 2 litry?!


Vtip číslo 2 Známka 3.00 Posláno 57x Ohodnotit Email
Manželka se v noci probudí a lomcuje s manželem:
- Milá?ku, strašn? bych se cht?la milovat...
- A koho já ti seženu, te?, ve dv? v noci???


Vtip číslo 3 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
V první t?íd? se v zá?í ptá paní u?itelka d?tí:
- Kdo ví, kolik je 1+2?
Nikdo se nehlásí.
- Opravdu to nikdo neví?
Pak se vzadu nesm?le p?ihlásí jedna hol?i?ka:
- Já teda nevím, kolik je 1+2, ale ur?it? je to to samé, jako 2+1, protože operace s?ítání je na t?lese reálných ?ísel komutativní!


Vtip číslo 4 Známka 3.00 Posláno 21x Ohodnotit Email
Nemocni?ní chodbou jde sestra a tla?í vozík s pacientem. Ten na ni žalostn? kouká a prosí:
- Sest?i?ko, zkusíme to ješt? na ARO, prosím!
Sest?i?ka však kategoricky odmítá:
- Paní doktorka ?ekla, že do márnice, tak jedeme do márnice!


Vtip číslo 5 Známka 3.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
Sedí dva chlápci v hospod? a chlastají desítku, jednu za druhou, aby jim uteklo odpoledne. Po t?ech hodinách ticha povídá ten první:
- Tak co, už víš, co dostaneš k Vánoc?m?
Ten druhý se napije, pak ješt? jednou a povídá:
- Jo, díval jsem se do sk?ín? a dostanu ?ákýho chlapa...


Vtip číslo 6 Známka 1.00 Posláno 19x Ohodnotit Email
Pan p?ijde k psychiatrovi a ten mu povídá:
- Pokud Vám mám pomoci, tak mi musíte vypráv?t Váš p?íb?h od za?átku.
- Tak dob?e, na za?átku jsem stvo?il nebe a zemi...


Vtip číslo 7 Známka 2.00 Posláno 26x Ohodnotit Email
- Pane Procházko, co d?láte pro zvýšení t?lesné kondice?
- Mno... každý den s manželkou d?láme malé Procházky.


Vtip číslo 8 Známka 0 Posláno 38x Ohodnotit Email
Baví se dva chlapi v hospod?:
- Manželka si dala na tvá? bahenní masku.
- No a pomohlo to?
- Jo. Dva dni vypadala líp... Potom bahno odpadlo...


Vtip číslo 9 Známka 0 Posláno 26x Ohodnotit Email
Jak je možné, že když z 10. patra spadne krátká ocelová trubka, dol? dopadne bagr?
.
.
V pátém pat?e stojí MacGyver s nožíkem.


Vtip číslo 10 Známka 1.00 Posláno 48x Ohodnotit Email
Malá Helenka se koupe ve van? s brat?í?kem:
- Mamí, a pro? já nemám tu v?c mezi nozi?kama jako Honzí?ek?
- Trp?livost, dít?, trp?livost...


Vtip číslo 11 Známka 3.00 Posláno 22x Ohodnotit Email
- Hele, stará, už si n?kdy vid?la slepici št?kat?
-???
- Tak se podívej do zrcadla...


Vtip číslo 12 Známka 1.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Jdou d?dek s bábou po lese a d?dek najednou ?íká báb?:
- Sundej si kalhoty.
- Ale d?do, nejsme na to trochu sta?í?
- Nevadí, sundej si kalhoty.
- Dy? už jsme to dlouho ned?lali.
- Sundej si kalhoty.
Babka teda nakonec ustoupí a sundá si kalhoty. D?dek je sebere, oblékne si je a ?íká:
-Že je ale kosa, co?


Vtip číslo 13 Známka 2.66 Posláno 6x Ohodnotit Email
O p?estávce jsou na chodb? ve škole t?i žáci. Jeden má dvojku z chování, druhý trojku z chování a t?etí p?tku z bioogie. Jde kolem u?itelka, a ten, co má dvojku ?ekne:
- Já jí zvednu sukni.
Ten s trojkou:
- Já jí stáhnu kalhotky.
A ten s p?tkou:
- A já jí praštím pravítkem p?es koule!


Vtip číslo 14 Známka 0 Posláno 39x Ohodnotit Email
- Tati, m?žu ti ?íct vtip o policajtech?
- Ale synku, copak ty nevíš že jsem policajt?
- Neboj tati, já ti ho ?eknu pomalu.


Vtip číslo 15 Známka 0 Posláno 13x Ohodnotit Email
P?edstavuje chlap svému kamarádovi manželku:
- Tak tohle je Marcela, moje paní, a tam co má tu brož, to je p?edek.


Vtip číslo 16 Známka 0 Posláno 23x Ohodnotit Email
Co nechce žádná žena slyšet p?i vyda?eném sexu?
.
.
Ahoj milá?ku, tak už jsem doma!


Vtip číslo 17 Známka 0 Posláno 9x Ohodnotit Email
Jak muži d?lí své oble?ení?
.
.
Zásadn? na 2 skupiny: na od?vy špinavé a špinavé, ale ješt? nositelné.


Vtip číslo 18 Známka 1.00 Posláno 35x Ohodnotit Email
Kdyby vaše pravá noha byla Vánoce a levá Silvestr, cht?l bych vás navštívit mezi svátky.


Vtip číslo 19 Známka 1.00 Posláno 3x Ohodnotit Email
Dva policajti hlídkují v noci u lesa a náhle jeden povídá:
- Já musím na velkou!
Druhý odpoví:
- Tak si vlez do k?oví, já po?kám.
Po delší dob? ten první vystr?í hlavu z k?oví a povídá:
- Nemáš baterku???
- Proboha to pot?ebuješ na to hovno vid?t? Ptá se ten druhý.
A první odpoví:
- Ale ne, hovno jsem m?l už t?ikrát v ruce, ale obušek nem?žu najít!


Vtip číslo 20 Známka 0 Posláno 0x Ohodnotit Email
P?ijde jeze?ák z práce dom?, manželka mu p?ipraví ve?e?i, on ji sní a pak hned povalí manželku na postel a hodinu se s ní miluje. Druhý den zrovna tak, t?etí den zrovna tak. Po týdnu už chudák ženská skoro nem?že chodit, tak zvedne telefon a zavolá p?edsedovi družstva:
- P?edsedo, nemohl bys mému muži dát víc práce? Poslední dobou je, no, jak to ?íct, až moc bujný...
P?edseda slíbil, že s tím n?co ud?lá. A skute?n?, další den se vrátil manžel z práce s únavou v tvá?i a povídá:
- Hele, já sem ti tak unavenej, že snad dneska ani nebudu žrát a hupnem na to rovnou...


Vtip číslo 21 Známka 1.50 Posláno 2x Ohodnotit Email
Obchodník, cestující letadlem, dostane místo vedle krásné dívky. Dívka ?te n?jakou knihu. Obchodník chce navázat kontakt, a tak se zeptá, co že dívka ?te.
- Sexuální statistiku. Usm?je se ona.
- A co zajímavého jste se dozv?d?la? Chce v?d?t on.
-Že nejdelší penis mají Indiáni a nejv?tší potenci Poláci.
- Zajímavé... Mimochodem, dovolte, abych se vám p?edstavil: Vinetou Kowalski.


Vtip číslo 22 Známka 0 Posláno 11x Ohodnotit Email
Když to vyhodíš je to hn?dé. Když to dopadne je to bagr. Co je to?
.
.
Vají?ko Kinder.


Vtip číslo 23 Známka 2.50 Posláno 71x Ohodnotit Email
- Sle?no vy máte krásné kozy.
-?lov??e, chcete jednu do huby?
- Ano, a tu druhou bych hladil.


Vtip číslo 24 Známka 0 Posláno 14x Ohodnotit Email
- Sle?no, vy vypadáte ?ím dál tím líp.
- Ochhhh, moc d?kuji.
- A ?ím blíž, tím h??.


Vtip číslo 25 Známka 1.00 Posláno 1x Ohodnotit Email
Starý doktor zkouší mladou medi?ku:
- Tak mi kolegyn? rekn?te, který lidský orgán se dokáže zv?tšit až p?tkrát?
Medi?ka se zamyslí a ?íká:
- Mno... je to pánský pohlavní úd.
Doktor na to:
- Ne kolegyn?, je to zornice, ale toho kluka se držte!


Vtip číslo 26 Známka 4.00 Posláno 2x Ohodnotit Email
Tramvaj vjížd?jící do zastávky sebou trhla a sle?na, stojící u dve?í, neudržela rovnováhu a dosedla do klína sedícímu muži v nejlepších letech. Celá z?ervenala vstala a omlouvá se:
- Promi?te, já myslela, že už stojí.
- Bohužel, sle?no, to byl jen klí? od domu...


Vtip číslo 27 Známka 0 Posláno 52x Ohodnotit Email
- Hele ta slepice je n?jaká smutná. Co kdyby sme si z ní uva?ili polívku?
- No když myslíš že ji to rozesm?je...


Vtip číslo 28 Známka 0 Posláno 32x Ohodnotit Email
V posteli šeptá novomanžel:
- Milá?ku, mohl bych v Tob? zapálit milostný ohe??
Manželka se místo odpov?di rozesm?je.
- Proc se sm?ješ?
- Tou tvou sir?i?kou, jo?


Vtip číslo 29 Známka 0 Posláno 10x Ohodnotit Email
Policejní zápisník - Odcizené zboží vsunula za ?adra, avšak neusp?la, protože vedoucí sledoval její poprsí již od chvíle, kdy vstoupila do prodejny.


Vtip číslo 30 Známka 3.33 Posláno 7x Ohodnotit Email
- Vážený soude, cht?la bych odvolat mé v?erejší udání o znásiln?ní, nebo? jsem se dodate?n? dozv?d?la, že se jedná o solidního ?lov?ka s velmi dobrými majetkovými pom?ry.


Návštěv      Top 10 Statistika Webmaster